Jak ubiegać się o wizę?

Requirement: You must have at least two child page associated to this parent in order for the table of contents to appear. This message will disappear once you meet the requirement.

Aby uzyskać informacje jak ubiegać się o wizę oraz umówić się na rozmowę z konsulem należy:

lub skontaktować się z biurem obsługi klienta pod jednym z poniższych numerów telefonu:

  • Osoby dzwoniące z Polski – +48 22 307 1361
  • Osoby dzwoniące z Białorusi – 8 820 0011 0261, z telefonu stacjonarnego; 703 988 7108
  • Osoby dzwoniące z USA – 703 988 7101

Mówiący po angielsku i po polsku pracownicy biura obsługi klienta służą pomocą od 8:00 do 20:00. Biuro obsługi klienta jest nieczynne w soboty, niedziele, 25 grudnia i 1 stycznia.

Podczas umawiania spotkania, zostanie podana godzina wejścia do Konsulatu. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i wygodę, prosimy o przybycie o wyznaczonej godzinie,  nie wcześniej. Pozwoli to uniknąć czekania na ulicy, szczególnie przykrego w okresach trudnych warunków pogodowych.

Nie należy podejmować żadnych nieodwracalnych decyzji związanych z podróżą lub kupować biletu aż do chwili otrzymania paszportu z wizą. Nie możemy zagwarantować, że wiza zostanie wydana.

Formularz DS-160

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza DS-160 należy wydrukować stronę potwierdzająca złożenia podania. Strona ta zawiera dane osobowe, kod kreskowy oraz numer identyfikacyjny podania. Numer ten będzie potrzebny podczas umawiania spotkania. Wydruk potwierdzający złożenie podania należy koniecznie przynieść na rozmowę z konsulem.

Formularz wizowy został przetłumaczony na język polski. Tłumaczenie uzyskuje się umieszczając kursor nad  angielskim tekstem.

Wniosek nie może być zapisany w sieci. W trakcie wypełniania należy  regularnie zapisywać go na swoim komputerze, na wypadek gdyby była konieczność wykorzystania go w późniejszym terminie.

Należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie informacje są poprawne i  kompletne przed wysłaniem wniosku. Po jego wysłaniu nie ma możliwości dokonania żadnych zmian. Podanie fałszywych informacji może skutkować zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych na zawsze. Z tego powodu proszę upewnić się, że wszelkie informacje podane na formularzu wizowym są prawdziwe i rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z Pana/i najlepszą wiedzą.

Osoby starające się o wizy dla przedsiębiorców lub inwestorów typu E muszą wypełnić wniosek DS-156E.

Paszport powinien być ważny 6 miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli ważność paszportu jest krótsza niż 6 miesięcy, wiza może być wydana, jednak zezwolenie na pobyt w USA zostanie ograniczone do daty ważności paszportu.

Jeżeli paszport stracił ważność wcześniej niż posiadana w nim wiza, mogą Państwo nadal podróżować do Stanów Zjednoczonych na jej podstawie, o ile nie została ona zniszczona lub anulowana. W takim przypadku należy podróżować z dwoma paszportami – starym z ważną wizą oraz nowym.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Polską i USA paszporty tych krajów będą honorowane obustronnie jeszcze przez sześć miesięcy od daty upływu ich ważności.

Uwaga: Zgodnie z polskim prawem, polskie paszporty tracą ważność po upływie 60 dni od prawnej zmiany nazwiska z powodu, na przykład małżeństwa, rozwodu lub innych osobistych okoliczności. Ambasada amerykańska nie może umieścić wizy w nieważnym paszporcie. Obowiązkiem osoby ubiegającej się o wizę jest przedłożenie ważnego paszportu podczas rozmowy z konsulem.

W razie utraty paszportu z ważną wiza amerykańską należy postępować zgodnie z instrukcja znajdującą się w sekcji często zadawane pytania.

Informacje o aktualnej kwocie i szczegóły dotyczące płatności znajdują się na stronie Dokonanie opłaty wizowej.

Osoby posiadające jakiekolwiek ważne wizy amerykańskie ( w tym ważne wizy w starym paszporcie) powinny przynieść je na rozmowę z konsulem.

W celu ochrony tożsamości utratę paszportu z ważną wizą amerykańską należy niezwłocznie zgłosić do konsulatu amerykańskiego drogą mailową – publicwaw@state.gov .  Należy podać nazwisko, imię, datę urodzenia, numer utraconego paszportu, datę wydania wizy oraz swój numer telefonu.

Wniosek wizowy oraz rozmowa z konsulem zostały tak pomyślane, by za ich pośrednictwem uzyskać wszelkie niezbędne informacje o osobie ubiegającej się o wizę. Możliwe jest przedstawienie dodatkowych dokumentów uzupełniających wniosek. Jednakże konsul może uznać zapoznanie się z nimi za zbyteczne, jeśli w jego przekonaniu nie wniosą one istotnych informacji dla rozpatrzenia sprawy.

Informacje dotyczące dodatkowych dokumentów wymaganych przy staraniu się o wizę w zależności od jej rodzaju można znaleźć na stronie: Kategorie Wiz Nieimigracyjnych.

Osoby, które były aresztowane lub skazane za jakiekolwiek wykroczenie lub przestępstwo, podczas rozmowy z konsulem muszą przedstawić aktualne „zaświadczenie o niekaralności” oraz przetłumaczony na język angielskiwyrok sądu lub decyzję prokuratury. Jeżeli osoba była aresztowana w Polsce, powinna ona otrzymać „zaświadczenie o niekaralności” z Krajowego Rejestru Karnego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie (patrz mapa). Jeżeli osoba była aresztowana poza Polską, „zaświadczenie o niekaralności” oraz wyrok sądu lub decyzję prokuratury muszą być wydane przez uprawnione organy kraju na terytorium którego nastąpiło aresztowanie lub skazanie.