Wizy

Prosimy mieć na uwadze że Sekcja Konsularna Ambasady Amerykańskiej w Warszawie i Konsulat Generalny w Krakowie będą nieczynne w dniach podanych na stronie – Dni wolne i święta

Prosimy o zapoznanie się z rodzajami wiz na stronie usvisas.state.gov w celu dobrania odpowiedniej kategorii wizowej.

W związku z poważną sytuacją na świecie spowodowaną pandemią COVID-19, Departament Stanu tymczasowo zawiesił rutynowe usługi wizowe we wszystkich ambasadach i konsulatach USA, w tym w ambasadzie USA w Warszawie i konsulacie USA w Krakowie. Ponadto, zgodnie z Proklamacjami Prezydenta 9984, 9992 i 9993, przyjazdy wszystkich obcokrajowców, którzy w ciągu 14 dni przed przybyciem do amerykańskiego portu wjazdu byli obecni w Chińskiej Republice Ludowej (z wyłączeniem specjalnych regionów administracyjnych Hongkongu i Makau), Islamskiej Republice Iranu lub 26 krajach należących do strefy Schengen i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ( z wyłączeniem terytoriów zamorskich poza Europą Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Republiki Irlandii) są obecnie zawieszone. Prezydent wydał 22 czerwca 2020 oddzielną proklamację o zawieszeniu wjazdu imigrantów, którzy stanowią zagrożenie dla rynku pracy w USA. Ambasada wznowi rutynowe usługi wizowe kiedy będzie to tylko możliwe, ale obecnie nie jesteśmy w stanie podać konkretnej daty.

W nielicznych przypadkach, które stanowią wyjątek od Proklamacji można podróżować do USA. Więcej informacji znajduje się w często zadawanych pytaniach dotyczących Proklamacji Prezydenta. 

Ambasada USA w Polsce zdaje sobie sprawę z tego, że wiele osób ubiegających się o wizę wniosło opłatę za rozpatrzenie wniosku wizowego i nadal czeka na umówienie wizyty w sprawie wizy. Dokładamy wszelkich starań, aby przywrócić wszystkie rutynowe operacje wizowe tak szybko i bezpiecznie, jak to tylko możliwe. W międzyczasie chcemy zapewnic, że Ambasada przedłuży ważność wniesionej oplaty (znanej jako opłata MRV) do 31 grudnia 2021 r., aby umożliwić umówienie się na wizytę  i / lub uczestniczenie w niej za uiszczoną już opłatę wszystkim wnioskodawcom, którzy nie mogli umówic spotkania z powodu zawieszenia rutynowych usług konsularnych.   Prosimy o dalsze monitorowanie tej strony w celu uzyskania informacji o tym, kiedy rutynowe operacje wizowe zostaną przywrócone.

Wizy nieimigracyjne

Podróż do Stanów Zjednoczonych w celu m.in. turystycznym, podjęcia pracy tymczasowej, nauki i wymiany kulturowej.

Wizy Imigracyjne

Wyjazd do Stanów Zjednoczonych na pobyt stały, również z zamiarem podjęcia pracy w USA.

Wiza amerykańska jest dokumentem wydanym przez Ambasadę lub Konsulat Stanów Zjednoczonych i naklejonym na jedną ze stron Państwa paszportu, który uprawnia do starania się o wjazd na terytorium USA. Wiza nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Oznacza jedynie, że Państwa podanie wizowe zostało rozpatrzone przez konsula amerykańskiego, który stwierdził, iż mogą Państwo podróżować do punktu granicznego na lotnisku, w porcie morskim bądź na granicy lądowej i ubiegać się o zezwolenie na wjazd w określonym celu. Jedynie amerykański urzędnik imigracyjny Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego (DHS) jest uprawniony do wydania zezwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych i decyzji jak długo może trwać dany pobyt.

Na czym polega różnica między ważnością wizy a długością pobytu?

Data upływu ważności wizy oraz dozwolony czas pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych to dwa różne terminy.

Ważność wizy to okres od daty wydania wizy do daty upływu jej ważności, które widnieją na wizie. W tym czasie wiza może być wykorzystana na podróż do punktu granicznego, aby ubiegać się o wjazd do Stanów Zjednoczonych. Na wizie określona jest ilość wjazdów, od jednego do wielokrotnego, w tym samym celu podróży.

Data upływu ważności wizy nie powinna być mylona z długością zezwolenia na pobyt w USA, którą określa urzędnik imigracyjny w punkcie granicznym na formularzu I-94 rejestrującym wjazd i wyjazd.

Nie należy podejmować żadnych nieodwracalnych decyzji związanych z podróżą lub kupować biletu aż do chwili otrzymania paszportu z wizą. Nie możemy zagwarantować, że wiza zostanie wydana.

Ambasada Stanów
Zjednoczonych Ameryki – Sekcja konsularna
ul. Piękna 12
00-540 Warszawa
Tel: +48 22 625 1401- 24 godzinna automatyczna konsularna linia informacyjna
publicwaw@state.gov
Patrick Walsh
Konsul Generalny, Warszawa

Informacje wizowe i konsularne
Konsulat Generalny USA
ul. Stolarska 9
31-043 Kraków
Tel: +48 12 424 5100
Fax: +48 12 424 5103
KrakowNIV@state.gov
Patrick T. Slowinski
Konsul Generalny, Kraków

Wszelkie zapytania, zarówno  telefoniczne jak i te wysyłane pocztą email, prosimy kierować do Biura Obsługi Klienta

Departament Stanu zarządza procedurami wizowymi w sposób rygorystyczny ale sprawiedliwy, tak aby jak najlepiej chronić Stany Zjednoczone.  Kierujemy się zasadą otwartości, z której Stany Zjednoczone znane są od dawna.  Zapraszamy i zachęcamy   do podróżowania do Stanów Zjednoczonych.

Osobom ubiegającym się o wizę obiecujemy:

 • Traktować każdego z godnością i szacunkiem, nawet jeżeli nie będziemy mogli wydać wizy.
 • Traktować każdą osobę i jej sprawę indywidualnie.
 • Pamiętać, że rozmowa z konsulem może być nowym lub stresującym doświadczeniem powodującym zdenerwowanie.
 • Wykorzystać ograniczony czas przeznaczony na rozmowę na uzyskanie jak najpełniejszej informacji o planach podróży i zamiarach.
 • Zastosować dostępne środki, aby spotkanie z konsulem mogło nastąpić w terminie umożliwiającym planowany wyjazd w sprawach slużbowych, na studia lub w ramach innych zobowiązań.
 • Zamieścić szczegółowe i dokładne informacje dotyczące wymagań i procedur wizowych na stronie internetowej każdej Ambasady i Konsulatu.
 • Udostępnić informacje na temat czasu oczekiwania na rozmowę z konsulem w każdej Ambasadzie i Konsulacie na stronie http://travel.state.gov.
 • Wyjaśnić powody każdej odmowy wizy.

Ponadto, jeżeli jest Pan/Pani:

 • Studentem, dołożymy wszelkich starań, aby zagwarantować  termin rozmowy z konsulem i ewentualne wydanie wizy przed rozpoczęciem nauki.
 • Osobą, ubiegającą się o wizę z powodów medycznych lub humanitarnych postaramy się  maksymalnie przyspieszyć proces wizowy w przypadku zagrożenia życia.
 • Osobą wyjeżdżającą w sprawach służbowych, stworzymy odpowiednie mechanizmy aby ułatwić wyjazd służbowy i przyspieszyć procedury w sprawach, które są szczególnie ważne dla biznesu amerykańskiego.

Równocześnie, od osoby ubiegającej się o wizę oczekujemy:

 • Jak najwcześniejszego zaplanowania wyjazdu i ubiegania się o wizę?
 • Szczegółowego i dokładnego wypełnienia wniosku wizowego.
 • Szczerego przedstawienia celu podróży i planów.
 • Przygotowania się do rozmowy z konsulem, aby jasno i szczegółowo określić swoje intencje.