Imigracja w ramach łączenia rodzin

Requirement: You must have at least two child page associated to this parent in order for the table of contents to appear. This message will disappear once you meet the requirement.

Członkowie najbliższej rodziny obywatela USA

Najbliżsi krewni obywateli Stanów Zjednoczonych uprawnieni do ubiegania się o wizę imigracyjną w tej kategorii to:

 • Współmałżonek i dzieci w stanie wolnym w wieku poniżej 21 lat obywatela USA (kategorie IR1, CR1 i IR2)
  Dziecko może ubiegać się o wizę imigracyjną tylko wtedy gdy nie ma ono prawa do obywatelstwa USA.
 • Rodzice obywatela Stanów Zjednoczonych (kategoria IR5)
  Obywatel USA powinien mieć ponad 21 lat.
 • Ojczym/obecna żona ojca lub pasierb/pasierbica obywatela Stanów Zjednoczonych (kategorie IR5, IR2, CR2, F1 oraz F3)
  W świetle prawa imigracyjnego dziecko jest pasierbem/pasierbicą, o ile małżeństwo rodzica zostało zawarte przed ukończeniem przez nie osiemnastego roku życia.
 • Wdowa/wdowiec po zmarłym obywatelu Stanów Zjednoczonych (kategoria IW)
  Petycję należy złożyć w ciągu 2 lat od śmierci obywatela USA.

Inne wizy rodzinne

 

Osoby planujące wyjazd do USA na pobyt stały w ramach jednej z preferencyjnych kategorii rodzinnych kwalifikują się do otrzymania wizy imigracyjnej tylko wtedy, gdy istnieje pomiędzy nimi a obywatelem lub stałym rezydentem Stanów Zjednoczonych jedna z poniżej wymienionych relacji rodzinnych:

 • Dzieci obywatela USA w wieku powyżej 21 lat pozostające w stanie wolnym (kategoria F1)
 • Małżonek/nka, nieżonaci synowie i niezamężne córki Stałych Rezydentów USA (kategorie F2A i F2B)
 • Żonaci synowie i zamężne córki obywateli USA (kategoria F3)
 • Brat lub siostra obywatela USA (kategoria F4)
  Obywatel USA powinien mieć ponad 21 lat.

Uwaga: Dziadkowie, ciotki, wujowie, teściowie i kuzyni nie mogą składać petycji dla krewnych na pobyt stały w USA.

Nieżonaty syn/niezamężna córka (powyżej 21 roku życia) obywatela amerykańskiego; żonaty syn/zamężna córka obywatela amerykańskiego; brat/siostra obywatela amerykańskiego; małżonek/małżonka i nieżonaty syn/niezamężna córka stałego rezydenta USA.

Pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o wizę imigracyjną jest złożenie petycji I-130 przez obywatela amerykańskiego lub stałego rezydenta. Petycję należy złożyć w odpowiednim Biurze Urzędu Imigracyjnego (USCIS). Nie można złożyć jej w Ambasadzie.

Po zatwierdzeniu petycji przez Urząd Imigracyjny (USCIS) jest ona przesyłana do Krajowego Centrum Wizowego (NVC) w Portsmouth w stanie New Hampshire, gdzie przechodzi kolejne etapy procedury, aż do umówienia terminu rozmowy z konsulem w Ambasadzie w Warszawie.

Czas oczekiwania jest różny. Osoby ubiegające się o wizy imigracyjne na podstawie łączenia rodzin podlegają rocznym limitom dla imigrantów rejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i przed rozpatrzeniem ich podań wizowych muszą oczekiwać aż będą dostępne numery wizowe. W przypadkach gdy do otrzymania wizy w danej kategorii wizowej kwalifikuje się więcej osób niż jest dostępnych numerów wizowych, wizy będą wydawane zgodnie z kolejnością rozpatrywania petycji.

Rozpoczęcie procedury wizowej jest możliwe dopiero w chwili, gdy sprawa staje się bieżąca, co oznacza, że numer wizowy jest osiągalny dla spraw z określoną datą rejestracji, tzw. „priority date”.

Okres oczekiwania na wizy rodzinne lub pracownicze waha się w zależności od kategorii i może trwać do kilku lat.

Osoby ubiegające się o wizę imigracyjną dla członka najbliższej rodziny obywatela amerykańskiego otrzymają powiadomienie o wyznaczonym terminie rozmowy z konsulem w ciągu 30-tu dni od chwili dostarczenia do Ambasady wypełnionego formularza IV-F04 (PDF). Inne wizy rodzinne oraz wizy pracownicze wydawane są w ramach rocznego limitu liczby imigrantów rejestrowanych w USA. W tym przypadku wyznaczenie rozmowy z konsulem następuje w ciągu dwóch miesięcy od chwili, gdy nadeszła kolej rozpatrzenia sprawy zgodnie z obowiązującym ograniczeniem dla danej kategorii wizowej.

Kto powinien zgłosić się na rozmowę z konsulem?

Każda osoba, niezależnie od wieku ubiegająca się o “wizę imigracyjną dla członka najbliższej rodziny” (kategorie IR, IW, IH) powinna osobiście zgłosić się do Ambasady na rozmowę z konsulem. Obecność przedstawicieli prawnych nie jest wymagana. W innych kategoriach rodzinnych dzieci do lat 14, korzystające z petycji rodziców nie muszą przyjeżdżać do Ambasady na rozmowę.

 

Każda osoba imigrująca do USA, niezależnie od wieku, otrzymuje oddzielną wizę. Osoby, które nie dokonały wcześniej opłaty za rozpatrzenie ich sprawy wizowej w National Visa Center (NVC), muszą wnieść tę opłatę w dniu rozmowy z konsulem w kasie Konsulatu. Opłaty wizowe zostały zróżnicowane zależnie od kategorii wizowej. Opłatę należy uiścić w kasie konsularnej w dolarach lub polskich złotych (nie przyjmujemy euro), zgodnie z kursem obowiązującym w Ambasadzie, w gotówce lub za pomocą karty kredytowej (jedynie Visa, MasterCard, American Express, Novus/Discover lub Diners). Nie przyjmujemy czeków. Opłata nie podlega zwrotowi nawet w przypadku negatywnego rozpatrzenia sprawy. Prosimy o przynoszenie dokładnie odliczonej ilości gotówki na opłaty wizowe. Sprawdź aktualne opłaty imigracyjne.

Uwaga: Mieszkańcy krajów nie wchodzących w skład Unii Europejskiej mogą wnosić opłaty wyłącznie gotówką.

Wizy imigracyjne i narzeczeńskie nie są wydawane w dniu rozmowy z konsulem. Wszyskie osoby starające się o wizy, zamieszkujące w Polsce lub w innych krajach (np. na Białorusi), przed przyjściem do Ambasady na rozmowę z konsulem, muszą dokonać rejestracji na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ oraz wybrać sposób odbioru dokumentów. Można wybrać jedną z opcji: paszport z wizą i pakietem wizowym może być dostarczony do domu pod wskazany adres w Polsce (opcja Premium Delivery – usługa ta wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 24 złotych, płatne przy odbiorze) lub bezpłatnie do wybranego punktu odbioru dokumentów serwisu TNT. Więcej szczegółów na  stronie http://ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-passporttrack.asp . Należy wydrukować potwierdzenie wyboru miejsca dostarczrnia paszportu i przynieść je na rozmowę. Rejestracji i wyboru opcji odbioru wizy można dokonać także dzwoniąc na infolinię pod numer +48 22 307 1361 (z Polski) lub (703) 988 7101 (z USA). Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 (dla osób dzwoniących z Polski). Z USA można dzwonić w godzinach 7:00-15:00 czasu wschodniamerykańskiego.

Wszystkie osoby ubiegające się o wizy imigracyjne w Warszawie, a nie mieszkające w Polsce, mogą obebrać swoje paszporty z wizami następnego dnia roboczego po rozmowie z konsulem w oddziale firmy TNT w Warszawie na ulicy Annopol 19.  

Zgodnie z prawem imigracyjnym istnieje kategoria osób na stałe nie kwalifikujących się do uzyskania wizy imigracyjnej. Osoby te mogą jednakże w szczególnych, określonych prawem okolicznościach ubiegać się o tzw. waiver, czyli uchylenie zakazu wjazdu do USA. Kategoria osób na stałe nie kwalifikujących się do uzyskania wizy obejmuje cierpiących na choroby uważane za zagrażające zdrowiu publicznemu, osoby chore psychicznie z objawami niebezpiecznymi dla otoczenia, narkomanów oraz osoby karane. Każda osoba w przeszłości aresztowana lub karana, niezależnie od tego jak dawno miało to miejsce, powinna poinformować o tym konsula. Określenie czy dana osoba kwalifikuje się od uzyskania wizy imigracyjnej możliwe jest dopiero podczas rozmowy z konsulem.

W przypadku odmowy wydania wizy, konsul poinformuje o ewentualnej możliwości i sposobie ubiegania się o tzw. waiver (uchylenie zakazu wjazdu do USA, formularz I-601). Osoby, które dostały odmowę wizy imigracyjnej w Warszawie, a które kwalifikują się i chciałyby złożyć podanie I-601 o uchylenie zakazu wjazdu do USA, zgodnie z aktualnymi przepisami Urzędu Imigracyjnego, powinny wypełniony formularz I-601 i dodatkowe dokumenty wysłać pocztą do USCIS Phoenix Lockbox w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na stronie internetowej USCIS www.uscis.gov/i-601 .

Prośby o powtórne rozpatrzenie sprawy wizowej można kierować do działu informacji wizowej i konsularnej (Correspondence Unit).

 

Jak długo będzie ważna moja wiza imigracyjna?

Wizy imigracyjne zwykle uprawniają do podróży do USA przez maksimum 6 miesięcy od daty ich wydania. Ważność wizy imigracyjnej jest ograniczona do daty ważności badań lekarskich.

Jaka jest procedura na granicy USA?

Wizę należy przekazać urzędnikowi imigracyjnemu na granicy, który po jej otrzymaniu wręczy podróżnemu do wypełnienia formularze do ubiegania się o kartę stałego rezydenta, tzw. zieloną kartę. Karta zostanie przesłana pocztą na adres wskazany przez podróżnego jako docelowy w USA.

Wiza imigracyjna w paszporcie podróżnego zostanie ostemplowana pieczątką wjazdową z datą wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych, oznaczającą, że uzyskał on prawa stałego rezydenta i oczekuje na tzw. zieloną kartę. Paszport z pieczątką i wizą imigracyjną służy stałemu rezydentowi jako tymczasowy dowód stałego pobytu (t.j. jako tymczasowa zielona karta) przez rok od daty wjazdu do USA.

Co zrobić jeśli zamierzam opuścić USA przed otrzymaniem zielonej karty?

Osoby planujące opuścić USA przed otrzymaniem zielonej karty, mogą wrócić do Stanów Zjednoczonych na podstawie wizy imigracyjnej z pieczątką wjazdową w paszporcie w ciągu roku od daty pierwszego wjazdu. W przypadku gdy pieczątka straci ważność podczas pobytu podróżnego za granicą, ale jego pobyt poza Stanami Zjednoczonymi nie przkroczył jednego roku, należy zwrócić się do Ambasady lub Konsulatu USA o wydanie tzw. dokumentu wjazdowego (boarding foil). Pytania dotyczące zielonych kart powinny być kierowane do Urzędu Imigracyjnego (USCIS) własciwego dla miejsca zamieszkania w USA. Osoby przebywające w Polsce mogą kontaktować się z Działem Korespondencji w Ambasadzie w Warszawie.

Requirement: You must have at least one child page associated to this parent in order for the previous and next navigation to appear. This message will disappear once you meet the requirement.