Zgon obywatela USA

Zarejestruj się w programie STEP, aby otrzymywać pilne informacje: https://step.state.gov/

 

Zgon obywatela USA za granicą

 

W przypadku śmierci obywatela amerykańskiego w Polsce Dział Obywateli USA oferuje pomoc rodzinie oraz najbliższym zmarłego. Możemy pośredniczyć w kontaktach z firmami organizującymi pogrzeb lub wysyłkę ciała albo prochów zmarłego do USA oraz pomóc w przesłaniu do USA rzeczy osobistych osoby zmarłej. Koszty związane z pochówkiem, transportem ciała lub prochów oraz rzeczy osobistych pokrywa rodzina bądź jej przedstawiciel prawny. Ambasada podejmie współpracę z dowolnym domem pogrzebowym, do którego zwróci się rodzina, aby przygotować odpowiednią dokumentację wymaganą w przypadku przewożenia ciała lub prochów osoby zmarłej do Stanów Zjednoczonych. Dysponujemy także listą domów pogrzebowych, które posiadają doświadczenie w transportowaniu ciała i prochów za granicę.

Śmierć obywatela USA bez względu na to, czy mieszkał on w Polsce, czy przebywał tu w celach turystycznych, powinna być zgłoszona w Ambasadzie w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym w Krakowie, nawet jeśli nie potrzebują Państwo pomocy przy organizowaniu pogrzebu. Bez takiego zgłoszenia nie jest możliwe wydanie Konsularnego Raportu Zgonu, który jest niezbędny przy regulowaniu kwestii prawnych oraz majątkowych w USA.

Dodatkowe informacje dotyczące śmierci obywatela USA za granicą znajdują się na stronie internetowej Departamentu Stanu.

Konsularny Raport Zgonu Obywatela USA Za Granicą jest niezbędny przy regulowaniu kwestii prawnych oraz majątkowych w USA. Dział Obywateli USA Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie lub Konsulatu Generalnego w Krakowie może wydać do 20 kopii Konsularnego Raportu Zgonu. Uprzejmie prosimy o podanie Działowi Obywateli USA wszystkich wymienionych poniżej informacji dotyczących zmarłego. Prosimy również o przesłanie: oryginalnego odpisu skróconego lub zupełnego aktu zgonu, kopii karty zgonu bądź orzeczenia lekarza zawierającego przyczynę zgonu oraz oryginalnego paszportu zmarłego.

Ambasada Amerykańska w Warszawie: należy skorzystać z Nawigatora strony internetowej dotyczącej usług dla obywateli amerykańskich, aby uzyskać instrukcje, jak się z nami skontaktować.

Konsulat Generalny w Krakowie: należy wysłać email na adres KrakowACS@state.gov z następującymi informacjami:

 1. W POLU TYTUŁ NALEŻY WPISAĆ: E11 – IMIĘ I NAZWISKO OBYWATELA AMERYKAŃSKIEGO
 2. Imię i nazwisko
 3. Numer Social Security
 4. Data i miejsce urodzenia
 5. Data zgonu
 6. Miejsce zgonu (adres domu lub szpitala)
 7. Miejsce pochówku
 8. Ostatni adres w USA
 9. Ostatni adres w Polsce
 10. Imię i nazwisko, adres, telefon najbliższego krewnego zmarłego oraz określenie pokrewieństwa
 11. Imię i nazwisko oraz adres osoby, w której posiadaniu znajdują się rzeczy zmarłego

Poniższe informacje pomogą Państwu podjąć działania w przypadku zgonu bliskiej osoby. Podane koszty są szacunkowe, dotyczą zgonów, które nastąpiły w zwykłych okolicznościach, dlatego powinny być traktowane jedynie jako wskazówka. Koszty odnoszą się tylko do wydatków ponoszonych na terenie Polski (włącznie z opłatami za transport). Wydatki związane z pogrzebem w USA nie są objęte w poniższym zestawieniu.

Usługi związane z przygotowywaniem oraz transportem zwłok dostępne w Polsce:

I. Czas od momentu zgonu, po upływie którego zwłoki muszą być pochowane

Zwłoki można pochować lub poddać kremacji dopiero 24 godziny od momentu zgonu.

W przypadku, gdy balsamacja bądź pogrzeb nie mogą odbyć się w przeciągu 72 godzin, ciało powinno zostać umieszczone w kostnicy. Ciała osób, które zmarły w wyniku chorób zakaźnych (znajdujących się na liście Ministerstwa Zdrowia), muszą zostać bezzwłocznie zabrane z mieszkania/domu oraz pochowane w ciągu 24 godzin na najbliższym cmentarzu.

II. Balsamacja

Balsamacja nie jest w Polsce obowiązkowa, może jednak zostać wykonana na prośbę rodziny osoby zmarłej, jeśli rodzina otrzyma uprzednio zgodę inspektora sanitarnego.

Na terenie Polski działa kilkunastu specjalistów zajmujących się balsamacją. Ich usługi są dostępne w szpitalach lub domach pogrzebowych.

(3)   Kremacja

Polskie prawo dopuszcza kremację. Na terenie kraju znajduje się 52 krematoria: 31 w warszawskim i 21 w krakowskim dystrykcie konsularnym.

Według polskiego prawa, niezbędne jest wyrażenie woli dotyczące kremacji lub, jeśli dokument taki nie jest dostępny, pisemne orzeczenie najbliższego krewnego.

IV. Trumny i pojemniki

W przypadku przewożenia zwłok poza granice kraju, ciało powinno zostać najpierw zabalsamowane bądź poddane kremacji. Następnie ciało zmarłego powinno zostać umieszczone w drewnianej trumnie z wewnętrzną metalową powłoką lub w hermetycznie zamkniętej trumnie metalowej. W Polsce można kupić specjalne trumny oraz urny.

V. Wywóz ciała z Polski

Wymogi Centrum Kontroli Chorób dotyczące przywozu szczątków ludzkich do USA zależą od tego, czy ciało zostało zabalsamowane, skremowane i czy dana osoba zmarła z powodu choroby zakaźnej podlegającej kwarantannie. W chwili obecnej COVID-19 jest chorobą zakaźną podlegającą kwarantannie w Stanach Zjednoczonych i szczątki osoby, która zmarła na tę chorobę muszą spełniać wymogi dotyczące importu wyszczególnione w 42 Kodeksie Przepisów Federalnych Części 71.55 i mogą otrzymać zezwolenie na przywiezienie do Stanów Zjednoczonych tylko pod poniższymi warunkami:

 • Szczątki są skremowane LUB
 • Szczątki są odpowiednio zabalsamowane i umieszczone w hermetycznie zamkniętym pojemniku LUB
 • Szczątki są wysyłane razem ze zgodą wydaną przez Dyrektora CDC. Zgoda CDC (jeśli jest wymagana) musi towarzyszyć szczątkom w każdym momencie podróży.
 • Zgodę na przywóz szczątków osoby, która zmarła z powodu albo podejrzewa się, że zmarła z powodu choroby zakaźnej podlegającej kwarantannie można uzyskać za pośrednictwem Sekcji Globalnej Migracji i Kwarantanny CDC, pod numerem telefonu 770-488-7100 lub pod adresem emailowym dgmqpolicyoffice@cdc.gov.

Więcej informacji znajduje się na stronie Centrum Kontroli Chorób CDC.

By móc przetransportować ciało zmarłego, polskie władze wymagają okazania następujących dokumentów:

a)      Aktu zgonu wystawiony przez lokalne władze (Urząd Stanu Cywilnego) w miejscu zgonu

b)      Kopii karty zgonu – dokument wystawiany przez lekarza, stwierdzający przyczynę zgonu

c)      Zezwolenia Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego na wywóz ciała lub prochów

d)      Pozwolenia na wywóz szczątków wystawionego przez dom pogrzebowy na podstawie zgody miejscowego Inspektoratu Sanitarnego.

e)     Zaświadczenia podpisanego przez pracownika domu pogrzebowego potwierdzającego, że trumna zawiera wyłącznie odpowiednio przygotowane zwłoki zmarłego.

VI. Wywóz prochów z Polski

By uzyskać pozwolenie na transport prochów, należy przygotować następujące dokumenty:

a)      Akt zgonu

b)      Kopię karty zgonu

c)      Świadectwo kremacji

d)     Pozwolenie na wywóz szczątków wystawione przez dom pogrzebowy na podstawie zgody miejscowego Inspektoratu Sanitarnego

VII. Koszty

Wszystkie wymienione poniżej koszty są szacunkowe, ceny zostały podane w dolarach amerykańskich na podstawie kursu z 25 maja 2017: 1$ = 3.90 PLN.

 1. Pochówek na miejscu bez balsamacji:    $1300 – 2500
 2. Balsamacja:                                                  $200 – 250
 3. Kremacja:                                                      $155
 4. Przygotowanie do wysyłki ciała:               $ 1200 – 2900
 5. Przygotowanie do wysyłki prochów:        $ 790 – 1400
 6. Wysyłka prochów:                                        $ 250 – 350
 7. Wysyłka ciała do:

Warszawa – Nowy Jork      $2500 – 3000

Warszawa – Chicago           $2500 – 3000

Warszawa – Los Angeles    $2700 – 3200

8. Przechowywanie ciała (za dzień): $13

VIII. Ekshumacja i transport ciała

Ekshumacja może zostać przeprowadzona w okresie od 16 października do 15 kwietnia w rok po pogrzebie wyłącznie za zgodą inspektora sanitarnego lub w innym okresie, jeśli wyrazi na to zgodę inspektor sanitarny. Szczątki osoby, która zmarła w wyniku choroby zakaźnej (znajdującej się na liście Ministerstwa Zdrowia), mogą zostać ekshumowane po dwóch latach od śmierci.

IX. Polskie zwyczaje związane z pochówkiem, przygotowywaniem zwłok, żałobą oraz nabożeństwem żałobnym

W Polsce na

UWAGA: Ambasada USA w Warszawie nie bierze odpowiedzialności za usługi oferowane przez poniższe firmy. Ambasada nie poświadcza też ich rzetelności i jakości wykonywanych usług. Nazwy firm podane są w kolejności alfabetycznej. Poniższe informacje pochodzą bezpośrednio od wymienionych firm.

Warszawa i okolice

APOKALIPSA International Funeral Services
ul. Pułtuska 177
07-200 Wyszków
phone: 29 742 9500 24/7
cell: 601 55 77 44- 24/7, 607 872 872, 603 882 882
fax: 29 742 5790
www.apokalipsa.com.pl
biuro@apokalipsa.com.pl

BONGO Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48,
02-643 Warszawa
phone: 22 831 0036, 22 635 2193
cell: 506 155 499, 509 024 007
fax: 22 831 7996
biuro@bongo.com.pl
www.bongo.com.pl

OPUS Międzynarodowy Transport Zmarłych
Wileńska 33, 03-414 Warszawa
tel: +48 602 645 600
tel: +48 606 309 701
tel: +48 606 322 320
biuro@opus.waw.pl , www.opus.waw.pl

SOS Funeral Home
ul. Popiełuszki 6
01-501 Warszawa
phone: 22 839 9238
cell: 601 204 122
Godlewski@sosagencjafuneralna.pl
www.sosagencjafuneralna.pl

Kraków i Ukraina

“Karawan”
Katarzyna Gruszka
Bieżanowska St. 24
30-812 Krakow
24 h ph: +48 12 658 21 11
Cell: +48-606 793 300
Website: http://karawan.pl/

“Golinchak”
45A Chornovola St., building 6, Lviv 79058
Tel: +38-098-760-5159
+38-067-370-6693
E-mail: volodymyr.golinchak@gmail.com
Website: www.golinchak.com

“Re-gat” Uslugi Pogrzebowe
Plac Targowy 17
47-100 Strzelce Opolskie
24 h ph: +48 463-8652
Cell: +48 509 938 737
Web page: www.regat-strzelce.pl

Białystok

Anielski Orszak – international shipment of remains
ul. Legionowa 14/16 lok. 107
15-099 Białystok
biuro@anielski-orszak.pl
www.anielski-orszak.pl
tel. 500 369 737

Centrum Pogrzebowe Andrzej Szmurło
ul. Pogodna 63
15-365 Białystok
phone: 85 744 7493 – 24/7
www.centrum-pogrzebowe.pl

Gdańsk

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „ZIELEŃ” Sp. z o. o.
ul. Partyzantów 76
80-254 Gdańsk
phone: 58 341 20 71/73; 58 341 73 35; 58 341 6016
cell: 601 846 616
fax: 58 345 4175
www.zielen.com.pl
zielen@zielen.pl

Łódź

Przedsiębiorstwo Usług Pogrzebowych „KLEPSYDRA” Tomasz Salski
ul. Solec 3/5
94-247 Łódź
phone: 42 633 6690
fax: 42 633 6605
www.klepsydra.pl

Lublin

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Cmentarna 8
20-325 Lublin
phone: 81 744 5031; 800 336 812- 24/7
www.puklublin.pl
puk@puk.lublin.pl

Poznań

„UNIVERSUM” Spółdzielnia Pracy
Ośrodek Usług Pogrzebowych
ul. Woźna 15 A
61-777 Poznań
phone: 61 853 1943 – 24/7
fax: 61 852 9320
www.universum-poznan.com.pl
info@universum-poznan.com.pl

Szczecin

„USKOM” Sp. z.o.o.
ul. Ku Słońcu 23/1
71-073 Szczecin
phone: 91 485 6207; 91 485 6891-24/7
cell: 607 310 090 – 24/7
fax: 91 483 5053
www.uskom.szczecin.pl
biuro@uskom.szczecin.pl