Rozmowa z konsulem

Osoby, których petycje I-130 znajdują się w National Visa Center powinny postępować zgodnie z otrzymanymi stamtąd  instrukcjami. Należy spełnić wszystkie wymogi oraz przesłać wymagane opłaty wizowe, gwarancje finansowe I-864, elektroniczne podanie wizowe DS-260 i kopie dokumentów cywilnych do NVC. Kiedy sprawa jest gotowa, NVC wyznaczy termin rozmowy z konsulem w Ambasadzie w Warszawie i prześle odpowiednie instrukcje.

Osoby ubiegające się o wizę imigracyjną dla członka najbliższej rodziny obywatela amerykańskiego, których petycje oczekują w Ambasadzie, otrzymają powiadomienie o wyznaczonym terminie rozmowy z konsulem w ciągu 30-tu dni od chwili dostarczenia do Ambasady wypełnionego formularza IV-F04 (PDF). Inne wizy rodzinne oraz wizy pracownicze wydawane są w ramach rocznego limitu liczby imigrantów rejestrowanych w USA. W tym przypadku wyznaczenie rozmowy z konsulem następuje w ciągu dwóch miesięcy od chwili, gdy nadeszła kolej rozpatrzenia sprawy zgodnie z obowiązującym ograniczeniem dla danej kategorii wizowej.

Kto powinien zgłosić się na rozmowę z konsulem?

Każda osoba, niezależnie od wieku ubiegająca się o “wizę imigracyjną dla członka najbliższej rodziny” (kategorie IR, IW, IB, IH) powinna osobiście zgłosić się do Ambasady na rozmowę z konsulem. Obecność przedstawicieli prawnych nie jest wymagana. W innych kategoriach rodzinnych dzieci do lat 14, korzystające z petycji rodziców nie muszą przyjeżdżać do Ambasady na rozmowę.

Opłaty wizowe

Każda osoba imigrująca do USA, niezależnie od wieku, otrzymuje oddzielną wizę. Osoby, które nie dokonały wcześniej opłaty za rozpatrzenie ich sprawy wizowej w National Visa Center (NVC), muszą wnieść tę opłatę w dniu rozmowy z konsulem w kasie Konsulatu. Opłaty wizowe zostały zróżnicowane zależnie od kategorii wizowej. Opłatę należy uiścić w kasie konsularnej w dolarach lub polskich złotych (nie przyjmujemy euro), zgodnie z kursem obowiązującym w Ambasadzie, w gotówce lub za pomocą karty kredytowej (jedynie Visa, MasterCard, American Express, Novus/Discover lub Diners). Nie przyjmujemy czeków. Opłata nie podlega zwrotowi nawet w przypadku negatywnego rozpatrzenia sprawy. Prosimy o przynoszenie dokładnie odliczonej ilości gotówki na opłaty wizowe. Sprawdź aktualne opłaty imigracyjne.

Uwaga: Mieszkańcy krajów nie wchodzących w skład Unii Europejskiej mogą wnosić opłaty wyłącznie gotówką.