Jak się ubiegać?

Pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o wizę imigracyjną jest złożenie petycji I-130 przez obywatela amerykańskiego lub stałego rezydenta. Petycję należy złożyć w odpowiednim Biurze Urzędu Imigracyjnego (USCIS). Nie można złożyć jej w Ambasadzie.

Po zatwierdzeniu petycji przez Urząd Imigracyjny (USCIS) jest ona przesyłana do Krajowego Centrum Wizowego (NVC) w Portsmouth w stanie New Hampshire, gdzie przechodzi kolejne etapy procedury, aż do umówienia terminu rozmowy z konsulem w Ambasadzie w Warszawie.

Jak długo trwa rozpatrywanie sprawy wizowej?

Czas oczekiwania jest różny. Osoby ubiegające się o wizy imigracyjne na podstawie łączenia rodzin podlegają rocznym limitom dla imigrantów rejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i przed rozpatrzeniem ich podań wizowych muszą oczekiwać aż będą dostępne numery wizowe. W przypadkach gdy do otrzymania wizy w danej kategorii wizowej kwalifikuje się więcej osób niż jest dostępnych numerów wizowych, wizy będą wydawane zgodnie z kolejnością rozpatrywania petycji.

Rozpoczęcie procedury wizowej jest możliwe dopiero w chwili, gdy sprawa staje się bieżąca, co oznacza, że numer wizowy jest osiągalny dla spraw z określoną datą rejestracji, tzw. „priority date”.

Okres oczekiwania na wizy rodzinne lub pracownicze waha się w zależności od kategorii i może trwać do kilkunastu lat.