Pracownicy Religijni i Duchowni

Kto się kwalifikuje?

 

Prawo wizowe USA przewiduje specjalne wizy imigracyjne dla duchownych i pracowników religijnych. Aby dana osoba moga się kwalifikować, musi posiadać sponsora w postaci wiarygodnej organizacji religijnej z USA i spełnić następujące kryteria:

  • Osoba ubiegająca się o wizę udaje się do USA wyłącznie aby wypełniać obowiązki duchownego organizacji religijnej lub pracować w organizacji religijnej przynależnej konkretnemu wyznaniu.
  • Kościół w Stanach Zjednoczonych, na którego zaproszenie do USA udaje się osoba ubiegająca się o wizę, jest oficjalną organizacją religijną, która potrzebuje takiego pracownika oraz posiada wystarczające środki finansowe aby go utrzymać wraz z towarzyszącymi mu osobami bez konieczności podejmowania przez niego zatrudnienia poza kościołem.
  • Osoba ubiegająca się o wizę stale wypełniała obowiązki duchownego lub pracownika religijnego przez co najmniej 2 lata do chwili ubiegania się o wizę.

Jak się ubiegać?

Pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o wizę imigracyjną jest złożenie w Urzędzie Imigracyjnym (USCIS) przez organizację religijną petycji na formularzu I-360.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wiz dla duchownych i pracowników religijnych, należy kliknąć tutaj.