Formularze

Poniższa lista zawiera linki do formularzy i wniosków najczęściej wymaganych w konsulatach od obcokrajowców ubiegających się o amerykańską wizę imigracyjną lub inny dokument wjazdu do USA.

Wizy Imigracyjne (IV)

  Elektroniczne Podanie o Wizę Imigracyjną DS-260 jest dostępne dla osób posiadających bieżącą petycję imigracyjną na stronie internetowej CEAC pod adresem https://ceac.state.gov/IV .

  Elektroniczne Podanie o Wizę Nieimigracyjną DS-160 (wizy K)

•  Formularz gwarancji finansowych (I-864) (PDF-435 kb) i Załącznik I-864A (PDF-955 kb)

•  Zaświadczenie o niekaralności (PDF) i formularz informacyjny (PDF)

•  DS-117 Wniosek o przyznanie statusu powracającego rezydenta (PDF)

•  Formularz I-131A Wniosek o wydanie dokumentu podróży (Dokument dla przewoźnika) (PDF)

•  I-407 Abandonment of Lawful Permanent Residence  Zrzeczenie się statusu stałego rezydenta (PDF 298,4 kb)

•  I-601 Wniosek o uchylenie zakazu wjazdu do U.S.A. (PDF-272 kb)

•  Formularz I-212 (PDF-1,10 mb)

•  Formularz I-290B Odwołanie od decyzji DHS (PDF-102 kb) iInstrukcje (PDF-49,6 kb)