Procedura Wizowa

Rozpatrywanie Spraw Imigracyjnych

 •  Składanie Petycji I-130 w Polsce
 •  Procedury Wizowe w Krajowym Centrum Wizowym
 •  Rozpatrywanie Petycji w Ambasadzie
 •  Rozpatrywanie Spraw Loteryjnych
 •  Rozpatrywanie Wniosków o Wizy Narzeczeńskie
 •  Osoby „Dołączające” (Following To Join)
 •  Priority Dates – Kolejność Rozpatrywania Spraw
 •  Rozmowa z Konsulem w Sprawie Wizy Imigracyjnej
 •  Przekroczenie Granicy USA

Jak długo trwa rozpatrzenie sprawy wizowej?

Czas trwania procedury wizowej zależy od rodzaju wizy i miejsca złożenia petycji. Prosimy kliknąć na link odnoszący się Pani/Pana sprawy.

 • Petycja imigracyjna została złożona w USA w Urzędzie Imigracyjnym.
 • Petycja imigracyjna została złożona w Konsulacie USA w Warszawie lub Krakowie przed 15 sierpnia 2011 r.
 • Zostałem wylosowany w Loterii Wizowej.
 • Ubiegam się o wizę narzeczeńską.
 • Zamierzam dołączyć do mojego małżonka/rodzica, który otrzymał już wizę imigracyjną lub status stałego rezydenta w USA na podstawie tej samej petycji.