Rejestracja wyjazdu

Rejestracja wyjazdu z USA – formularz I-94

Na stronie internetowej Urzędu Celnego i Straży Granicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki (U.S. Customs and Border Protection, CBP) można uzyskać informacje dotyczące rejestracji wyjazdu.

Aby uzyskać tłumaczenie na język polski instrukcji CBP odnośnie postępowania w przypadku niedopełnienia obowiązku zwrotu formularza I-94 kliknij tutaj.