Loteria wizowa DV

Nowy Program DV-2020

 

Zgłoszenia udziału w loterii wizowej DV-2020 można było składać w formie elektronicznej poprzez stronę dvlottery.state.gov od 3 października 2018 do 6 listopada 2018.  Wysłanie zgłoszenia do programu DV jest bezpłatne. Zgłoszenia elektroniczne, które dotarły po czasie oraz zgłoszenia listowne nie będą przyjmowane. Prawo zezwala na przesłanie tylko jednego zgłoszenia przez uczestnika/lub w jego imieniu. Departament Stanu korzysta z technologii wykrywania wielokrotnych zgłoszeń. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia oznacza dyskwalifikację uczestnika. Do zgłoszenia należy dołączyć aktualną fotografię z ostatnich 6 miesięcy. Nie można wykorzystać fotografii z poprzednich zgłoszeń. Należy zachować stronę z unikalnym numerem potwierdzającym złożenie zgłoszenia. Brak tej informacji uniemożliwi dostęp online do systemu, za pośrednictwem którego będą przekazywane informacje o statusie zgłoszenia. Należy również zachować dostęp do adresu email podanego w zgłoszeniu E-DV.

Począwszy od 7 maja 2019 można będzie sprawdzić status własnego zgłoszenia DV-2020 wpisując na stronie dvlottery.state.gov w systemie Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check) swój unikalny numer potwierdzenia oraz dane osobowe. Tylko w ten sposób będzie można sprawdzić, czy państwa zgłoszenie zostało wylosowane. W przypadku zagubienia swojego numeru potwierdzenia, na stronie https://www.dvlottery.state.gov/ dostępne jest narzędzie pozwalające go odzyskać. Osoby wylosowane mogą wejść na stronę z potwierdzeniem wygranej i tam sprawdzić dalsze instrukcje i informacje, także o opłatach związanych z uzyskaniem wizy imigracyjnej do Stanów Zjednoczonych. Ambasada będzie rozpatrywać wnioski i wydawać wizy imigracyjne w programie loterii wizowej DV-2020 począwszy od 1 października 2019 do 30 września 2020.

Instrukcje do programu wizowego DV-2020 w języku angielskim oraz polskim są dostępne na stronie internetowej Departamentu Stanu.

Program DV-2019

Zgłoszenia udziału w loterii wizowej DV-2018 można było składać w formie elektronicznej poprzez stronę dvlottery.state.gov do 22 listopada 2017. Należy zachować stronę z unikalnym numerem potwierdzającym złożenie zgłoszenia. Brak tej informacji uniemożliwi dostęp online do systemu, za pośrednictwem którego są przekazywane informacje o statusie zgłoszenia. Należy również zachować dostęp do adresu email podanego w zgłoszeniu E-DV.

Wyniki loterii wizowej DV-2019 są dostępne w sieci od 15 maja 2018. Można sprawdzić status swojego zgłoszenia w systemie Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check) na stronie www.dvlottery.state.gov używając unikalnego numeru potwierdzenia i danych osobowych. Zalogowanie się na stronę E-DV to jedyny sposób uzyskania informacji o wygranej. W przypadku zagubienia swojego numeru potwierdzenia, przypominamy, że na  stronie https://www.dvlottery.state.gov/ dostępne jest narzędzie pozwalające go odzyskać. Osoby wylosowane mogą wejść na stronę z potwierdzeniem wygranej i tam sprawdzić dalsze instrukcje i informacje, także o opłatach związanych z uzyskaniem wizy imigracyjnej do Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy o statusie „wybrany” powinni jak najszybciej podjąć działanie, ponieważ procedura wizowa może być długotrwała. Zachęcamy do jak najszybszego wypełnienia podania wizowego DS-260. Wydawanie wiz loteryjnych DV-2019 rozpoczyna się 1 października 2018 i potrwa do 30 września 2019 r.

Instrukcje w języku polskim do programu loterii wizowej DV-2019 dostępne są na stronie internetowej Departamentu Stanu.

W ramach Programu Loterii Wizowej DV co roku wydawane jest 50 000 wiz na pobyt stały osobom pochodzącym z krajów o niskim wskaźniku imigracji do Stanów Zjednoczonych. Osoby, które mają prawo ubiegać się o wizy loteryjne, wyłaniane są w drodze losowania. Wizy rozdzielane są między sześć regionów geograficznych w oparciu o wskaźnik imigracji z ostatnich pięciu lat, przy czym regionom, z których pochodzi mniej imigrantów przydziela się więcej wiz.

W roku budżetowym 2013 Polska wróciła na listę krajów biorących udział w programie loterii wizowej DV, chociaż z powodu dużej liczby Polaków imigrujących do Stanów Zjednoczonych, w poprzednich sześciu latach była z niej wykluczona przez Departament Bezpieczeństwa Narodowego (DHS). Zgodnie z Ustawą o Imigracji i Obywatelstwie w loterii nie biorą udziału kraje o wysokim wskażniku imigracji, czyli te kraje, z których do USA przybyło ponad 50,000 imigrantów w ciągu pięciu lat poprzedzających daną loterię. Amerykański Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji prowadzi roczne statystyki dotyczące wjazdów imigracyjnych i na podstawie danych z ostatnich pięciu lat ustala listę krajów wykluczonych z loterii. Kalkulacja taka przeprowadzana jest przed każdą kolejną loterią, a więc co roku lista krajów wykluczonych z loterii zmienia się. Dlatego było możliwe, żeby Polska została ponownie zakwalifikowana do udziału w loterii wizowej, ponieważ liczba imigrantów z Polski w okresie pięciu lat poprzedzających loterię DV-2013 była niższa niż 50 000.

Należy pamiętać, że fakt zostania wylosowanym w loterii wizowej DV nie zapewnia automatycznie otrzymania wizy imigracyjnej czy zielonej karty. Wszystkie osoby starające się o wizę imigracyjną muszą spełniać wymogi tak programu DV, jak i  prawa imigracyjnego Stanów Zjednoczonych.

Obowiązkowa rejestracja do odbioru paszportu dla osób zamieszkujących w Polsce

 

Wizy imigracyjne nie są wydawane w dniu rozmowy z konsulem.  Wszystkie osoby starające się o wizy i zamieszkujące w Polsce przed przyjściem do Ambasady na rozmowę z konsulem muszą dokonać rejestracji na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ oraz wybrać sposób odbioru dokumentów.  Można wybrać jedną z opcji: paszport z wizą i pakietem wizowym (lub sam paszport z wizą w przypadku osób przechodzących nowy proces elektroniczny) może być dostarczony do domu pod wskazany adres w Polsce (opcja Premium Delivery – usługa ta wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 24 złotych, płatne przy odbiorze) lub bezpłatnie do wybranego punktu odbioru dokumentów serwisu TNT.  Więcej szczegółów na  stronie http://ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-passporttrack.asp .  Należy wydrukować potwierdzenie wyboru miejsca dostarczenia paszportu i przynieść je na rozmowę. Rejestracji i wyboru opcji odbioru wizy można dokonać także dzwoniąc na infolinię pod numer +48 22 307 1361 (z Polski) lub (703) 988 7101 (z USA).  Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 (dla osób dzwoniących z Polski).  Z USA można dzwonić w godzinach 7:00-15:00 czasu wschodniamerykańskiego.

Opcja dostarczenia wizy i paszportu przez serwis TNT niestety nie jest dostępna dla osób zamieszkujących na Białorusi.  Dlatego też nie muszą się one rejestrować w serwisie GSS (oprócz osób ubiegających się o wizy narzeczeńskie).  Mogą oni odebrać swoje paszporty z wizami następnego dnia roboczego po rozmowie z konsulem o godzinie 15:00 w Dziale Wizowym Ambasady.

Jeśli otrzymali Państwo e-maila lub telefon z powiadomieniem, że zostaliście wybrani do udziału w programie Loterii Wizowej DV, oraz informacją o konieczności dokonania wpłaty pieniężnej w celu uruchomienia procedury, niestety padli Państwo ofiarą zorganizowanego oszustwa.

Ambasada USA ostrzega obywateli polskich, że takie powiadomienia loteryjne są fałszywe. Prosimy nie podejmować żadnych działań, ani nie wysyłać pieniędzy.
Ostrzeżenie Departamentu Stanu o oszustwach loteryjnych mogą Państwo znaleźć na stronie: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fraud.html

Paszport
Paszport powinien być ważny co najmniej 60 dni dłużej niż data ważności wizy. Paszporty wszystkich osób ubiegających się o wizę należy wyjąć z okładek.

Ważne: Należy przynieść także stare paszporty z uprzednio wydanymi wizami amerykańskimi, w przeciwnym wypadku Pani/Pana wiza może być odmówiona do momentu ich weryfikacji przez Konsula.

Fotografia
Każda osoba ubiegająca się o wizę powinna przedstawić dwa zdjęcia spełniające wszystkie wymagania dotyczące fotografii do wiz i paszportów amerykańskich.

Wniosek o wizę imigracyjną
Naley wypełnić online Elektroniczne Podanie o Wizę Imigracyjną DS-260  dla każdej osoby wyjeżdżającej, niezależnie od wieku (jeśli nie było wypełnione i przesłane wcześniej). Więcej informacji na temat podania o wizę imigracyjną DS-260 można znaleźć na stronie https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/online-immigrant-visa-forms/ds-260-faqs.html.

Aby otworzyć i wypełnić podanie DS-260 potrzebne są dwa numery: numer sprawy loteryjnej (bez zer po literach EU oznaczających region Europa) oraz data urodzenia głównej osoby wylosowanej w loterii DV w formacie RRRRMMDD (R – rok, M – miesiąc, D – dzień).

Odpis zupełny aktu urodzenia
Od osób urodzonych w Polsce wymagane są odpisy zupełne aktów urodzenia. Odpisy skrócone nie są przyjmowane.

Odpis zupełny aktu małżeństwa (jeśli dotyczy)
Każdy małżonek powinien przedstawić jedną kopię odpisu aktu małżeństwa. Przyjmujemy wyłącznie odpisy zupełne polskich aktów małżeństwa. Odpisy skrócone aktów małżeństwa nie są przyjmowane.

Dowody na to, że ustały ewentualne dotychczasowe związki małżeńskie (jeśli dotyczy)
Osoby rozwiedzione oraz wdowy/wdowcy powinni przedstawić dowody na ustanie wszelkich dotychczasowych związków małżeńskich, np.: odpis świadectwa rozwodu, odpis aktu zgonu, decyzja o unieważnienu małżeństwa.

Zaświadczenie o Niekaralności
Każda osoba, która ma ukończone 16 lat w dniu rozmowy z konsulem musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Osoby, które w przeszłości były karane muszą załączyć odpisy wyroków sądowych wraz z tłumaczeniem na język angielski. Dokumenty z sądu są wymagane z każdego kraju, w którym osoba ubiegająca się o wizę była sądzona.

Dokumenty dotyczące służby wojskowej
Obywatele polscy ubiegający się o wizę imigracyjną nie sa zobowiązani do przedstawienia książeczki wojskowej. Osoby z innych krajów ubiegające się o wizę, które odbywają lub odbywały w przeszłości służbę wojskową lub były zarejestrowane przez komisję wojskową, muszą przedstawić dokumenty dotyczące służby lub rejestracji. Dokumenty z wojska muszą zawierać pełny zapis przebiegu służby oraz wykazać wszelkie wyroki sądów wojskowych.

Wyniki badań lekarskich
Każda osoba ubiegająca się o wizę zobowiązana jest dostarczyć wyniki badań lekarskich w oryginalnej, zamkniętej kopercie. W Polsce badania lekarskie do wiz imigracyjnych przeprowadzają tylko i wyłącznie placówki i lekarze autoryzowani przez Ambasadę w Warszawie i Krakowie. Inne badania lekarskie nie są honorowane. Osoby zamieszkałe na Białorusi mogą zrobić wymagane badania lekarskie w Mińsku.

Dokumenty finansowe
Osoby ubiegające się o wizę w ramach loterii DV muszą udowodnić, że dysponują środkami finansowymi wystarczającymi do utrzymania się w USA i nie będą korzystać z pomocy socjalnej. Informacje jak spełnić powyższe wymaganie mogą Państwo znaleźć poniżej w zakładce Prawo wizowe i zasiłki socjalne.

Dokumenty świadczące o posiadaniu wymaganego wykształcenia lub doświadczenia zawodowego
Wymóg ten dotyczy tylko osób, które zostały wylosowane w programie loterii wizowej DV (tylko głównego aplikanta, nie dotyczy współmałżonka). Więcej informacji w instrukcjach loteryjnych.

Tłumaczenia
Dokumenty wydane w języku polskim, oprócz wyroków sądowych, nie wymagają tłumaczenia na język angielski. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski lub angielski muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na angielski wykonanymi przez profesjonalnego tłumacza.

W przypadku wiz loteryjnych i narzeczeńskich gwarancje finansowe na formularzu I-864 nie są wymagane. Jednakże osoby ubiegające się o taki rodzaj wizy zobowiązane są, zgodnie z przepisami Aktu o Imigracji i Naturalizacji, przekonać konsula w trakcie rozmowy w sprawie wizy, a także urzędnika imigracyjnego w chwili przekraczania granicy USA, że będą w stanie zapewnić sobie utrzymanie bez korzystania z pomocy socjalnej.

Osoba ubiegająca się o wizę loteryjną lub narzeczeńską spełni powyższe wymagania jeśli przedstawi:

  1. dowody na posiadanie wystarczających środków własnych niezbędnych do utrzymania na terenie USA siebie i rodziny przynajmniej w okresie jaki upłynie do chwili uzyskania odpowiedniej pracy;
  2. dowody na posiadanie konkretnej oferty pracy w USA, która zapewni rodzinie odpowiedni dochód;
  3. dowody na to, że rodzina lub znajomi z USA zamierzają udzielić wsparcia w początkowym okresie pobytu w USA (list lub formularz I-134); lub
  4. kombinację wymienionych wyżej dowodów