Kontakt

Aby uzyskać informacje na temat wiz nieimigracyjnych, należy zadzwonić pod jeden z poniższych numerów

+48 22 307 1361 (z Polski)
+1 (703) 988 7101 (z USA)

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 (dla osób dzwoniących z Polski). Z USA będzie można dzwonić w godzinach 7:00-15:00 czasu wschodnioamerykańskiego.

Szczegółowe informacje kontaktowe znajdą państwo tutaj.

Automatyczna informacja konsularna dostępna 24h – +48 22 625 1401

Korespondencja – Warszawa

Listy dotyczące spraw wizowych i konsularnych należy kierować na jeden z poniższych adresów

Korespondencja spoza USA

Sekcja Konsularna – Dział Korespondencji
Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie
ul. Piękna 12
00-540 Warszawa

Korespondencja z USA

Consular Section – Correspondence Unit
U.S. Embassy Warsaw
5010 Warsaw Place
Washington, D.C. 20521-5010

Adresy e-mail – Warszawa
wszystkie rodzaje zapytań dotyczących wiz (wizy imigracyjne, wizy nieimigracyjne, loterie wizowe) i spraw konsularnych – publicwaw@state.gov
visaswrw@state.gov – tylko dla członków Kongresu i Senatu Stanów Zjednoczonych.
adoptwrw@state.gov -zapytania dotyczące adopcji.

+48 22 625 1042 – informacja telefoniczna – tylko na temat wiz imigracyjnych – Warszawa. Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 16.00.

W amerykańskie i polskie święta operatorzy nie udzielają informacji pod powyższym numerem.

Korespondencja – Kraków

Listy dotyczące spraw wizowych i konsularnych w Krakowie należy kierować na jeden z poniższych adresów:

Korespondencja spoza USA

Konsulat Generalny USA Kraków
Sekcja Wizowa
ul. Stolarska 9
31-043 Krakow

Korespondencja z USA

US Consulate General Krakow
5040 Krakow Place
Dulles, VA 20521-5140

Adresy e-mail – Kraków
wszystkie rodzaje zapytań dotyczących wiz nieimigracyjnych i spraw konsularnych (wizy imigracyjne, wizy nieimigracyjne, loterie wizowe) – NIV_krakow@state.gov
krakowCONS@state.gov – tylko dla członków Kongresu i Senatu Stanów Zjednoczonych;
GroupsKRK@state.gov – informacje dotyczące grupowych spotkań z konsulem.

Numer faksu – Kraków
+48 12 424 5103 – Sekretariat Konsulatu