Rozpatrywanie Wniosków o Wizy Narzeczeńskie

Requirement: You must have at least two child page associated to this parent in order for the table of contents to appear. This message will disappear once you meet the requirement.

Jak wygląda procedura wizowa?

Pierwszym krokiem procedury wizowej jest złożenie petycji narzeczeńskiej na formularzu I-129F przez obywatela USA (wnioskodawcę) w Urzędzie Imigracyjnym (USCIS) właściwym dla jego/jej miejsca zamieszkania w Stanach Zjednoczonych. Uwaga: Petycje o wizę narzeczeńską przyjmowane są wyłącznie w USCIS w Stanach Zjednoczonych; petycji nie można złożyć w Ambasadzie.

Co dzieje się z zatwierdzoną petycją?

Zatwierdzona petycja kierowana jest do Krajowego Centrum Wizowego przy Departamencie Stanu (NVC) w New Hampshire w celu przeprowadzenia dodatkowych procedur. Następnie petycja przesyłana jest do Ambasady lub Konsulatu właściwych dla miejsca zamieszkania narzeczonej/ego ubiegającej/ego się o wizę narzeczeńską.

Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku?

Czas rozpatrywania wniosku jest różny i uwarunkowany indywidualnie. W chwili składania petycji, formularza I-129F, narzeczony/a uzyska informacje na temat czasu niezbędnego do jej zatwierdzenia.

Uwaga: Wnioskodawca może sprawdzić status swojej sprawy w internecie na stronie USCIS.

Kiedy będzie można wyznaczyć sobie termin rozmowy w sprawie wizy w Ambasadzie?

Po otrzymaniu zatwierdzonej petycji Ambasada wysyła do osoby ubiegającej się o wizę list informujący o możliwości umówienia oficjalnej rozmowy z konsulem w Ambasadzie. W liście tym Sekcja Wiz Imigracyjnych informuje także o:

 • obowiązkowych badaniach lekarskich
 • wymaganych dokumentach, w tym zaświadczeniu o niekaralności (oprócz zaświadczenia z kraju aktualnego zamieszkania, należy także dostarczyć zaświadczenia o niekaralności ze wszystkich krajów, w których mieszkało się przez 6 miesięcy lub dłużej po ukończeniu 16 roku życia)
 • wymaganej opłacie za wizę K, którą należy uiścić w placówce swojego banku lub w dowolnym punkcie z logo „Moje Rachunki”, albo on-line przelewem z konta bankowego lub za pomocą karty debetowej przed umówieniem rozmowy. Prosimy sprawdzić informacje o formach płatności na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-paymentinfo.asp
 • konieczności wybrania punktu odbioru paszportu i wizy w oddziale serwisu TNT na terenie Polski
 • wypełnieniu on-line formularza DS-160 Elektronicznego Podania o Wizę Nieimigracyjną dostępnego na stronie https://ceac.state.gov/genniv/. Należy wydrukować potwierdzenie wysłania formularza DS-160 i przynieść je ze sobą do Ambasady w dniu rozmowy z konsulem.

Termin rozmowy z konsulem można wyznaczyć samodzielnie poprzez stronę internetową http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/. W tym celu  należy:

 1. Zarejestrować się na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/
 2. Dokonać opłaty wizowej korzystając z bankowości elektronicznej bezpośrednio przelewem ze swojego konta bankowego lub za pomocą karty debetowej, albo osobiście w placówce swojego banku lub w dowolnym punkcie z logo „Moje Rachunki”. Prosimy sprawdzić informacje o dostępnych formach płatności na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-paymentinfo.asp.
 3. Wypełnić on-line formularz DS-160 Elektroniczne Podanie o Wizę Nieimigracyjną i wydrukować potwierdzenie wysłania podania.
 4. Wyznaczyć termin rozmowy z konsulem korzystając ze strony http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/. Potrzebny będzie numer potwierdzenia opłaty. Uwaga! Rozmowę można umówić bezpośrednio po dokonaniu płatności on-line, ale dopiero następnego dnia roboczego po dokonaniu opłaty wizowej w punkcie z logo „Moje Rachunki”. W przypadku pojawienia się trudności podczas rejestracji on-line należy zadzwonić do Centrum Informacji Wizowej  pod numer +48 22 307 1361 (z Polski) lub (703) 988 7101 (z USA).
 5. Wybrać jedną z opcji odbioru wizy: paszport z wizą i pakietem wizowym może być dostarczony do domu pod wskazany adres w Polsce (opcja Premium Delivery – usługa ta wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 24 złotych, płatne przy odbiorze) lub bezpłatnie do wybranego punktu odbioru dokumentów serwisu TNT. Usługa ta nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Więcej szczegółów na  stronie http://ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-passporttrack.asp . Dla osób mieszkających poza Polską (np. na Białorusi) wyznaczonym punktem odbioru wiz jest biuro TNT w Warszawie, ul. Annopol 19.
 6. Wydrukować potwierdzenie umówienia rozmowy z konsulem i przynieść je ze sobą do Ambasady.

Czy mogę pracować w Stanach Zjednoczonych?

Urząd Imigracyjny (USCIS) może przyznać osobie posiadającej wizę narzeczeńską pozwolenie na podjęcie pracy w USA przed zawarciem przez nią związku małżeńskiego. W celu otrzymania pozwolenia na pracę, należy złożyć formularz I-765 w biurze USCIS właściwym dla miejsca planowanego zamieszkania w Stanach Zjednoczonych. Pytania dotyczące możliwości zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych należy kierować do USCIS.

Szczegółowe informacje na temat rozmowy z konsulem w sprawie wizy.