Powracający Stali Rezydenci

Co powinienem/powinnam zrobić, jeśli przebywałem/am poza Stanami dłużej niż 12 miesięcy?

 

Stali rezydenci, którzy nie wrócili do Stanów Zjednoczonych w okresie, na jaki pozwala status stałego rezydenta (Alien Registration Receipt Card) lub w okresie ważności specjalnego zezwolenia z Urzędu Imigracyjnego (Reentry Permit), mogą ubiegać się o wizę imigracyjną w kategorii Powracającego Stałego Rezydenta (SB-1) w Ambasadzie USA w Warszawie. Osoby ubiegające się o wizę w tej kategorii powinny udowodnić, że:

  • posiadały status Stałego Rezydenta w chwili wyjazdu ze Stanów Zjednoczonych;
  • w chwili wyjazdu miały zamiar wrócić do Stanów Zjednoczonych i nigdy nie odstąpiły od tego zamiaru;
  • wracają do USA po tymczasowym pobycie za granicą, a przyczyny przedłużenia pobytu poza Stanami Zjednoczonymi były uwarunkowane losowo i niezależne od nich;
  • spełniają wszystkie kryteria niezbędne do ubiegania się o wizę imigracyjną.

Uwaga: Osoby posiadające status warunkowego rezydenta Stanów Zjednoczonych powinny we właściwym czasie dopełnić obowiązku złożenia podania o automatyczną zmianę statusu warunkowego na stały. W przeciwnym razie będą od początku ubiegać się o wizę imigracyjną. Osoby te nie kwalifikują się do statusu powracającego stałego rezydenta.

Jak ubiegać się o wizę dla powracającego stałego rezydenta (SB-1)?

Termin wizyty w Dziale Wiz Imigracyjnych w celu złożenia podania o Status Powracającego Rezydenta można umówić samodzielnie przez stronę internetową http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ lub telefonicznie dzwoniąc do wizowego centrum informacyjnego pod numer +48 22 307 1361 w Polsce lub +1 (703) 988 7101 w Stanach Zjednoczonych. Na Białorusi można dzwonić pod bezpłatny numer 8 820 0011 0261. Składanie podań o Status Powracającego Rezydenta odbywa się w godzinach 13:30 – 14:30 od poniedziałku do piątku, oprócz polskich i amerykańskich świąt.

Ze względu na długi okres rozpatrywania spraw SB-1, osoby ubiegające się o wizę w tej kategorii powinny zgłosić się do Sekcji Konsularnej w Warszawie co najmniej trzy miesiące przed planowaną podróżą.

W dniu ubiegania się o Status Powracającego Stałego Rezydenta prosimy o przyniesienie wypełnionego formularza DS-117 (PDF-24,05 kb).

Ile wynosi opłata za rozpatrzenie Wniosku o Przyznanie Statusu Powracającego Stałego Rezydenta?

Opłata za złożenie formularza DS-117 i ustalenie czy dana osoba kwalifikuje się do Statusu Powracającego Stałego Rezydenta wynosi 180 dolarów.
W przypadku przyznania przez konsula statusu Powracającego Stałego Rezydenta późniejsza opłata za rozpatrzenie wniosku o wizę imigracyjną SB1 wynosi 205 dolarów.

Opłaty można wnieść wyłącznie w kasie Sekcji Konsularnej, w dolarach lub złotych w przeliczeniu po kursie dnia Ambasady. Przyjmowane są wpłaty gotówką lub kartami kredytowymi (Visa, MasterCard, American Express, Novus/Discover, Diners). Nie przyjmujemy czeków. Opłaty nie podlegają zwrotowi.

Uwaga: Obywatele krajów nie należących do Unii Europejskiej mogą wnosić opłaty wyłącznie gotówką.

Czy mogę uzyskać wizę nieimigracyjną jeśli mój wniosek o przyznanie statusu powracającego stałego rezydenta został rozpatrzony negatywnie?

Jeśli wniosek o przyznanie statusu powracającego stałego rezydenta został rozpatrzony negatywnie, gdyż osoba ubiegająca się o niego zrezygnowała ze stałego pobytu w USA, osoba taka może ubiegać się o uzyskanie wizy nieimigracyjnej, lecz otrzymanie takiej wizy będzie uzależnione od tego czy osoba ta spełni stawiane przez prawo wymogi dotyczące wiz nieimigracyjnych, m.in. wykazać, że posiada miejsce stałego zamieszkania poza granicami USA i zamierza tam powrócić po wykorzystaniu wizy turystycznej zgodnie z jej przeznaczeniem.

Jeśli osoba ta chciałaby powrócić do Stanów Zjednoczonych na stałe, może podjąć takie starania, na podstawie nowej petycji imigracyjnej, jeśli nadal spełnia warunki, na podstawie których kwalifikowała się wcześniej do uzyskania wizy imigracyjnej.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wiz dla powracających stałych rezydentów, należy kliknąć tutaj .