Wizy Imigracyjne

Od 8 kwietnia 2021r. Ambasada może rozpatrywać wszystkie kategorie wiz imigracyjnych. Prosimy zapoznać się z Często Zadawanymi Pytaniami w sprawie umawiania i zmiany terminów spotkań. 

Informacje dotyczące wiz turystycznych/biznesowych (kategoria B1/B2), wiz studenckich (kategorie F i M), wiz wymiany (kategoria J) i wiz pracowniczych (kategorie H, L, O, P i R) są dostępne na stronie poświęconej wizom nieimigracyjnym

Dział Wiz Imigracyjnych Ambasady USA  w Warszawie rozpatruje wszystkie kategorie wiz imigracyjnych dla mieszkańców Polski, Białorusi i Rosji.

Jak ubiegać sie o wizę imigracyjną:  Każda osoba wyjeżdżająca do Stanów Zjednoczonych na pobyt stały, również z zamiarem podjęcia pracy w USA, powinna posiadać wizę imigracyjną. Aby się o ubiegać o taką wizę, trzeba posiadać petycję imigracyjną zatwierdzoną przez Urząd Imigracyjny (USCIS), a złożoną w ramach łączenia rodzin lub przez przyszłego pracodawcę. Zgodnie z prawem imigracyjnym Stanów Zjednoczonych, wizy imigracyjne wydawane są w czterech kategoriach: wizy dla członków najbliższej rodziny obywatela USA i inne wizy rodzinnewizy pracowniczewizy wydawane w ramach Programu Wizowego DV, znanego jako losowanie „zielonej karty”, oraz specjalne kategorie imigrantów. Na tej stronie znajdują się również informacje na temat wiz narzeczeńskich. Na stronie Departamentu Stanu można sprawdzić informacje o wszystkich kategoriach wizowych (Directory of Visa Categories).

Procedury w Krajowym Centrum Wizowym (NVC) oraz w Centrum Konsularnym Kentucky (KCC):  Po zatwierdzeniu petycji imigracyjnej przez Urząd Imigracyjny USCIS i zakończeniu wszystkich procedur w Krajowym Centrum Wizowym (National Visa Center – NVC), a w przypadku osób wylosowanych w programie wizowym DV (Diversity Visa) w Centrum Konsularnym Kentucky (Kentucky Consular Center – KCC), należy postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi z NVC lub KCC. Prosimy także zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej.

Osoby z Rosji ubiegające się o wizę imigracyjną:  Ambasada USA w Warszawie rozpatruje podania o wizy imigracyjne dla osób zamieszkałych w Rosji.  (Ambasada USA w Moskwie nie oferuje już usług wizowych ze względu na decyzję rządu Rosji z 23 kwietnia 2021 r. zakazującą Ambasadzie USA w Moskwie zatrudniania cudzoziemców w jakimkolwiek charakterze).

 •  Jeśli otrzymałeś już zawiadomienie o spotkaniu w innym miejscu, w tym w Ambasadzie USA w Moskwie, obecnie Ambasada USA w Warszawie akceptuje transfery wszystkich rosyjskich spraw imigracyjnych. 
  • Wyślij swoją prośbę o transfer na adres support-Poland@ustraveldocs.com.  Należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz numer sprawy w wierszu Temat, aby ułatwić szybkie rozpatrzenie sprawy (np. SMIRNOV, Mariya, MOS0001234567).
 • Jeśli ubiegasz się o wizę imigracyjną dla obywateli Rosji i nie otrzymałeś jeszcze zawiadomienia o spotkaniu z Narodowego Centrum Wizowego (NVC), kiedy Twoja sprawa będzie gotowa, NVC wyśle Ci zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną w Ambasadzie USA w Warszawie (nie w Ambasadzie USA w Moskwie).
  • Skontaktuj się z NVC za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego Ask NVC, aby zapytać o status swojej sprawy.
  • Wpisz swoje imię i nazwisko oraz numer sprawy w temacie, aby ułatwić szybkie rozpatrzenie sprawy (przykład: SMIRNOV, Mariya, MOS0001234567).  Aby zapewnić jak najszybsze przetwarzanie, wyślij tylko jedno zapytanie. Prosimy o cierpliwość, ponieważ NVC pracuje nad każdym zapytaniem.
  • Jeśli nie otrzymałeś jeszcze zawiadomienia o terminie spotkania z NVC, nie kontaktuj się z Ambasadą USA w Warszawie, ponieważ nie mamy jeszcze Twojej sprawy.
 • Jeśli zostałeś wyselekcjonowany w programie Diversity Visa (DV) i Twoja sprawa miała być rozpatrywana w Moskwie, teraz zostanie ona automatycznie przeniesiona do Ambasady w Warszawie.
  • Nie musisz podejmować żadnych działań, chyba że masz uzasadniony powód, aby poprosić o inne rozwiązanie.  Twoja sprawa zostanie umówiona przez Centrum Konsularne Kentucky (KCC) zgodnie z prawnie obowiązującymi zasadami pierwszeństwa.
  • Prosimy nie kontaktować się z Ambasadą USA w Warszawie w sprawie przeniesienia spraw DV z Moskwy do Warszawy lub umawiania terminów rozmowy z konsulem.
  • Prośby o zmianę terminu rozmowy z konsulem będą rozpatrywane wyłącznie, jeśli aplikant prześle nam pocztą elektroniczną kopię ważnej wizy Schengen lub innego dokumentu uprawniającego do wjazdu na teren Polski. Po weryfikacji dokumentu wjazdu dołożymy wszelkich starań aby wyznaczyć nowy termin rozmowy w Ambasadzie. Procedura ta dotyczy także obywateli Białorusi.
 • 16 lutego 2023 r. Departament Stanu wyznaczył Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Taszkiencie (Uzbekistan) oraz Konsulat Generalny USA w Ałmaty (Kazachstan) jako placówki obsługi obywateli Rosji ubiegających się o wizę imigracyjną (IV) w kategorii IR-5 (rodzic obywatela USA).  Wizy imigracyjne IR-5 będą umawiane za pośrednictwem Krajowego Centrum Wizowego.  Ambasada USA w Warszawie pozostaje punktem obsługi dla wnioskodawców z Rosji ubiegających się o inne kategorie wiz imigracyjnych (IV, DV, K).

 

Wizy Imigracyjne