Opłaty

 

Wszystkie opłaty, z wyjątkiem opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę nieimigracyjną i narzeczeńską, należy wnosić wyłącznie w kasie Sekcji Konsularnej. Wszystkie opłaty należy uiszczać w dolarach lub złotych w przeliczeniu po kursie dnia Ambasady. W kasie przyjmowane są wpłaty gotówkowe lub karty kredytowe (Visa, MasterCard, American Express, Novus/Discover, Diners). Nie przyjmujemy czeków. Opłaty nie podlegają zwrotowi. Uwaga: Obywatele krajów nie należących do Unii Europejskiej mogą wnosić opłaty wyłącznie gotówką. 

Aktualny kurs Ambasady można znaleźć tutaj

Więcej informacji na temat opłat można znaleźć tutaj.

Wizy Nieimigracyjne (NIV)

Kwota w dolarach amerykańskich
USD 160 Wizy nieimigracyjne (oprócz wiz kategorii E i wydawanych w oparciu o petycję). Szczegóły
USD 190 Kategorie wizowe H, L, O, P, Q i R. Szczegóły
USD 205

Wiza kategorii E. Szczegóły

Wiza kategorii E. Szczegóły

USD 500 Dodatkowa opłata dla osób ubiegających się o wizę na podstawie petycji typu “blanket” za procedury zapobiegające fałszerstwom i wykrywające je (tylko dla głównego beneficjenta). Płatne wyłącznie w kasie konsulatu.
USD 4500 Dodatkowa opłata (The Consolidated Appropriations Act fee) dla osób ubiegających sie o wizę L na podstawie petycji typu „blanket”, jeżeli na petycji jest zaznaczony wymóg takiej opłaty (tylko dla głównego beneficjenta). Płatne wyłącznie w kasie konsulatu.

 

 Wizy Imigracyjne (IV) 

Od 12 września 2014 r. Departament Stanu zmienił opłaty konsularne za rozpatrzenie podania o wizę imigracyjną w niektórych kategoriach wiz. Więcej informacji na stronie internetowej Departamentu Stanu.

 

Opłata w  dolarach
  $ 325 Opłata za rozpatrzenie wniosku o wizę imigracyjną (od osoby), w ramach petycji I-130, I-600 lub I-800.

  $ 330

 

Opłata za rozpatrzenie wniosku o wizę imigracyjną dla osób wylosowanych w Programie Loterii Wizowej DV (od osoby).
  $ 345 Opłata za rozpatrzenie wniosku o wizę imigracyjną (od osoby), w ramach petycji I-140 od pracodawcy.

  $ 205

 

Opłata za rozpatrzenie wniosku o wizę imigracyjną (od osoby), w ramach kategorii specjalnej SB1 (Powracający Rezydent) oraz petycji I-360.
  $ 180 Opłata za złożenie Wniosku o Ustalenie Statusu Stałego Rezydenta (SB1), formularz DS-117.
  $ 575 Złożenie wniosku o wydanie dokumentu zezwalającego na wjazd do USA dla stałych rezydentów (tzw. boarding foil), formularz I-131A. Płatność online przez strone internetową USCIS przed rozmową z konsulem.

  $ 265

 

Opłata za wizę K (narzeczeńska/współmałżonek – od osoby), infomacje o płatnościach na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-paymentinfo.asp.