Specjalne kategorie imigrantów

    Specjalne kategorie imigrantów

     

    Większość osób starających się o wizy w tej kategorii musi posiadać zatwierdzone przez USCIS petycje I-360. Do tej kategorii należą m.in. niektórzy duchowni i przedstawiciele wyznań religijnych, niektórzy pracownicy organizacji międzynarodowych, obecni i byli pracownicy rządu Stanów Zjednoczonych, kwalifikujący się na podstawie specjalnych kwalifikacji i rekomendacji, tłumacze z Iraku i Afganistanu, wdowy lub wdowcy po obywatelach amerykańskich, oraz powracający stali rezydenci Stanów Zjednoczonych. Imigranci w tej kategorii otrzymują ponad 7 procent z ogólnego limitu pracowniczych wiz imigracyjnych przyznawanych przez Stany Zjednoczone.