Rozpatrywanie wniosków o wizy narzeczeńskie

 1. Rozpatrywanie wniosków o wizy narzeczeńskie
 2. Lista dokumentów wymaganych w przypadku wiz narzeczeńskich

Jak wygląda procedura wizowa?

Pierwszym krokiem procedury wizowej jest złożenie petycji narzeczeńskiej na formularzu I-129F przez obywatela USA (wnioskodawcę) w Urzędzie Imigracyjnym (USCIS) właściwym dla jego/jej miejsca zamieszkania w Stanach Zjednoczonych. Uwaga: Petycje o wizę narzeczeńską przyjmowane są wyłącznie w USCIS w Stanach Zjednoczonych; petycji nie można złożyć w Ambasadzie.

Co dzieje się z zatwierdzoną petycją?

Zatwierdzona petycja kierowana jest do Krajowego Centrum Wizowego przy Departamencie Stanu (NVC) w New Hampshire w celu przeprowadzenia dodatkowych procedur. Następnie petycja przesyłana jest do Ambasady lub Konsulatu właściwych dla miejsca zamieszkania narzeczonej/ego ubiegającej/ego się o wizę narzeczeńską.

Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku?

Czas rozpatrywania wniosku jest różny i uwarunkowany indywidualnie. W chwili składania petycji, formularza I-129F, narzeczony/a uzyska informacje na temat czasu niezbędnego do jej zatwierdzenia.

Uwaga: Wnioskodawca może sprawdzić status swojej sprawy w internecie na stronie USCIS.

Kiedy będzie można wyznaczyć sobie termin rozmowy w sprawie wizy w Ambasadzie?

Po otrzymaniu zatwierdzonej petycji Ambasada wysyła do osoby ubiegającej się o wizę list informujący o możliwości umówienia oficjalnej rozmowy z konsulem w Ambasadzie. W liście tym Sekcja Wiz Imigracyjnych informuje także o:

 • obowiązkowych badaniach lekarskich
 • wymaganych dokumentach, w tym zaświadczeniu o niekaralności (oprócz zaświadczenia z kraju aktualnego zamieszkania, należy także dostarczyć zaświadczenia o niekaralności ze wszystkich krajów, w których mieszkało się przez 6 miesięcy lub dłużej po ukończeniu 16 roku życia)
 • wymaganej opłacie za wizę K, którą należy uiścić w placówce swojego banku, albo on-line przelewem z konta bankowego lub za pomocą karty debetowej lub kredytowej system PolCard przed umówieniem rozmowy. Prosimy sprawdzić informacje o formach płatności na stronie https://www.ustraveldocs.com/pl/pl/step-3#visa-fees
 • konieczności wybrania punktu odbioru paszportu i wizy w oddziale firmy Mail Boxes Etc (MBE) na terenie Polski
 • wypełnieniu on-line formularza DS-160 Elektronicznego Podania o Wizę Nieimigracyjną dostępnego na stronie https://ceac.state.gov/genniv/. Należy wydrukować potwierdzenie wysłania formularza DS-160 i przynieść je ze sobą do Ambasady w dniu rozmowy z konsulem.

Termin rozmowy z konsulem można wyznaczyć samodzielnie poprzez stronę internetową http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/. W tym celu  należy:

 1. Zarejestrować się na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/
 2. Dokonać opłaty wizowej korzystając z bankowości elektronicznej bezpośrednio przelewem ze swojego konta bankowego lub za pomocą karty debetowej lub kredytowej system PolCard, albo osobiście w placówce swojego banku.  Prosimy sprawdzić informacje o dostępnych formach płatności na stronie https://www.ustraveldocs.com/pl/pl/step-3#visa-fees.
 3. Wypełnić on-line formularz DS-160 Elektroniczne Podanie o Wizę Nieimigracyjną i wydrukować potwierdzenie wysłania podania.
 4. Wyznaczyć termin rozmowy z konsulem korzystając ze strony http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/. Potrzebny będzie numer potwierdzenia opłaty.  W przypadku pojawienia się trudności podczas rejestracji on-line należy zadzwonić do Centrum Informacji Wizowej  pod numer +48 22 307 1361 (z Polski) lub (703) 988 7101 (z USA).
 5. Wybrać jedną z opcji odbioru wizy: paszport z wizą i pakietem wizowym może być dostarczony do domu pod wskazany adres w Polsce (opcja Premium Delivery – usługa ta wiąże się z dodatkową opłatą przy odbiorze u kuriera firmy UPS) lub bezpłatnie do wybranego punktu odbioru dokumentów serwisu Mail Boxes Etc. (MBE).  Usługa ta nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Więcej szczegółów na  stronie http://ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-passporttrack.aspOsoby mieszkające poza Polską (np. na Białorusi lub w Rosji) powinny zaznaczyć punkt odbioru wiz w biurze Mail Boxes Etc. w Warszawie, ul. Wiertnicza 115.  Wydział Konsularny Ambasady USA w Warszawie zazwyczaj potrzebuje co najmniej 3-5 dni roboczych na przygotowanie wizy po jej zatwierdzeniu. W tym czasie paszport wnioskodawcy musi pozostać w Wydziale Konsularnym.  Należy również pamiętać, że kwestie techniczne i proceduralne mogą wymagać więcej czasu niż 3-5 dni po rozmowie, aby zakończyć rozpatrzenie sprawy.  Należy to wziąć pod uwagę podczas planowania podróży.  Zobacz, jakie dokumenty są wymagane do odbioru paszportów z lokalizacji MBE. Prosimy NIE ODWIEDZAĆ biura MBE, dopóki nie otrzyma się powiadomienia, że paszport jest gotowy do odbioru.
 6. Wydrukować potwierdzenie umówienia rozmowy z konsulem i przynieść je ze sobą do Ambasady.

Czy mogę pracować w Stanach Zjednoczonych?

Urząd Imigracyjny (USCIS) może przyznać osobie posiadającej wizę narzeczeńską pozwolenie na podjęcie pracy w USA przed zawarciem przez nią związku małżeńskiego. W celu otrzymania pozwolenia na pracę, należy złożyć formularz I-765 w biurze USCIS właściwym dla miejsca planowanego zamieszkania w Stanach Zjednoczonych. Pytania dotyczące możliwości zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych należy kierować do USCIS.

Szczegółowe informacje na temat rozmowy z konsulem w sprawie wizy.