Usługi notarialne

Zarejestruj się w programie STEP, aby otrzymywać pilne informacje: https://step.state.gov/

 

Dział Obywateli USA świadczy usługi notarialne zarówno dla obywateli amerykańskich, jak i polskich. Opłata za notarialne potwierdzenie dokumentu wynosi 50 USD za dokument.

Aby notarialnie potwierdzić dokument, należy umówić się na spotkanie poprzez stronę internetową i zgłosić się z dowodem tożsamości np. z paszportem lub prawem jazdy do Działu Obywateli USA .

Należy pamiętać, żeby nie podpisywać dokumentów w domu albo przed podaniem ich konsulowi podczas wizyty w Ambasadzie. Dokumenty muszą Państwo podpisać w obecności konsula. Jeśli na dokumencie są wymagane podpisy świadków, należy przyprowadzić ich ze sobą na spotkanie z konsulem. Muszą Państwo być w stanie krótko wyjaśnić konsulowi, jaki dokument chcą Państwo podpisać.

Legalizacja Dokumentów

Z dniem 14 sierpnia 2005 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obowiązują postanowienia Konwencji Haskiej, która znosi wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. W związku z powyższym, Ambasada nie stosuje procedur legalizacyjnych w odniesieniu do większości polskich dokumentów urzędowych przeznaczonych do wykorzystania na terenie USA.

Polskie dokumenty urzędowe (sądowe, administracyjne, akty notarialne) przeznaczone do obrotu za granicą wymagają obecnie jednolitego poświadczenia, zwanego „apostille” z Działu ds. Legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Dokumentu z załączonym apostille nie trzeba dodatkowo legalizować w Ambasadzie. Aby uzyskać informacje na temat apostille, należy kontaktować się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w Warszawie przy ul. Kruczej 38/42, tel. +48 22 250 01 16.

Informacje na temat uzyskania apostille do dokumentu amerykańskiego można uzyskać na stronie internetowej Departamentu Stanu.