Wdowa/Wdowiec po Zmarłym Obywatelu USA

Wdowa/wdowiec po zmarłym obywatelu USA może złożyć petycję imigracyjną we własnym imieniu – formularz I-360 (PDF – 230,8 kb), pod warunkiem, że małżeństwo nadal trwało i nie było orzeczonej separacji w chwili śmierci małżonka, a wdowa/wdowiec nie wstąpiła/wstąpił w ponowny związek małżeński. Petycję można złożyć w urzędzie imigracyjnym w USA lub w Ambasadzie USA w ciągu dwóch lat od śmierci małżonka.

Jak złożyć petycję?

Aby uzyskać informacje dotyczące składania petycji I-360 oraz wyznaczyć termin wizyty w Ambasadzie w celu jej złożenia, osoby zamieszkujące w Polsce i na Białorusi powinny skontaktować się z Ambasadą USA w Warszawie drogą elektroniczną na adres support-poland@ustraveldocs.com . Osoby przebywające na terenie USA powinny skontaktować się z Urzędem Imigracyjnym (USCIS).

Więcej informacji dla wdowy/wdowca po obywatelu amerykańskim można znaleźć na stronie internetowej USCIS.