Imigracja w ramach łączenia rodzin

Nowe procedury

 

Chcemy zapoznać Państwa z informacją dotyczącą zmian w procedurze składania dokumentów wymaganych do niektórych wiz imigracyjnych w ramach łączenia rodzin. Zmiany te nie dotyczą wiz nieimigracyjnych, np. turystycznych, biznesowych, etc.

Departament Stanu zmienia sposób procesowania wiz imigracyjnych z systemu opartego na papierowych dokumentach na system w większości elektroniczny. Osoby starające się o wizę imigracyjną w ramach łączenia rodzin, muszą przesłać podanie wizowe oraz zeskanowane dokumenty drogą elektroniczną poprzez system CEAC (Consular Electronic Application Center). Instrukcje oraz informacje potrzebne do zalogowania się do systemu CEAC zostaną przesłane przez Narodowe Centrum Wizowe (NVC). Poprzez system CEAC należy też dokonać opłat wizowych i wypełnić podanie wizowe DS-260. Następnie należy zeskanować i przesłać dokumenty cywilne i finansowe.

Członkowie najbliższej rodziny obywatela USA

 

Najbliżsi krewni obywateli Stanów Zjednoczonych uprawnieni do ubiegania się o wizę imigracyjną w tej kategorii to:

 • Współmałżonek i dzieci w stanie wolnym w wieku poniżej 21 lat obywatela USA (kategorie IR1, CR1 i IR2)
  Dziecko może ubiegać się o wizę imigracyjną tylko wtedy gdy nie ma ono prawa do obywatelstwa USA.
 • Rodzice obywatela Stanów Zjednoczonych (kategoria IR5)
  Obywatel USA powinien mieć ponad 21 lat.
 • Ojczym/obecna żona ojca lub pasierb/pasierbica obywatela Stanów Zjednoczonych (kategorie IR5, IR2, CR2, F1 oraz F3)
  W świetle prawa imigracyjnego dziecko jest pasierbem/pasierbicą, o ile małżeństwo rodzica zostało zawarte przed ukończeniem przez nie osiemnastego roku życia.
 • Wdowa/wdowiec po zmarłym obywatelu Stanów Zjednoczonych (kategoria IW)
  Petycję należy złożyć w ciągu 2 lat od śmierci obywatela USA.

Inne wizy rodzinne

 

Osoby planujące wyjazd do USA na pobyt stały w ramach jednej z preferencyjnych kategorii rodzinnych kwalifikują się do otrzymania wizy imigracyjnej tylko wtedy, gdy istnieje pomiędzy nimi a obywatelem lub stałym rezydentem Stanów Zjednoczonych jedna z poniżej wymienionych relacji rodzinnych:

 • Dzieci obywatela USA w wieku powyżej 21 lat pozostające w stanie wolnym (kategoria F1)
 • Małżonek/nka, nieżonaci synowie i niezamężne córki Stałych Rezydentów USA (kategorie F2A i F2B)
 • Żonaci synowie i zamężne córki obywateli USA (kategoria F3)
 • Brat lub siostra obywatela USA (kategoria F4)
  Obywatel USA powinien mieć ponad 21 lat.

Uwaga: Dziadkowie, ciotki, wujowie, teściowie i kuzyni nie mogą składać petycji dla krewnych na pobyt stały w USA.

Obowiązkowa rejestracja w ustraveldocs.com dla wszystkich ubiegających się o wizę imigracyjną

 

Od 1 stycznia 2022 r. wszystkie osoby ubiegające się o wizę imigracyjną (IV), wizę z programu DV i wizę narzeczeńską (K) muszą zarejestrować się na ustraveldocs.com i wybrać opcję odbioru paszportu i wizy przed przyjazdem do ambasady.

Nie będziemy w stanie zaakceptować wniosków wizowych i dokumentów bez dowodu rejestracji (należy wydrukować potwierdzenie rejestracji z unikalnym numerem identyfikacyjnym UID).  W celu rejestracji i wyboru opcji odbioru paszportu i wizy nalwży odwiedzić stronę www.ustraveldocs.com/pl lub zadzwonić pod numer infolinii +48 22 307 1361 (w Europie) lub (703) 988 7101 (w Stanach Zjednoczonych).  Paszporty i wizy są zwracane kurierem; można wybrać dostawę Premium (za dodatkową opłatą, płatną bezpośrednio kurierowi przy dostawie do wybranej lokalizacji w Polsce) lub, bez dodatkowych opłat, jedną z dwóch lokalizacji Mail Boxes Etc. (MBE) (jedną w Warszawie i jedną w Krakowie).

Wydział Konsularny Ambasady USA w Warszawie zazwyczaj potrzebuje co najmniej 3-5 dni roboczych na przygotowanie wizy po jej zatwierdzeniu. W tym czasie paszport wnioskodawcy musi pozostać w Wydziale Konsularnym.  Należy również pamiętać, że kwestie techniczne i proceduralne mogą wymagać więcej czasu niż 3-5 dni po rozmowie, aby zakończyć rozpatrzenie sprawy.  Należy to wziąć pod uwagę podczas planowania podróży.  Zobacz, jakie dokumenty są wymagane do odbioru paszportów z lokalizacji MBE. Prosimy NIE ODWIEDZAĆ biura MBE, dopóki nie otrzyma się powiadomienia, że paszport jest gotowy do odbioru.

Prosimy nie robić żadnych planów wyjazdowych i nie kupować bezzwrotnych biletów lotniczych dopóki nie odbiorą Państwo swojego paszportu z wizą oraz pakietu wizowego (zaklejona i zapieczętowana koperta zawierająca dokumenty z dołączonym wydrukiem z informacjami wizowymi). Pakietu wizowego nie wolno otwierać. Osoby przechodzące nowe procedury elektroniczne otrzymają tylko paszport z wizą. Zamiast pakietu z papierowymi dokumentami, będą miały na wizie adnotację „All Docs in CCD”, oznaczającą, że wszystkie ich dokumenty są dostępne dla służb imigracyjnych w formie elektronicznej.

Opłata imigracyjna USCIS

 

Osoby, które otrzymały wizę imigracyjną, muszą dokonać opłaty imigracyjnej USCIS w wysokości 220 dolarów przed wyjazdem do USA. Z obowiązku dokonania wyżej wymienionej opłaty zwolnione są następujące grupy imigrantów: dzieci adoptowane przez amerykańskich obywateli w ramach procesu haskiego, specjalni imigranci z Iraku i Afganistanu zatrudnieni przez rząd amerykański, powracający stali rezydenci oraz posiadacze wizy w kategorii K. Więcej informacji na temat tej opłaty można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Imigracyjnego: www.uscis.gov/file-online/uscis-immigrant-fee.

Prosimy o zapoznanie się z aktualną informacją o opłacie imigracyjnej USCIS (PDF).