Zawarcie związku małżeńskiego w Polsce

Dopełnienie formalności związanych z zawarciem związku małżeńskiego w Polsce między obywatelem USA i Polski może być czasochłonne i skomplikowane. Obywatele Stanów Zjednoczonych, którzy zamierzają poślubić polskiego obywatela w Stanach Zjednoczonych, powinni złożyć petycję w amerykańskim Urzędzie do Spraw Imigracji i Obywatelstwa (USCIS) w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na temat tej procedury znajduje się na stronie poświęconej Wizom Imigracyjnym oraz Urzędu do Spraw Imigracji i Obywatelstwa (USCIS).

Informacja dla obywateli USA zamierzających zawrzeć związek małżeński z obywatelem Polski w Polsce: Polskie władze wymagają przedstawienia zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego. Pismo w języku angielskim i polskim poświadczające, że władze USA nie wydają tego rodzaju dokumentu, znajduje się tutaj. Może ono służyć jako podstawa do ubiegania się o zwolnienie z wymogu przedstawienia zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego.

Podania o zwolnienie z obowiązku przedkładania w/w zaświadczenia należy złożyć w polskim sądzie. Pytania dotyczące właściwej jurysdykcji należy kierować do lokalnego sądu w miejscu zamieszkania narzeczonego/narzeczonej w Polsce lub do prawnika w Polsce. Oczekiwanie na termin wizyty w sądzie może trwać do kilku tygodni. W wyznaczonym dniu należy sądowi przedstawić wystawiony przez Ambasadę dokument. Decyzja w sprawie zwolnienia z wymogu przedstawienia zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego zostanie podjęta tego samego dnia, a uprawomocni się po upływie trzech tygodni. Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) możliwe jest dopiero po upływie miesiąca od daty rejestracji, należy zarejestrować się na początku procesu ubiegania się o zwolnienie z powyżej wspomnianego wymogu.

Jeżeli jest Pan/i po rozwodzie, polski sąd musi oficjalnie uznać Pana/i amerykański akt rozwodu. W tym celu należy przedstawić potwierdzoną notarialnie kopię aktu rozwodu oraz zaświadczenie z sądu amerykańskiego potwierdzające, że jest to decyzja ostateczna. Lista polskich prawników, którzy mogą udzielić porady prawnej lub reprezentować Pana/ią w polskim sądzie znajduje się na stronie Ambasady.