Wizy narzeczeńskie

Requirement: You must have at least two child page associated to this parent in order for the table of contents to appear. This message will disappear once you meet the requirement.

Narzeczona/narzeczony obywatela USA to osoba, która zamierza wyjechać do USA w celu zawarcia związku małżeńskiego i osiedlenia się w Stanach Zjednoczonych.

O jaką wizę powinna się starać osoba planująca zawarcie związku małżeńskiego w Stanach Zjednoczonych?

Jeśli narzeczona/y obywatela amerykańskiego planuje podróż do Stanów Zjednoczonych celem zawarcia związku małżeńskiego, a następnie osiedlenia się w USA, powinna ona/powinien on ubiegać się o wizę narzeczeńską. Narzeczona/y nie może wjechać do Stanów Zjednoczonych celem osiedlenia się tam na stałe na podstawie wizy turystycznej.

Kto kwalifikuje się do otrzymania wizy narzeczeńskiej?

Aby kwalifikować się do otrzymania wizy narzeczeńskiej, muszą być spełnione poniższe kryteria:

  • jedno z narzeczonych powinno posiadać obywatelstwo amerykańskie;
  • oboje narzeczeni muszą posiadać prawną zdolność do zawarcia związku małżeńskiego;
  • związek małżeński zostanie zawarty w ciągu 90 dni od chwili przekroczenia przez narzeczoną/ego granicy Stanów Zjednoczonych na podstawie wizy narzeczeńskiej.

Co należy zrobić aby ubiegać się o wizę narzeczeńską?

W celu rozpoczęcia procesu ubiegania się o wizę narzeczeńską obywatel Stanów Zjednoczonych powinien złożyć petycję na formularzu I-129FBiurze Imigracyjnym (USCIS) właściwym dla jego/jej miejsca zamieszkania w Stanach Zjednoczonych. Petycji nie można złożyć w Ambasadzie.

Dzieci

Dzieci w wieku poniżej 21 lat mogą skorzystać z petycji narzeczeńskiej złożonej w imieniu ich rodzica; ich imiona powinny być wymienione na petycji. Jeśli obywatel amerykański jest biologicznym ojcem dziecka, może mieć ono prawo do obywatelstwa amerykańskiego i do otrzymania amerykańskiego paszportu.

Requirement: You must have at least one child page associated to this parent in order for the previous and next navigation to appear. This message will disappear once you meet the requirement.