Po rozmowie z konsulem – wydanie wizy

Wizy imigracyjne i narzeczeńskie nie są wydawane w dniu rozmowy z konsulem. Wszyskie osoby starające się o wizy, przed przyjściem do Ambasady na rozmowę z konsulem, muszą dokonać rejestracji na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ oraz wybrać sposób odbioru dokumentów. Można wybrać jedną z opcji: paszport z wizą i pakietem wizowym (lub sam paszport z wizą w przypadku osób przechodzących nowy proces elektroniczny) może być dostarczony do domu pod wskazany adres w Polsce (opcja Premium Delivery – usługa ta wiąże się z dodatkową opłatą przy odbiorze u kuriera firmy UPS) lub bezpłatnie do wybranego punktu odbioru dokumentów serwisu Mail Boxes Etc. (MBE). Więcej szczegółów na  stronie http://ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-passporttrack.asp . Należy wydrukować potwierdzenie wyboru miejsca dostarczrnia paszportu i przynieść je na rozmowę. Rejestracji i wyboru opcji odbioru wizy można dokonać także dzwoniąc na infolinię pod numer +48 22 307 1361 (z Polski) lub (703) 988 7101 (z USA). Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 (dla osób dzwoniących z Polski). Z USA można dzwonić w tych samych godzinach.

Prosimy nie robić żadnych planów wyjazdowych i nie kupować bezzwrotnych biletów lotniczych dopóki nie odbiorą Państwo swojego paszportu z wizą oraz pakietu wizowego (zaklejona i zapieczętowana koperta zawierająca dokumenty z dołączonym wydrukiem z informacjami wizowymi). Pakietu wizowego nie wolno otwierać. Osoby przechodzące nowe procedury elektroniczne otrzymają tylko paszport z wizą. Zamiast pakietu z papierowymi dokumentami, będą miały na wizie adnotację „All Docs in CCD”, oznaczającą, że wszystkie ich dokumenty są dostępne dla służb imigracyjnych w formie elektronicznej.

Brak kwalifikacji do uzyskania wizy imigracyjnej

Zgodnie z prawem imigracyjnym istnieje kategoria osób na stałe nie kwalifikujących się do uzyskania wizy imigracyjnej. Osoby te mogą jednakże w szczególnych, określonych prawem okolicznościach ubiegać się o tzw. waiver, czyli uchylenie zakazu wjazdu do USA. Kategoria osób na stałe nie kwalifikujących się do uzyskania wizy obejmuje cierpiących na choroby uważane za zagrażające zdrowiu publicznemu, osoby chore psychicznie z objawami niebezpiecznymi dla otoczenia, narkomanów oraz osoby karane. Każda osoba w przeszłości aresztowana lub karana, niezależnie od tego jak dawno miało to miejsce, powinna poinformować o tym konsula. Określenie czy dana osoba kwalifikuje się od uzyskania wizy imigracyjnej możliwe jest dopiero podczas rozmowy z konsulem.

W przypadku odmowy wydania wizy, konsul poinformuje o ewentualnej możliwości i sposobie ubiegania się o tzw. waiver (uchylenie zakazu wjazdu do USA, formularz I-601). Osoby, które dostały odmowę wizy imigracyjnej w Warszawie, a które kwalifikują się i chciałyby złożyć podanie I-601 o uchylenie zakazu wjazdu do USA, zgodnie z aktualnymi przepisami Urzędu Imigracyjnego, powinny wypełniony formularz I-601 i dodatkowe dokumenty wysłać pocztą do USCIS Phoenix Lockbox w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na stronie internetowej USCIS www.uscis.gov/i-601 .

Przekroczenie granicy USA

Wizy imigracyjne zwykle uprawniają do podróży do USA przez maksimum 6 miesięcy od daty ich wydania. Ważność wizy imigracyjnej jest ograniczona do daty ważności badań lekarskich.

Zapieczętowany pakiet wizowy należy przekazać urzędnikowi imigracyjnemu na granicy Stanów Zjednoczonych. Karta Stałego Pobytu I-551 (tzw. zielona karta) zostanie przesłana pocztą na adres wskazany przez podróżnego jako docelowy w USA, pod warunkiem wcześniejszego uiszczenia online opłaty imigracyjnej USCIS.

Wiza imigracyjna w paszporcie podróżnego zostanie ostemplowana pieczątką wjazdową z datą wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych, oznaczającą, że uzyskał on prawa stałego rezydenta i oczekuje na tzw. zieloną kartę. Paszport z pieczątką i wizą imigracyjną służy stałemu rezydentowi jako tymczasowy dowód stałego pobytu (t.j. jako tymczasowa zielona karta) przez rok od daty wjazdu do USA.

Osoby planujące opuścić USA przed otrzymaniem zielonej karty, mogą wrócić do Stanów Zjednoczonych na podstawie wizy imigracyjnej z pieczątką wjazdową w paszporcie w ciągu roku od daty pierwszego wjazdu. W przypadku gdy pieczątka straci ważność podczas pobytu podróżnego za granicą, ale jego pobyt poza Stanami Zjednoczonymi nie przkroczył jednego roku, należy zwrócić się do Ambasady lub Konsulatu USA o wydanie tzw. dokumentu wjazdowego (boarding foil). Pytania dotyczące zielonych kart powinny być kierowane do Urzędu Imigracyjnego (USCIS) własciwego dla miejsca zamieszkania w USA. Osoby przebywające w Polsce mogą kontaktować się z biurem obsługi klienta pod adresem e-mailowym support-poland@ustraveldocs.com.