Ambasador Jones gości delegację Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie

Ambasador Jones, członkowie delegacji amerykańskiej z USHMM oraz polscy goście w rezydencji ambasadora w Warszawie

W dn. 30 maja 2018 r. ambasador Jones wydał kolację na cześć delegacji pod przewodnictwem U.S. Holocaust Memorial Museum (USHMM, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie) oraz przedstawicieli polskiego rządu i organizacji promujących kulturę i historię żydowską.  W czasie pobytu w regionie delegacja z USA odwiedziła miejsca pamięci związane z Holokaustem na Ukrainie i w Polsce.  Członkowie delegacji spotykali się również z partnerami z obu krajów, współpracującymi z USHMM w zakresie ochrony, archiwizowania i udostępniania oryginalnych materiałów źródłowych, obiektywnie dokumentujących fakty dotyczące Holokaustu.  Witając grupę w Polsce, ambasador Jones przypomniał długą i owocną historię współpracy między USHMM i polskimi partnerami.  Powtórzył również stanowisko rządu USA, że najlepszym sposobem na zmierzenie się z bolesną przeszłością jest prowadzenie otwartego dialogu i stałe edukowanie.  Ambasador wymienił programy i inicjatywy wspierane przed Departament Stanu, Ambasadę USA w Warszawie i Konsulat Generalny w Krakowie z myślą o pogłębianiu wiedzy o Holokauście i kontekście historycznym, w jakim doszło do Holokaustu.  Wspomniał także o nowej wystawie “Amerykanie i Holocaust”, którą od kwietnia można zobaczyć w Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie: https://exhibitions.ushmm.org/americans-and-the-holocaust/main