Najbliższa rodzina obywatela USA

Członkowie najbliższej rodziny obywatela USA

Najbliżsi krewni obywateli Stanów Zjednoczonych uprawnieni do ubiegania się o wizę imigracyjną w tej kategorii to:

 • Współmałżonek i dzieci w stanie wolnym w wieku poniżej 21 lat obywatela USA
  Dziecko może ubiegać się o wizę imigracyjną tylko wtedy gdy nie ma ono prawa do obywatelstwa USA.
 • Rodzice obywatela Stanów Zjednoczonych
  Obywatel USA powinien mieć ponad 21 lat.
 • Ojczym/obecna żona ojca lub pasierb/pasierbica obywatela Stanów Zjednoczonych
  W świetle prawa imigracyjnego dziecko jest pasierbem/pasierbicą, o ile małżeństwo rodzica zostało zawarte przed ukończeniem przez nie osiemnastego roku życia.
 • Wdowa/wdowiec po zmarłym obywatelu Stanów Zjednoczonych
  Petycję należy złożyć w ciągu 2 lat od śmierci obywatela USA.
 • Dzieci adoptowane za granicą przez obywatela USA.

Uwaga: Dziadkowie, ciotki, wujowie, teściowie i kuzyni nie mogą składać petycji dla krewnych na pobyt stały w USA.