Pomoc medyczna

Zarejestruj się w programie STEP, aby otrzymywać pilne informacje: https://step.state.gov/

 

W Polsce w razie nagłej sytuacji medycznej należy dzwonić na numer 112

Uwaga: Ambasada Amerykańska nie ponosi odpowiedzialności za kwalifikacje zawodowe, reputację ani jakość usług świadczonych przez lekarzy, kliniki i szpitale wymienione na poniższych listach. Lekarze i placówki medyczne znajdujące się na listach nie są w żaden sposób autoryzowane przez Departament Stanu. Nazwy i nazwiska zostały umieszczone w kolejności alfabetycznej, jest to jedyne kryterium wzięte pod uwagę przy tworzeniu listy. Informacje znajdujące się na liście zostały udostępnione przez lokalne placówki medyczne i lekarzy, Departament Stanu nie ponosi za nie odpowiedzialności. Więcej informacji na temat wymienionych poniżej placówek i osób można uzyskać, kontaktując się z lokalną radą lekarską.