Wizy Imigracyjne

Od 8 kwietnia 2021r. Ambasada może rozpatrywać wszystkie kategorie wiz imigracyjnych. Prosimy zapoznać się z Często Zadawanymi Pytaniami w sprawie umawiania i zmiany terminów spotkań. 

Informacje dotyczące wiz turystycznych/biznesowych (kategoria B1/B2), wiz studenckich (kategorie F i M), wiz wymiany (kategoria J) i wiz pracowniczych (kategorie H, L, O, P i R) są dostępne na stronie poświęconej wizom nieimigracyjnym

Dział Wiz Imigracyjnych Ambasady USA  w Warszawie rozpatruje wszystkie kategorie wiz imigracyjnych dla mieszkańców Polski i Białorusi.

Każda osoba wyjeżdżająca do Stanów Zjednoczonych na pobyt stały, również z zamiarem podjęcia pracy w USA, powinna posiadać wizę imigracyjną. Aby się o ubiegać o taką wizę, trzeba posiadać petycję imigracyjną zatwierdzoną przez Urząd Imigracyjny (USCIS), a złożoną w ramach łączenia rodzin lub przez przyszłego pracodawcę. Zgodnie z prawem imigracyjnym Stanów Zjednoczonych, wizy imigracyjne wydawane są w czterech kategoriach: wizy dla członków najbliższej rodziny obywatela USA i inne wizy rodzinnewizy pracowniczewizy wydawane w ramach Programu Wizowego DV, znanego jako losowanie „zielonej karty”, oraz specjalne kategorie imigrantów. Na tej stronie znajdują się również informacje na temat wiz narzeczeńskich. Na stronie Departamentu Stanu można sprawdzić informacje o wszystkich kategoriach wizowych (Directory of Visa Categories).

Po zatwierdzeniu petycji imigracyjnej przez Urząd Imigracyjny USCIS i zakończeniu wszystkich procedur w Krajowym Centrum Wizowym (National Visa Center – NVC), a w przypadku osób wylosowanych w programie wizowym DV (Diversity Visa) w Centrum Konsularnym Kentucky (Kentucky Consular Center – KCC), należy postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi z NVC lub KCC. Prosimy także zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej.

Wizy Imigracyjne