Informacja dla artystów, wykonawców estradowych i pracowników tymczasowych

Osoby ubiegające się o wizy w celu podjęcia pracy tymczasowej na terenie Stanów Zjednoczonych (w tym również artyści oraz pracownicy sceny lub estrady) przed rozpoczęciem procedury wizowej muszą uzyskać z Urzędu Imigracyjnego (USCIS) zatwierdzenie petycji (Petition for Nonimmigrant Worker ) . W tym celu przyszły pracodawca lub organizator występów musi złożyć petycję w Urzędzie Imigracyjnym poprzez stronę internetowąTemporary Workers. Pracodawca powinien złożyć petycję jak najwcześniej biorąc pod uwagę tryb rozpatrywania w Urzędzie Imigracyjnym. Terminowe złożenie petycji pozwoli uniknąć opóźnienia procedury wizowej.

Ważna informacja: Formularz I-797 nie jest wymagany.  W celu weryfikacji zatwierdzenia petycji należy podać podczas rozmowy z konsulem numer petycji widniejący na formularzu I-129.

Szczegółowe informacje dla artystów i osób występujących publicznie:
(Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat procedury składania petycji)