Dokumenty wjazdu (boarding foils)

 

ZGUBIONE LUB SKRADZIONE KARTY STAŁEGO POBYTU (ZIELONE KARTY) 

Uwaga: Dokumenty wjazdu (boarding foils) mogą być wydane wyłącznie stałym rezydentom, których pobyt poza Stanami Zjednoczonymi nie przekroczył jednego roku.

Jak ubiegać się o dokument wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych (boarding foil)?

Podanie o wydanie dokumentu wjazdu (formularz I-131A) musi być złożone osobiście w Dziale Wiz Imigracyjnych Ambasady USA w Warszawie w godzinach 13.30 – 14.30, każdego dnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem polskich i amerykańskich świąt państwowych. Termin wizyty w Ambasadzie można umówić samodzielnie przez stronę internetową http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ lub telefonicznie dzwoniąc do wizowego centrum informacyjnego pod numer +48 22 307 1361 w Polsce lub +1 (703) 988 7101 w Stanach Zjednoczonych.

Dokumenty wjazdowe wydawane są również przez Konsulat Generalny w Krakowie.

Do Ambasady należy przynieść następujące dokumenty:

 • ważny paszport;
 • wypełniony formularz I-131A (PDF) Application for Travel Document (Carrier Evidence);
 • jedną fotografię wizową;
 • potwierdzenie opłaty 575 dolarów – wydrukowane potwierdzenie ze strony USCIS lub e-mail potwierdzający wykonaną transakcję;
 • dowody na to, że posiada Pan/i status stałego rezydenta i, że Pana/i pobyt poza USA trwał mniej niż rok;
 • zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie zagubienia lub kradzieży zielonej karty (jeśli dotyczy).

Jaka jest opłata za dokument wjazdu?

Opłata wynosi 575 dolarów (począwszy od 23 grudnia 2016). Przed umówioną wizytą w konsulacie należy dokonać opłaty za podanie I-131A online na stronie Urzędu Imigracyjnego USCIS za pomocą karty kredytowej lub debetowej, albo z konta w banku amerykańskim. Jest to jedyna metoda płatności. Do dokonania opłaty potrzebny będzie numer zielonej karty. Można go znaleźć na wizie imigracyjnej, na pozwoleniu na pracę, albo dowiedzieć się w najbliższym Regionalnym Oddziale Urzędu Imigracyjnego (https://www.uscis.gov/about-us/find-uscis-office).

Opłaty za dokument wjazdu można dokonać na stronie https://www.uscis.gov/file-online/log-online-filing , a po zakończeniu transakcji należy wydrukować potwierdzenie.  Urząd Imigracyjny nie może zwrócić dokonanej opłaty, niezależnie od wyniku rozmowy z konsulem.

Kiedy można wrócić do Stanów Zjednoczonych na podstawie dokumentu wjazdu?

Procedura rozpatrywania wniosku o dokument wjazdu może trwać dłużej niż 24 godziny, w związku z czym odebranie paszportu wraz z dokumentem wjazdu będzie możliwe dopiero następnego dnia, zwykle o godzinie 15:00 w Ambasadzie. Ambasada zastrzega sobie możliwość kontaktu z klientem telefonicznie w celu wyjaśnienia zagadnień ważnych w Państwa sprawie.

Maksymalny okres ważności dokumentu wjazdu wynosi 30 dni od momentu jego wydania, a wjazd na teren USA musi nastąpić w ramach ważności tego dokumentu.

Zielona karta straciła ważność:  Stali rezydenci posiadający kartę I-551, której termin ważności wygasł, nie potrzebują specjalnego dokumentu wjazdu czy listu przewozowego. Mogą zostać zabrani na pokład samolotu bez groźby podlegania karze pod warunkiem, że karta była wydana z dziesięcioletnim okresem ważności i spełniają wszystkie warunki do podróży. Prosimy o zapoznanie się z ulotką informacyjną. Zachęcamy jednocześnie, aby skontaktowali się Państwo z liniami lotniczymi, którymi planujecie podróżować do USA i sprawdzili ich procedury przed kupnem biletu czy złożeniem wniosku I-131A.

Nie należy ponownie wyjeżdżać ze Stanów Zjednoczonych dopóki nie otrzymają Państwo nowej zielonej karty. Wniosek o wydanie nowej zielonej karty I-90 można obecnie złożyć drogą elektroniczną na stronie internetowej Urzędu Imigracyjnego USCIS.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Czy można uzyskać od Urzędu Imigracyjnego zwrot opłaty za podanie I-131A?

Opłata za podanie I-131A może być zwrócona tylko i wyłącznie w przypadku pomyłki ze strony rządu amerykańskiego. Urząd Imigracyjny nie może zwrócić opłaty, jeśli okaże się, że dokument wjazdu (boarding foil) nie był potrzebny, lub w sytuacji gdy aplikant powinien raczej starać się o status SB1 powracającego rezydenta. Więcej informacji uzyskają Państwo w najbliższym oddziale Urzędu Imigracyjnego USCIS.

Jakie dokumenty może przedstawić Stały Rezydent na lotnisku, bez starania się o dokument wjazdu w Ambasadzie?

Aby wjechać na teren U.S.A. Stały Rezydent powinien przedstawić jeden z następujących dokumentów w zastępstwie dokumentu wjazdu:

 1. Zieloną kartę, która straciła ważność, a była wydana na okres 10 lat, lub
 2. Zieloną kartę z dwuletnim okresem ważności (rezydent w statusie warunkowym) i formularz I-797, Notice of Action, z decyzją USCIS o przedłużeniu ważności statusu i karty, lub
 3. Rozkazy lub kontrakty rządu amerykańskiego (wojskowe lub cywilne) wskazujące, że podróżująca osoba przebywała poza granicami USA służbowo.

Takie osoby powinny skonsultować się z linią lotniczą przed złożeniem podania I-131A i wniesieniem opłaty dla USCIS.

Gdzie mogę uzyskać mój numer zielonej karty i więcej informacji?

Zapytania należy kierować do najbliższego oddziału terenowego Urzędu Imigracyjnego USCIS. Szczegóły na stronie https://www.uscis.gov/about-us/find-uscis-office/international-immigration-offices

Posiadam status stałego rezydenta i właśnie urodziło mi się dziecko w Polsce.

Dziecko może wjechać do Stanów Zjednoczonych bez wizy imigracyjnej pod warunkiem, że:

 • urodziło się w trakcie tymczasowego pobytu matki, stałej rezydentki, poza granicami USA
 • wjedzie do Stanów Zjednoczonych w ciągu dwóch lat od chwili urodzenia, oraz
 • rodzic towarzyszący dziecku przekroczy granicę USA po raz pierwszy od chwili narodzin dziecka.

Przed rozpoczęciem podróży do Stanów Zjednoczonych prosimy upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie wymagane dokumenty dla siebie i dziecka, które pozwolą Państwu wejść na pokład samolotu i później wjechać legalnie na teren Stanów Zjednoczonych na pobyt stały.

Powinni Państwo zabrać ze sobą:

 • ważne paszporty – swój i dziecka;
 • dowody na to, że posiada Pan/i status Stałego Rezydenta i, że Pana/i pobyt poza USA trwał mniej niż rok (lub dwa lata, jeśli posiada Pan/i osobny dokument podróżny wydany przez DHS, tzw. Re-entry Permit);
 • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego. Odpis skrócony aktu urodzenia nie jest przyjmowany. Jeśli Pani/a nazwisko na akcie urodzenia dziecka różni się od tego w Pani/a paszporcie lub na „zielonej karcie”, prosimy zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające oficjalną zmianę nazwiska, np. akt zawarcia małżeństwa (z tłumaczeniem na język angielski, jeśli dotyczy).
 • można także wydrukować i zabrać ze sobą ulotkę informacyjną