Wizy pracownicze

Aby kwalifikować się do otrzymania pracowniczej wizy imigracyjnej, w większości przypadków konieczna jest oferta pracy od amerykańskiego pracodawcy.

 • Pracownicy z prawem pierwszeństwa (E1)
  Osoby o nadzwyczajnych uzdolnieniach w dziedzinie nauki, edukacji, sztuki, biznesu i sportu: wybitni profesorowie i naukowcy, niektórzy członkowie zarządu i dyrektorzy międzynarodowych korporacji.
 • Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach w dziedzinie nauki, sztuki i biznesu oraz przedstawiciele określonych zawodów (E2)
  Wysokiej klasy specjaliści posiadający wyższe stopnie naukowe lub ich odpowiedniki, lub tytuł licencjata i co najmniej 5 lat doświadczenia w danej dziedzinie oraz osoby o wyjątkowych uzdolnieniach w dziedzinie nauki, sztuki i biznesu.
  Osoby posiadające tytuł licencjata i stosowne uprawnienie do wykonywania wyuczonego zawodu.
 • Pracownicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani (E3 i EW)
  Pracownicy wykwalifikowani z co najmniej dwuletnim doświadczeniem oraz inni pracownicy pracujący na stanowiskach, na które brakuje chętnych w Stanach Zjednoczonych. Uwaga:Ambasada nie dysponuje listą takich stanowisk.
 • Imigranci specjalni (SD, SR, SB)
  Niektórzy duchowni i przedstawiciele wyznań religijnych niektórzy pracownicy organizacji międzynarodowych i członkowie ich najbliższej rodziny, obecni i byli pracownicy rządu Stanów Zjednoczonych, kwalifikujący się na podstawie specjalnych kwalifikacji i rekomendacji oraz powracający stali rezydenci Stanów Zjednoczonych.
 • Inwestorzy (T)
  Osoby tworzące nowe miejsca pracy dla co najmniej dziesięciu niespokrewnionych ze sobą osób poprzez zainwestowanie minimum 1,000,000 dolarów w nowe przedsiębiorstwo w Stanach Zjednoczonych lub minimum 500,000 dolarów w tzw. „targeted employment area”, czyli regionach, w których występuje niedobór siły roboczej.

Obowiązkowa rejestracja do odbioru paszportu dla osób zamieszkujących w Polsce

 

Wizy imigracyjne i narzeczeńskie nie są wydawane w dniu rozmowy z konsulem.  Wszystkie osoby starające się o wizy i zamieszkujące w Polsce przed przyjściem do Ambasady na rozmowę z konsulem muszą dokonać rejestracji na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ oraz wybrać sposób odbioru dokumentów.  Można wybrać jedną z opcji: paszport z wizą i pakietem wizowym (lub sam paszport z wizą w przypadku osób przechodzących nowy proces elektroniczny) może być dostarczony do domu pod wskazany adres w Polsce (opcja Premium Delivery – usługa ta wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 36,90 złotych, płatne przy odbiorze u kuriera firmy UPS) lub bezpłatnie do wybranego punktu odbioru dokumentów serwisu Mail Boxes Etc. (MBE).  Więcej szczegółów na  stronie http://ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-passporttrack.asp .  Należy wydrukować potwierdzenie wyboru miejsca dostarczenia paszportu i przynieść je na rozmowę. Rejestracji i wyboru opcji odbioru wizy można dokonać także dzwoniąc na infolinię pod numer +48 22 307 1361 (z Polski) lub (703) 988 7101 (z USA).  Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 (dla osób dzwoniących z Polski).  Z USA można dzwonić w tych samych godzinach.

Opcja dostarczenia wizy i paszportu przez serwis kurierski niestety nie jest dostępna dla osób zamieszkujących na Białorusi.  Dlatego też nie muszą się one rejestrować w serwisie GSS (oprócz osób ubiegających się o wizy narzeczeńskie).  Mogą oni odebrać swoje paszporty z wizami następnego dnia roboczego po rozmowie z konsulem o godzinie 15:00 w Dziale Wizowym Ambasady.