Aresztowanie obywatela USA

Zarejestruj się w programie STEP, aby otrzymywać pilne informacje: https://step.state.gov/

Aresztowanie obywatela USA w Polsce

Obywatel Stanów Zjednoczonych przebywający na terenie innego państwa podlega prawom obowiązującym na terenie tego państwa. Mogą się one znacznie różnić od przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i nie zawsze zapewniają obywatelom taką opiekę, jaka jest dostępna w USA. Również kary za złamanie prawa mogą być bardziej surowe niż kary za podobne przestępstwa w Stanach Zjednoczonych. Osoby łamiące prawo, nawet jeśli robią to nieświadomie, mogą zostać wydalone z kraju, ukarane grzywną, aresztowane lub umieszczone w więzieniu.

W przypadku aresztowania za granicą obywatel Stanów Zjednoczonych podlega procedurom prawnym kraju, w którym przebywa (wszczęcie postepowania, oskarżenie, skazanie oraz wszelkie procedury odwoławcze). W takiej sytuacji konsulowie oferują różnorodne usługi dla obywateli USA aresztowanych za granicą i ich rodzin.

Konsulowie monitorują warunki panujące w zagranicznych więzieniach oraz na prośbę więźnia protestują przeciwko jego niewłaściwemu traktowaniu. Konsulowie współpracują ze Służbą Więzienną w celu zapewnienia obywatelom amerykańskim przebywającym w więzieniu właściwego traktowania w ramach procedur prawnych zgodnych z międzynarodowymi standardami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aresztowania obywatela Stanów Zjednoczonych za granicą, proszę odwiedzić stronę internetową Departamentu Stanu. Informacje dla cudzoziemców, którzy zostali aresztowani lub odbywają karę więzienia w Polsce dostępne są na stronie internetowej Służby Więziennej w języku polskim i angielskim.