Zostań łącznikiem

Łącznikami mogą być obywatele USA, którzy zgłoszą chęć przekazywania ważnych informacji konsularnych oraz dotyczących bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Ambasadą USA w Warszawie pod numerem telefonu 22 504 2784 lub pocztą elektroniczną: acswarsaw@state.gov oraz Konsulatem Generalnym USA w Krakowie pod numerem 12 424 5100 lub pocztą elektroniczną krakowacs@state.gov.