Przekroczenie Granicy USA

Jak długo będzie ważna moja wiza imigracyjna?

Wizy imigracyjne zwykle uprawniają do podróży do USA przez maksimum 6 miesięcy od daty ich wydania. Ważność wizy imigracyjnej jest ograniczona do daty ważności badań lekarskich.

Jaka jest procedura na granicy USA?

Wizę należy przekazać urzędnikowi imigracyjnemu na granicy, który po jej otrzymaniu wręczy podróżnemu do wypełnienia formularze do ubiegania się o kartę stałego rezydenta, tzw. zieloną kartę. Karta zostanie przesłana pocztą na adres wskazany przez podróżnego jako docelowy w USA.

Wiza imigracyjna w paszporcie podróżnego zostanie ostemplowana pieczątką wjazdową z datą wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych, oznaczającą, że uzyskał on prawa stałego rezydenta i oczekuje na tzw. zieloną kartę. Paszport z pieczątką i wizą imigracyjną służy stałemu rezydentowi jako tymczasowy dowód stałego pobytu (t.j. jako tymczasowa zielona karta) przez rok od daty wjazdu do USA.

Co zrobić jeśli zamierzam opuścić USA przed otrzymaniem zielonej karty?

Osoby planujące opuścić USA przed otrzymaniem zielonej karty, mogą wrócić do Stanów Zjednoczonych na podstawie wizy imigracyjnej z pieczątką wjazdową w paszporcie w ciągu roku od daty pierwszego wjazdu. W przypadku gdy pieczątka straci ważność podczas pobytu podróżnego za granicą, ale jego pobyt poza Stanami Zjednoczonymi nie przkroczył jednego roku,  należy zwrócić się do Ambasady lub Konsulatu USA o wydanie tzw. listu przewozowego. Pytania dotyczące zielonych kart powinny być kierowane do Urzędu Imigracyjnego (USCIS) własciwego dla miejsca zamieszkania w USA. Osoby przebywające w Polsce mogą kontaktować się z Działem Korespondencji w Ambasadzie w Warszawie.