Aresztowanie obywatela USA

Zarejestruj się w programie STEP, aby otrzymywać pilne informacje: https://step.state.gov/

 

Aresztowanie obywatela USA w Polsce

 

Zgłoszenie aresztowaniaobywatela amerykańskiego

Ambasada Amerykańska w Warszawie: należy skorzystać z Nawigatora strony internetowej dotyczącej usług dla obywateli amerykańskich, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie lub uzyskać instrukcje, jak się z nami skontaktować.

Konsulat Generalny w Krakowie: należy wysłać email na adres KrakowACS@state.gov zgodnie z poniższymi instrukcjami z możliwie jak największą ilością informacji:

 • Tytuł wiadomości powinien brzmieć: E11 – IMIĘ I NAZWISKO OBYWATELA AMERYKAŃSKIEGO
 • Imię i nazwisko obywatela amerykańskiego
 • Data urodzenia obywatela amerykańśkiego
 • Numer paszportu obywatela amerykańskiego
 • Miejsce pobytu obywatela amerykańskiego
 • Należy wskazać: areszt/zatrzymanie obywatela amerykańskiego
 • Imię, nazwisko oraz dane kontaktowe najbliższego krewnego obywatela amerykańskiego
 • Imię, nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej
 • Dodatkowe informacje, które zgłaszający uważa za istotne.

Obywatel Stanów Zjednoczonych przebywający na terenie innego państwa podlega prawom obowiązującym na terenie tego państwa. Mogą się one znacznie różnić od przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i nie zawsze zapewniają obywatelom taką opiekę, jaka jest dostępna w USA. Również kary za złamanie prawa mogą być bardziej surowe niż kary za podobne przestępstwa w Stanach Zjednoczonych. Osoby łamiące prawo, nawet jeśli robią to nieświadomie, mogą zostać wydalone z kraju, ukarane grzywną, aresztowane lub umieszczone w więzieniu.

W przypadku aresztowania za granicą obywatel Stanów Zjednoczonych podlega procedurom prawnym kraju, w którym przebywa (wszczęcie postepowania, oskarżenie, skazanie oraz wszelkie procedury odwoławcze). W takiej sytuacji konsulowie oferują różnorodne usługi dla obywateli USA aresztowanych za granicą i ich rodzin.

Konsulowie monitorują warunki panujące w zagranicznych więzieniach oraz na prośbę więźnia protestują przeciwko jego niewłaściwemu traktowaniu. Konsulowie współpracują ze Służbą Więzienną w celu zapewnienia obywatelom amerykańskim przebywającym w więzieniu właściwego traktowania w ramach procedur prawnych zgodnych z międzynarodowymi standardami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aresztowania obywatela Stanów Zjednoczonych za granicą, proszę odwiedzić stronę internetową Departamentu Stanu. Informacje dla cudzoziemców, którzy zostali aresztowani lub odbywają karę więzienia w Polsce dostępne są na stronie internetowej Służby Więziennej w języku polskim i angielskim.

Nie możemy:

 • Wydostać obywatela amerykańskiego z więzienia za granicą
 • Potwierdzić w sądzie, że ktoś jest winny lub niewinny
 • Udzielać porad prawnych lub reprezentować obywateli amerykańskich w sądzie za granicą
 • Występować oficjalnie w roli tłumacza
 • Regulować rachunki za usługi prawne, medyczne lub inne obywateli amerykańskich za granicą.
 1. Adwokaci
 2. Tłumacze