Często Zadawane Pytania (IV/DV)

  1. Na które kategorie wiz imigracyjnych ma wpływ Proklamacja Prezydencka z 22 czerwca 2020?

Ambasada jest w stanie rozpatrywać wnioski o wizę imigracyjną dla małżonków i dzieci obywateli USA (kategorie wiz IR-1, CR-1, IR-2 i CR-2). Możemy wydawać wizy dla dzieci obywateli USA tylko wtedy, gdy nie ukończyły one 21 lat. Aktualnie kontaktujemy się z osobami ubiegającymi się o wizę, których pierwotnie wyznaczone spotkania zostały anulowane, i które kwalifikują się teraz do rozpatrzenia. Z wyjątkiem niektórych nagłych wypadków ambasada nie wydaje obecnie wiz w żadnych innych kategoriach imigracyjnych oraz w  loterii wizowej DV.

Obecnie polskie granice są zamknięte dla podróżnych z Białorusi, więc nie jesteśmy w stanie umówić rozmów z konsulem dla białoruskich aplikantów wizowych. Kiedy ograniczenia na polskich granicach zostaną zniesione, jak najszybciej zaplanujemy spotkania dla małżonków i dzieci do lat 21 obywateli USA.

  1. Czy są jakieś wyjątki?

W Proklamacji Prezydenta są wymienione pewne stanowiące wyjątek nagłe przypadki. Ambasada może na przykład nadal rozpatrywać sprawy, w których dziecko utraci prawo do wizy, jeśli ukończy 21 lat. Spodziewamy się, że wyjątki będą występowały rzadko, ale jeśli uważa Pan/i, że dana sytuacja odpowiada któremukolwiek z nich, prosimy napisać na adres PublicWAW@state.gov.

  1. Co się stanie, jeśli mam już umówione spotkanie?

Spotkanie zostanie przełożone. Kontaktujemy się telefonicznie i wysyłamy wiadomości email do osób, które mają umówione spotkanie w najbliższym czasie.

  1. Kiedy moje spotkanie zostanie umówione na inny termin?

Przełożymy umówione spotkanie tak szybko, jak to możliwe, gdy restrykcje wprowadzone przez Proklamację Prezydencką zostaną złagodzone.

  1. Co jeśli mieszkam na Białorusi?

Osoby z Białorusi podlegają takim samym powyższym ograniczeniom. Granica Polski z Białorusią jest obecnie zamknięta dla rutynowych podróży. Osoby mieszkające na Białorusi, które są małżonkami lub dziećmi obywateli USA będą mogły ubiegać się o wizy imigracyjne po zniesieniu ograniczeń w przekraczaniu granic.

  1. Jestem uczestnikiem Programu DV-2020, ale nie mogłem odbyć rozmowy z konsulem z powodu COVID-19. Czy będę mógł umówić się na rozmowę kwalifikacyjną w sprawie wizy?

W dniu 4 września 2020 roku Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolumbii w sprawie Gomez vs. Trump wydał postanowienie z instrukcjami dla Departamentu Stanu USA dotyczącymi rozpatrywania lub odmawiania wydawania wiz w ramach programu DV na podstawie Proklamacji Prezydenta 10014 (PP 10014) i poinstruował Departament by podjął w dobrej wierze wysiłki w celu szybkiego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosków wizowych DV-2020 (DV) do 30 września 2020 r. Ponieważ program DV-2020 kończy się 30 września 2020 i po tej dacie wizy DV nie będą mogły być wydawane, zostało bardzo mało czasu na rozpatrywanie wniosków wizowych DV.

Nie możemy jednak wydawać wiz DV przed 30 września, jeśli osoby ubiegające się o nie podlegają pod odrębne restrykcje wynikające z Proklamacji Prezydenckich zawieszających wjazd nieimigrantów i niektórych dodatkowych osób, które stanowią zagrożenie w postaci możliwości przenoszenia nowego Coronawirusa 2019 (PP 9993). Tak więc, mimo że sąd nakazał Departamentowi dalsze rozpatrywanie wniosków wizowych DV na podstawie PP 10014, sprawy te nadal podlegają pod restrykcje PP 9993, chyba że osoby ubiegające się o wizę kwalifikują się jako wyjątek od tej proklamacji. Informacje na temat wyjątków od proklamacji znajdują się pod poniższym linkiem: NIE PP 9993.

Mieszkańcy Polski i Białorusi ubiegający się w Polsce podlegają ograniczeniom P.P. 9993. Po przekroczeniu granicy Polski, osoby ubiegające się o wizy podlegają P.P. 9993. Ambasada USA w Warszawie nie może wydawać wiz wnioskodawcom podlegającym P.P.9993, nawet jeśli planują opuścić strefę Schengen i odczekać 14 dni przed podróżą do Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Jeśli mimo tych ograniczeń zdecydują się Państwo ubiegać o wizę DV, prosimy o niezwłoczny kontakt pod adresem PublicWAW@state.gov .

  1. Jestem uczestnikiem Programu DV-2021. Kiedy będę mógł umówić się na rozmowę kwalifikacyjną w sprawie wizy?

Ograniczenia w Proklamacji Prezydenta 10014 i pięciu Proklamacjach regionalnych mają zastosowanie do osób ubiegających się o wizę DV, z pewnymi wyjątkami. Wizy w Programie DV-2021 muszą być wydane do 30 września 2021 r. Proklamacja 10014 wygaśnie 31 grudnia 2020 r., chyba że zostanie przedłużona przez Prezydenta.

  1. Czy Program DV-2022 będzie kontynuowany jak zwykle w październiku 2020?

Planujemy kontynuować Program Wizowy DV-2022, ale nie ogłosiliśmy jeszcze dat przyjmowania zgłoszeń do DV-2022. Aktualizacje będą publikowane na www.dvprogram.state.gov i / lub travel.state.gov/visas .