Informacja dla agentów biur podróży

W organizacji wyjazdów do USA ważną rolę odgrywają biura podróży, które nie tylko dopełniają formalności bezpośrednio związanych z podróżą, ale stanowią również ważne źródło wiedzy na temat wszelkich niezbędnych procedur. Poniżej zamieszczamy informacje przydatne w biurach podróży. Pomogą one lepiej zaspokoić potrzeby klientów ubiegających się o wizę nieimigracyjną do USA.

Jeśli klient zwraca się z prośbą o wypełnienie dokumentów, zalecamy korzystanie z informacji zawartej pod linkiem Wskazówki do wypełnienia wniosku wizowego. Mogą z nich korzystać zarówno osoby samodzielnie wypełniające wniosek, jak i agenci. Prosimy upewnić się, że osoby ubiegające się o wizę maja identyfikator podania (Application ID) oraz  znają odpowiedz na pytanie zabezpieczające, które służy potwierdzeniu tożsamości, w przypadku gdyby zaistniałaby konieczność dokonania zmian w podaniu DS-160.

Osoby ubiegające się o wizę często pytają, czy w konsulacie należy przedstawić dodatkowe dokumenty – gwarancje finansowe lub zaproszenie. Dokumenty te nie są wymagane, ale można je okazać. Konsul sam zdecyduje, czy mogą wnieść istotne treści do rozpatrywanej sprawy, i czy się z nimi zapoznać. Prosimy kliknąć Wymagane dokumenty, aby dowiedzieć się jakie dokumenty będą niezbędne w trakcie procedury wizowej.

Niektóre osoby nie wiedzą w jaki sposób zwracamy paszporty z zatwierdzoną wizą. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wizowego paszport będzie dostępny do odbioru w punkcie odbioru dokumentów TNT. Usługa ta nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami – koszt dostarczenia lub przechowania paszportu przez TNT jest uwzględniony w opłacie za rozpatrzenie wniosku o wizę. Więcej informacji znajdziecie Państwo w dziale Punkty odbioru i dostarczania dokumentów.