Wizy pracownicze

Aby kwalifikować się do otrzymania pracowniczej wizy imigracyjnej, w większości przypadków konieczna jest oferta pracy od amerykańskiego pracodawcy.

 • Pracownicy z prawem pierwszeństwa (E1)
  Osoby o nadzwyczajnych uzdolnieniach w dziedzinie nauki, edukacji, sztuki, biznesu i sportu: wybitni profesorowie i naukowcy, niektórzy członkowie zarządu i dyrektorzy międzynarodowych korporacji.
 • Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach w dziedzinie nauki, sztuki i biznesu oraz przedstawiciele określonych zawodów (E2)
  Wysokiej klasy specjaliści posiadający wyższe stopnie naukowe lub ich odpowiedniki, lub tytuł licencjata i co najmniej 5 lat doświadczenia w danej dziedzinie oraz osoby o wyjątkowych uzdolnieniach w dziedzinie nauki, sztuki i biznesu.
  Osoby posiadające tytuł licencjata i stosowne uprawnienie do wykonywania wyuczonego zawodu.
 • Pracownicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani (E3 i EW)
  Pracownicy wykwalifikowani z co najmniej dwuletnim doświadczeniem oraz inni pracownicy pracujący na stanowiskach, na które brakuje chętnych w Stanach Zjednoczonych. Uwaga:Ambasada nie dysponuje listą takich stanowisk.
 • Imigranci specjalni (SD, SR, SB)
  Niektórzy duchowni i przedstawiciele wyznań religijnych niektórzy pracownicy organizacji międzynarodowych i członkowie ich najbliższej rodziny, obecni i byli pracownicy rządu Stanów Zjednoczonych, kwalifikujący się na podstawie specjalnych kwalifikacji i rekomendacji oraz powracający stali rezydenci Stanów Zjednoczonych.
 • Inwestorzy (T)
  Osoby tworzące nowe miejsca pracy dla co najmniej dziesięciu niespokrewnionych ze sobą osób poprzez zainwestowanie minimum 1,000,000 dolarów w nowe przedsiębiorstwo w Stanach Zjednoczonych lub minimum 500,000 dolarów w tzw. „targeted employment area”, czyli regionach, w których występuje niedobór siły roboczej.

Obowiązkowa rejestracja w ustraveldocs.com dla wszystkich ubiegających się o wizę imigracyjną

 

Od 1 stycznia 2022 r. wszystkie osoby ubiegające się o wizę imigracyjną (IV), wizę z programu DV i wizę narzeczeńską (K) muszą zarejestrować się na ustraveldocs.com i wybrać opcję odbioru paszportu i wizy przed przyjazdem do ambasady.

Nie będziemy w stanie zaakceptować wniosków wizowych i dokumentów bez dowodu rejestracji (należy wydrukować potwierdzenie rejestracji z unikalnym numerem identyfikacyjnym UID).  W celu rejestracji i wyboru opcji odbioru paszportu i wizy nalwży odwiedzić stronę www.ustraveldocs.com/pl lub zadzwonić pod numer infolinii +48 22 307 1361 (w Europie) lub (703) 988 7101 (w Stanach Zjednoczonych).  Paszporty i wizy są zwracane kurierem; można wybrać dostawę Premium (za dodatkową opłatą, płatną bezpośrednio kurierowi przy dostawie do wybranej lokalizacji w Polsce) lub, bez dodatkowych opłat, jedną z dwóch lokalizacji Mail Boxes Etc. (MBE) (jedną w Warszawie i jedną w Krakowie).

Wydział Konsularny Ambasady USA w Warszawie zazwyczaj potrzebuje co najmniej 3-5 dni roboczych na przygotowanie wizy po jej zatwierdzeniu. W tym czasie paszport wnioskodawcy musi pozostać w Wydziale Konsularnym.  Należy również pamiętać, że kwestie techniczne i proceduralne mogą wymagać więcej czasu niż 3-5 dni po rozmowie, aby zakończyć rozpatrzenie sprawy.  Należy to wziąć pod uwag podczas planowania podróży.  Zobacz, jakie dokumenty są wymagane do odbioru paszportów z lokalizacji MBE.  Prosimy NIE ODWIEDZAĆ biura MBE, dopóki nie otrzyma się powiadomienia, że paszport jest gotowy do odbioru.