Przepisy celne oraz wwóz kotów i psów do USA

Produkty, których wwóz do USA jest zabroniony lub ograniczony

Wwóz pewnych produktów do Stanów Zjednoczonych bez odpowiedniej dokumentacji jest zabroniony i mogą one zostać skonfiskowane na granicy. Produkty, których zgodnie z przepisami celnymi nie wolno wwozić do USA, to produkty zagrażające zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu publicznemu, pracownikom amerykańskim, dzieciom lub faunie i florze Stanów Zjednoczonych oraz takie, które uderzają w interesy narodowe USA.

Wwóz zwierząt do USA

Jeśli zamierzają Państwo zabrać swojego kota lub psa (lub inne zwierzę) albo przywieźć go do USA, powinni Państwo zapoznać się z informacją na stronie internetowej Centrów Kontroli Chorób i Prewencji na temat przywożenia zwierząt domowych do USA. Należy także zapoznać się z przepisami stanowymi i powiatowymi, aby upewnić się, że nie są one bardziej restrykcyjne niż federalne.

Przywóz psów do Stanów Zjednoczonych

Przywóz kotów do Stanów Zjednoczonych