Pomoc finansowa w nagłych przypadkach

Zarejestruj się w programie STEP, aby otrzymywać pilne informacje: https://step.state.gov/

 

Konsulowie USA mogą pomóc obywatelom USA przebywającym za granicą, którzy z nieprzewidzianych powodów chwilowo pozostają bez środków do życia. Obywatele USA, którzy znajdują się w takiej sytuacji, powinni skontaktować się z Ambasadą USA w Warszawie, korzystając z Nawigatora strony internetowej dotyczącej usług dla obywateli amerykańskich, Konsulatem Generalnym USA w Krakowie pod adresem KrakowACS@state.gov lub z Biurem Obsługi Obywateli USA Przebywających za Granicą w Departamencie Stanu pod numerem telefonu 1 888 407 4747 (w godzinach urzędowania) lub 202 647 5225 (poza godzinami urzędowania). Konsulowie mogą pomóc osobom, które znalazły się w takiej sytuacji, skontaktować się z rodziną, bankiem lub pracodawcą, aby umożliwić przesłanie środków pieniężnych. W niektórych przypadkach środki te mogą zostać przekazane za pośrednictwem Departamentu Stanu. Więcej informacji na temat pomocy konsularnej w podobnych przypadkach znajduje się na stronie http://travel.state.gov/content/passports/en/emergencies/financial-assistance.html.

Ambasada Amerykańska w Warszawie: należy skorzystać z Nawigatora strony internetowej dotyczącej usług dla obywateli amerykańskich, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie lub uzyskać instrukcje, jak się z nami skontaktować.

Konsulat Generalny w Krakowie: należy wysłać email na adres KrakowACS@state.gov z możliwie jak największą ilością informacji:

 Tytuł wiadomości powinien brzmieć: E11 – IMIĘ I NAZWISKO OBYWATELA AMERYKAŃSKIEGO

  • Imię i nazwisko obywatela amerykańskiego
  • Data urodzenia obywatela amerykańśkiego
  • Numer paszportu obywatela amerykańskiego
  • Miejsce pobytu obywatela amerykańskiego
  • Należy wskazać okoliczności, w jakich znalazł się obywatel amerykański
  • Imię, nazwisko i dane kontaktowe najbliższego krewnego obywatela amerykańskiego
  • Imię, nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej
  • Dodatkowe informacje, które zgłaszający uważa za istotne.