Odwołania I-601 (Waivers)

Zgodnie z amerykańskim prawem imigracyjnym istnieje kategoria osób na stałe nie kwalifikujących się do uzyskania wizy imigracyjnej i wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. Osoby te mogą jednakże w szczególnych, określonych prawem okolicznościach ubiegać się o tzw. waiver, czyli uchylenie zakazu wjazdu do USA. Kategoria osób na stałe nie kwalifikujących się do uzyskania wizy obejmuje cierpiących na choroby uważane za zagrażające zdrowiu publicznemu, osoby chore psychicznie z objawami niebezpiecznymi dla otoczenia, narkomanów oraz osoby karane. Każda osoba w przeszłości aresztowana lub karana, niezależnie od tego jak dawno miało to miejsce, powinna poinformować o tym konsula.Określenie czy dana osoba kwalifikuje się od uzyskania wizy imigracyjnej możliwe jest dopiero podczas rozmowy z konsulem.

W przypadku odmowy wydania wizy, konsul poinformuje o ewentualnej możliwości i sposobie ubiegania się o tzw. waiver (uchylenie zakazu wjazdu do USA, formularz I-601).

PODANIE I-601

Począwszy od dnia 04 czerwca 2012 wszystkie osoby, które dostały odmowę wizy imigracyjnej w Warszawie, a które kwalifikują się i chciałyby złożyć podanie I-601 o uchylenie zakazu wjazdu do USA, niestety nie będą już mogły zrobić tego w Ambasadzie w Warszawie. Zgodnie z nowymi przepisami, formularz I-601 i dodatkowe dokumenty należy wysłać pocztą do USCIS Phoenix Lockbox w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na stronie internetowej USCIS www.uscis.gov/i-601.

PODANIE I-601A O WARUNKOWE UCHYLENIE ZAKAZU WJAZDU DO USA

Dnia 03 stycznia 2013 Urząd Imigracyjny (USCIS) opublikował końcowy przepis pozwalający osobom nielegalnie przebywającym w USA, które nie miały innych problemów z prawem i których najbliższy krewny (małżonek/małżonka lub matka/ojciec) jest obywatelem amerykańskim, na złożenie podania I-601A (warunkowe uchylenie zakazu wjazdu do USA) zanim opuszczą terytorium USA w celu ubiegania się o wizę imigracyjną.USCIS rozpoczął przyjmowanie takich podań od 04 marca 2013. Tylko osoby, których rozmowa z konsulem została wyznaczona przez Krajowe Centrum Wizowe (NVC) po 03 stycznia 2013, mogą składać podanie I-601A.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Imigracyjnego USCIS oraz na stronie Departamentu Stanu.