Rozmowa z Konsulem w Sprawie Wizy Imigracyjnej

Osoby ubiegające się o wizę imigracyjną dla członka najbliższej rodziny obywatela amerykańskiego otrzymają powiadomienie o wyznaczonym terminie rozmowy z konsulem w ciągu 30-tu dni od chwili dostarczenia do Ambasady wypełnionego formularza IV-F04 (PDF). Inne wizy rodzinne oraz wizy pracownicze wydawane są w ramach rocznego limitu liczby imigrantów rejestrowanych w USA. W tym przypadku wyznaczenie rozmowy z konsulem następuje w ciągu dwóch miesięcy od chwili, gdy nadeszła kolej rozpatrzenia sprawy zgodnie z obowiązującym ograniczeniem dla danej kategorii wizowej.

Kto powinien zgłosić się na rozmowę z konsulem?

Każda osoba, niezależnie od wieku ubiegająca się o “wizę imigracyjną dla członka najbliższej rodziny” powinna osobiście zgłosić się do Ambasady na rozmowę z konsulem. Obecność przedstawicieli prawnych nie jest wymagana.

Opłaty wizowe

Każda osoba imigrująca do USA, niezależnie od wieku, otrzymuje oddzielną wizę. Osoby, które nie dokonały wcześniej opłaty za rozpatrzenie ich sprawy wizowej w National Visa Center (NVC), muszą wnieść tę opłatę w dniu rozmowy z konsulem w kasie Konsulatu. Opłaty wizowe zostały zróżnicowane zależnie od kategorii wizowej. Opłatę należy uiścić w kasie konsularnej w dolarach lub polskich złotych (nie przyjmujemy euro), zgodnie z kursem obowiązującym w Ambasadzie, w gotówce lub za pomocą karty kredytowej (jedynie Visa, MasterCard, American Express, Novus/Discover lub Diners). Nie przyjmujemy czeków. Opłata nie podlega zwrotowi nawet w przypadku negatywnego rozpatrzenia sprawy. Prosimy o przynoszenie dokładnie odliczonej ilości gotówki na opłaty wizowe. Sprawdź aktualne opłaty imigracyjne.

Uwaga: Mieszkańcy krajów nie wchodzących w skład Unii Europejskiej mogą wnosić opłaty wyłącznie gotówką.

Czy wiza zostanie wydana w dniu rozmowy z konsulem?

Wizy imigracyjne i narzeczeńskie nie są wydawane w dniu rozmowy z konsulem. Wszyskie osoby starające się o wizy, zamieszkujące w Polsce lub w innych krajach (np. na Białorusi), przed przyjściem do Ambasady na rozmowę z konsulem, muszą dokonać rejestracji na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ oraz wybrać sposób odbioru dokumentów. Można wybrać jedną z opcji: paszport z wizą i pakietem wizowym może być dostarczony do domu pod wskazany adres w Polsce (opcja Premium Delivery – usługa ta wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 24 złotych, płatne przy odbiorze) lub bezpłatnie do wybranego punktu odbioru dokumentów serwisu TNT. Więcej szczegółów na  stronie http://ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-passporttrack.asp . Należy wydrukować potwierdzenie wyboru miejsca dostarczrnia paszportu i przynieść je na rozmowę. Rejestracji i wyboru opcji odbioru wizy można dokonać także dzwoniąc na infolinię pod numer +48 22 307 1361 (z Polski) lub (703) 988 7101 (z USA). Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 (dla osób dzwoniących z Polski). Z USA można dzwonić w godzinach 7:00-15:00 czasu wschodniamerykańskiego.

Wszystkie osoby ubiegające się o wizy imigracyjne w Warszawie, a nie mieszkające w Polsce, mogą obebrać swoje paszporty z wizami następnego dnia roboczego po rozmowie z konsulem w oddziale firmy TNT w Warszawie na ulicy Annopol 19.  

Brak kwalifikacji do uzyskania wizy imigracyjnej

Zgodnie z prawem imigracyjnym istnieje kategoria osób na stałe nie kwalifikujących się do uzyskania wizy imigracyjnej. Osoby te mogą jednakże w szczególnych, określonych prawem okolicznościach ubiegać się o tzw. waiver, czyli uchylenie zakazu wjazdu do USA. Kategoria osób na stałe nie kwalifikujących się do uzyskania wizy obejmuje cierpiących na choroby uważane za zagrażające zdrowiu publicznemu, osoby chore psychicznie z objawami niebezpiecznymi dla otoczenia, narkomanów oraz osoby karane. Każda osoba w przeszłości aresztowana lub karana, niezależnie od tego jak dawno miało to miejsce, powinna poinformować o tym konsula. Określenie czy dana osoba kwalifikuje się od uzyskania wizy imigracyjnej możliwe jest dopiero podczas rozmowy z konsulem.

W przypadku odmowy wydania wizy, konsul poinformuje o ewentualnej możliwości i sposobie ubiegania się o tzw. waiver (uchylenie zakazu wjazdu do USA, formularz I-601). Osoby, które dostały odmowę wizy imigracyjnej w Warszawie, a które kwalifikują się i chciałyby złożyć podanie I-601 o uchylenie zakazu wjazdu do USA, zgodnie z aktualnymi przepisami Urzędu Imigracyjnego, powinny wypełniony formularz I-601 i dodatkowe dokumenty wysłać pocztą do USCIS Phoenix Lockbox w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na stronie internetowej USCIS www.uscis.gov/i-601 .

Prośby o powtórne rozpatrzenie sprawy wizowej można kierować do działu informacji wizowej i konsularnej (Correspondence Unit).

Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat przekraczania granicy USA na podstawie wizy imigracyjnej.

Jak długo będzie ważna moja wiza imigracyjna?

Wizy imigracyjne zwykle uprawniają do podróży do USA przez maksimum 6 miesięcy od daty ich wydania. Ważność wizy imigracyjnej jest ograniczona do daty ważności badań lekarskich.

Jaka jest procedura na granicy USA?

Wizę należy przekazać urzędnikowi imigracyjnemu na granicy, który po jej otrzymaniu wręczy podróżnemu do wypełnienia formularze do ubiegania się o kartę stałego rezydenta, tzw. zieloną kartę. Karta zostanie przesłana pocztą na adres wskazany przez podróżnego jako docelowy w USA.

Wiza imigracyjna w paszporcie podróżnego zostanie ostemplowana pieczątką wjazdową z datą wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych, oznaczającą, że uzyskał on prawa stałego rezydenta i oczekuje na tzw. zieloną kartę. Paszport z pieczątką i wizą imigracyjną służy stałemu rezydentowi jako tymczasowy dowód stałego pobytu (t.j. jako tymczasowa zielona karta) przez rok od daty wjazdu do USA.

Co zrobić jeśli zamierzam opuścić USA przed otrzymaniem zielonej karty?

Osoby planujące opuścić USA przed otrzymaniem zielonej karty, mogą wrócić do Stanów Zjednoczonych na podstawie wizy imigracyjnej z pieczątką wjazdową w paszporcie w ciągu roku od daty pierwszego wjazdu. W przypadku gdy pieczątka straci ważność podczas pobytu podróżnego za granicą, ale jego pobyt poza Stanami Zjednoczonymi nie przkroczył jednego roku,  należy zwrócić się do Ambasady lub Konsulatu USA o wydanie tzw. listu przewozowego. Pytania dotyczące zielonych kart powinny być kierowane do Urzędu Imigracyjnego (USCIS) własciwego dla miejsca zamieszkania w USA. Osoby przebywające w Polsce mogą kontaktować się z Działem Korespondencji w Ambasadzie w Warszawie.