Informacja dla osób spoza Polski

Informacja dla osób ubiegających się o wizę spoza Polski

Ubiegający się o wizy imigracyjne obywatele krajów, którzy, aby wjechać do Polski muszą mieć polską wizę, powinni jak najszybciej skontaktować się z właściwymi polskimi placówkami konsularnymi, aby uzyskać informacje na temat obowiązującej procedury i czasu rozpatrywania podań o wizy do Polski.
Uczestnicy loterii wizowej DV powinni pamiętać, że niepodjęcie starań o wizę w miesiącu, w którym byli zaproszeni może oznaczać, że numery wizowe nie będą dla nich dostępne w późniejszym terminie i tym samym stracą możliwość uzyskania wizy.
Ubieganie się o wizę imigracyjną wymaga przynajmniej jednej, a w niektórych przypadkach kilku wizyt w Ambasadzie w Warszawie. Ponadto przyczyny techniczne lub proceduralne mogą spowodować, że konieczny będzie dłuższy niż dwudniowy pobyt w Polsce, aby rozpatrzyć sprawę. Prosimy pamiętać o powyższych uwagach, przystępując do starań o polską wizę.

Вниманию заявителей проживающих за пределами Польши:

Все заявители, обращающиеся за иммиграционными визами, которые требуются в получении польских виз для въезда в Польшу, должны срочно контактироваться с соответствующими польскими консульствами, чтобы получить информацию на тему визовых процедур и срока рассмотрения заявлений. Обращаем также внимание всех участников визовой лотереи (DV), что процедуры по получению иммиграционных виз надо начать в месяце, на который первоначально назначено было собеседование. В противном случае визовые номера могут кончиться раньше и получение виз в следующих месяцах станет невозможным. В процессе получения иммиграционных виз требуется один или иногда несколько визитов в Американском посольстве в Варшаве. В некоторых случаях, по техническим или процедурным причинам, прцесс рассмотрения заявления на визу может длится больше двух дней. Учтите, пожалуйста, вышеуказанное, обращаясь за польской визой.