Informacja dla obcokrajowców 

Informacja dla obcokrajowców

 

Obywatele krajów innych niż Polska mogą umówić się na spotkanie z konsulem w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie, nawet jeśli obecnie nie mieszkają w Polsce. Spotkanie można umówić online  lub poprzez telefoniczne biuro obsługi klienta. Konsultanci telefonicznego biura obsługi klienta mówią w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Rozmowy z konsulem odbywają się w języku polskim, angielskim i (tylko w Warszawie) rosyjskim . Spotkania dzielą się na regularne („regular”) i dla obcokrajowców (”non-resident”). Prosimy o wybranie odpowiedniego rodzaju spotkania według poniższej instrukcji:

Ambasada Amerykańska w Warszawie: Obywatel Polski lub osoba zamieszkująca w Polsce powinna wybrać spotkanie regularne („regular”). Osoba, która ubiega się o wizę B1/B2 i nie jest obywatelem ani rezydentem Polski powinna wybrać spotkanie w kategorii „non-resident”. W przypadku spotkań w sprawie wiz innych niż B1/B2, osoby, które nie są obywatelami lub rezydentami Polski, powinni umówić spotkanie w kategorii„regular”. Osoba nie mówiąca w języku angielskim lub polskim może przybyć na rozmowę z własnym tłumaczem. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcją: osoba ubiegająca się o wizę musi stworzyć profil  na tej stronie internetowej, wyznaczyć spotkanie, a następnie wysłać zapytanie na adres support-poland@ustraveldocs.com  podając imię i nazwisko tłumacza (zgodnie z paszportem lub innym dokumentem tożsamości). Zgłoszenie musi być wysłane w języku polskim, angielskim lub rosyjskim. Należy poczekać na zatwierdzenie zgłoszenia. Ze względów bezpieczeństwa, tłumacz nie będzie mógł wejść do Ambasady, jeżeli nie zostanie zgłoszony najpóźniej 7 dni roboczych przed planowanym spotkaniem. Jeśli umówiony tłumacz nie będzie mógł przybyć na spotkanie, nie dopuszcza się zastępstwa przez inną osobę.

Konsulat Generalny USA w Krakowie: Obywatele polscy, jak również obcokrajowcy zamieszkujący w Polsce, powinni umówić się w kategorii „regular”. Osoby zamieszkujące poza Polską powinny umówić się w kategorii „non-resident”. Osoby nie mówiące w języku polskim lub angielskim muszą przyjść na rozmowę z własnym tłumaczem. Ze względów bezpieczeństwa, tłumacz nie będzie mógł wejść do Ambasady, jeżeli nie zostanie zgłoszony według instrukcji powyżej najpóźniej 7 dni roboczych przed planowanym spotkaniem. Jeśli umówiony tłumacz nie będzie mógł przybyć na spotkanie, nie dopuszcza się zastępstwa przez inną osobę.

Lista dni wolnych od pracy dla Konsulatu USA jest dostępna na tej stronie.

Więcej ogólnych informacji można znaleźć na tej stronie.

Opłata za rozpatrzenie podania o wizę (MRV)

Aby umówić się na rozmowę z konsulem, należy wnieść opłatę zgodnie z instrukcjami, które znajdują się na tej stronie. Osoby trzecie mogą dokonać płatności, należy jednak pamiętać, że opłata musi być wniesiona na nazwisko osoby ubiegającej się o wizę.

Czas rozpatrywania wniosku o wizę i odbiór paszportu

Sekcja Konsularna w Warszawie jak również Konsulat Generalny w Krakowie zazwyczaj potrzebują 1-2 dni robocze na ukończenie procedury wizowej po odbyciu rozmowy z konsulem. W tym czasie paszport musi pozostać w konsulacie. Po wydrukowaniu wizy, w większości przypadków, paszport należy odebrać w placówce kurierskiej Mail Boxes Etc. (MBE), z którą Ambasada ma podpisaną umowę. Paszport nie może być odebrany w ambasadzie/ konsulacie. Osoby mieszkające poza granicami Polski, które wyznaczyły termin spotkania na piątek, powinny wziąć pod uwagę, że w przypadku przyznania wizy paszport będzie przekazany do wybranego punktu MBE dopiero na początku następnego tygodnia. Należy również pamiętać, że problemy techniczne i proceduralne mogą wymagać dłuższego niż dwa dni pobytu w Polsce, aby zakończyć rozpatrywanie sprawy wizowej. Należy to wziąć pod uwagę przy planowaniu podróży.

Po przyznaniu wizy paszport z wizą zostanie przekazany do punktu MBE wybranego podczas wyznaczania spotkania. MBE oferuje punkty odbioru paszportów w Warszawie i Krakowie, gdzie paszport można odebrać w tym samym dniu, w którym będzie on dostarczony z Ambasady bądź Konsulatu. Prosimy zapoznać się z informacją jakie dokumenty są wymagane, aby odebrać paszport z punktu MBE. Jeśli zdecydujecie się Państwo na opcję dostarczenia paszportu pod wskazany adres, wymagane jest podanie adresu na terenie Polski i polskiego numeru telefonu do kontaktu.