Loteria wizowa DV

Nowy Program DV-2019

 

Z powodu kilkudniowych problemów technicznych, okres rejestracji do programu DV-2019, który rozpoczął się 3 października, został zamknięty. Zgłoszenia wysłane pomiędzy 3 a 10 października zostały unieważnione i usunięte z systemu; nie będą się one liczyły jako podwójne zgłoszenia. Problemy techniczne zostały rozwiązane i nowy, pełny okres rejestracji do loterii wizowej DV-2019 rozpocznie się w środę, 18 października 2017 i będzie trwał do środy, 22 listopada 2017. Tylko zgłoszenia przesłane w tym nowym terminie będą zaakceptowane i wezmą udział w losowaniu. Należy wyrzucić numery potwierdzenia i wydruki otrzymane po przesłaniu zgłoszenia w okresie 3 – 10 października.

Из-за технической проблемы, прекратился период подачи заявлений об участии в лотерее DV-2019, который начался 3 октября. Заявления, поданные с 3 по 10 октября являются недействующими и были исключены из системы; они не будут распознаны системой как дубликат. Техническая проблема решена, и в полдень по восточному летнему времени (EDT) среды 18 октября 2017 начнется новый полный период подачи заявлений, который будет продлен до полудня по восточному стандартному времени (EST) в среду 22 ноября 2017. Приниматься и считаться для выбора в лотерее будут только заявления отправлены в течение нового периода. Пожалуйста, выбросьте номер подтверждения или другую документацию, если вы подали заявление с 3 по 10 октября. Результаты лотереи DV-2019 будут доступны в Интернете с 15 мая 2018.

Rejestracja online do nowego programu wiz loteryjnych DV-2019 rozpoczyna się w środę, 18 października 2017 o godzinie 18:00 czasu polskiego (12:00 w południe czasu letniego wschodniego wybrzeża EDT), i zakończy się w środę, 22 listopada 2017 o godzinie 18:00 czasu polskiego (12:00 w południe czasu wschodniego wybrzeża EST). Uczestnicy muszą wysyłać swoje zgłoszenia do programu loterii wizowej DV-2019 przez internet na stronie dvlottery.state.gov . Wysłanie zgłoszenia do programu DV jest bezpłatne. Nie należy czekać z wysłaniem zgłoszenia do ostatniego tygodnia okresu rejestracji, bo przeciążony system może działać bardzo wolno. Zgłoszenia elektroniczne, które dotrą po czasie oraz zgłoszenia listowne nie zostaną przyjęte. Prawo zezwala na przesłanie tylko jednego zgłoszenia przez uczestnika/lub w jego imieniu. Departament Stanu korzysta z technologii wykrywania wielokrotnych zgłoszeń. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia oznacza dyskwalifikację uczestnika. Do zgłoszenia należy dołączyć aktualną fotografię z ostatnich 6 miesięcy. Nie można wykorzystać fotografii z poprzednich zgłoszeń. Po udanym przesłaniu zgłoszenia, pojawi się strona z imieniem i nazwiskiem osoby zarejestrowanej oraz unikalnym numerem potwierdzenia. Należy wydrukować tę stronę lub zapisać i zachować numer potwierdzenia. Usilnie zalecamy, aby uczestnicy wysyłali zgłoszenie samodzielnie bez pomocy pośredników lub agencji. Należy zachować stronę z unikalnym numerem potwierdzającym złożenie zgłoszenia. Brak tej informacji uniemożliwi dostęp online do systemu, za pośrednictwem którego będą przekazywane informacje o statusie zgłoszenia. Należy również zachować dostęp do adresu email podanego w zgłoszeniu E-DV.

Poczynając od 15 maja 2018 wyniki loterii wizowej DV-2019 będą dostępne w internecie. Będzie je można sprawdzić w systemie Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check) na stronie loteryjnej E-DV Departamentu Stanu https://dvlottery.state.gov/ posługując się swoim unikalnym numerem potwierdzenia i danymi personalnymi. Tylko w ten sposób będzie można sprawdzić, czy państwa zgłoszenie zostało wylosowane. W przypadku zagubienia swojego numeru potwierdzenia,  na stronie https://www.dvlottery.state.gov/ dostępne jest narzędzie pozwalające go odzyskać. Osoby wylosowane będą mogły wejść na stronę z potwierdzeniem wygranej i tam sprawdzić dalsze instrukcje i informacje, także o opłatach związanych z uzyskaniem wizy imigracyjnej do Stanów Zjednoczonych. Ambasada będzie rozpatrywać wnioski i wydawać wizy imigracyjne w programie loterii wizowej DV-2019 począwszy od 1 października 2018 do 30 września 2019.

Instrukcje do programu wizowego DV-2019 w języku angielskim i polskim są dostępne na stronie internetowej Departamentu Stanu. Tłumaczenie instrukcji na język rosyjski będzie zamieszczone wkrótce.

Program DV-2018

Zgłoszenia udziału w loterii wizowej DV-2018 można było składać w formie elektronicznej poprzez stronę dvlottery.state.gov od 4 października 2016 do 7 listopada 2016. Należy zachować stronę z unikalnym numerem potwierdzającym złożenie zgłoszenia. Brak tej informacji uniemożliwi dostęp online do systemu, za pośrednictwem którego są przekazywane informacje o statusie zgłoszenia. Należy również zachować dostęp do adresu email podanego w zgłoszeniu E-DV.

Wyniki loterii wizowej DV-2018 są dostępne w sieci od 2 maja 2017. Można sprawdzić status swojego zgłoszenia w systemie Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check) na stronie www.dvlottery.state.gov używając unikalnego numeru potwierdzenia i danych osobowych. Zalogowanie się na stronę E-DV to jedyny sposób uzyskania informacji o wygranej. W przypadku zagubienia swojego numeru potwierdzenia, przypominamy, że w tym roku na stronie https://www.dvlottery.state.gov/ dostępne jest narzędzie pozwalające go odzyskać. Osoby wylosowane będą mogły wejść na stronę z potwierdzeniem wygranej i tam sprawdzić dalsze instrukcje i informacje, także o opłatach związanych z uzyskaniem wizy imigracyjnej do Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy o statusie „wybrany” powinni jak najszybciej podjąć działanie, ponieważ procedura wizowa może być długotrwała. Zachęcamy do jak najszybszego wypełnienia podania wizowego DS-260. Wydawanie wiz loteryjnych DV-2018 rozpocznie się 1 października 2017 i potrwa do 30 września 2018 r.

Instrukcje w języku polskim oraz w języku rosyjskim do programu loterii wizowej DV-2018 dostępne są na stronie internetowej Departamentu Stanu.

 

W ramach Programu Loterii Wizowej DV co roku wydawane jest 50 000 wiz na pobyt stały osobom pochodzącym z krajów o niskim wskaźniku imigracji do Stanów Zjednoczonych. Osoby, które mają prawo ubiegać się o wizy loteryjne, wyłaniane są w drodze losowania. Wizy rozdzielane są między sześć regionów geograficznych w oparciu o wskaźnik imigracji z ostatnich pięciu lat, przy czym regionom, z których pochodzi mniej imigrantów przydziela się więcej wiz.

W roku budżetowym 2013 Polska wróciła na listę krajów biorących udział w programie loterii wizowej DV, chociaż z powodu dużej liczby Polaków imigrujących do Stanów Zjednoczonych, w poprzednich sześciu latach była z niej wykluczona przez Departament Bezpieczeństwa Narodowego (DHS). Zgodnie z Ustawą o Imigracji i Obywatelstwie w loterii nie biorą udziału kraje o wysokim wskażniku imigracji, czyli te kraje, z których do USA przybyło ponad 50,000 imigrantów w ciągu pięciu lat poprzedzających daną loterię. Amerykański Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji prowadzi roczne statystyki dotyczące wjazdów imigracyjnych i na podstawie danych z ostatnich pięciu lat ustala listę krajów wykluczonych z loterii. Kalkulacja taka przeprowadzana jest przed każdą kolejną loterią, a więc co roku lista krajów wykluczonych z loterii zmienia się. Dlatego było możliwe, żeby Polska została ponownie zakwalifikowana do udziału w loterii wizowej, ponieważ liczba imigrantów z Polski w okresie pięciu lat poprzedzających loterię DV-2013 była niższa niż 50 000.

Należy pamiętać, że fakt zostania wylosowanym w loterii wizowej DV nie zapewnia automatycznie otrzymania wizy imigracyjnej czy zielonej karty. Wszystkie osoby starające się o wizę imigracyjną muszą spełniać wymogi tak programu DV, jak i  prawa imigracyjnego Stanów Zjednoczonych.

Program DV-2017 kończy się już 30 września 2017r. Ponadto, jeżeli wszystkie 50 000 wiz DV zostanie wydanych przed tą datą, program zakończy się wcześniej. Wizy DV-2017 nie mogą być wydane po 30 września 2017.

 

Jeśli otrzymali Państwo e-maila lub telefon z powiadomieniem, że zostaliście wybrani do udziału w programie Loterii Wizowej DV, oraz informacją o konieczności dokonania wpłaty pieniężnej w celu uruchomienia procedury, niestety padli Państwo ofiarą zorganizowanego oszustwa.

Ambasada USA ostrzega obywateli polskich, że takie powiadomienia loteryjne są fałszywe. Prosimy nie podejmować żadnych działań, ani nie wysyłać pieniędzy.
Ostrzeżenie Departamentu Stanu o oszustwach loteryjnych mogą Państwo znaleźć na stronie:http://travel.state.gov/content/visas/english/general/fraud.html

Aby usprawnić rozpatrywanie sprawy wizowej, należy ułożyć przygotowane dokumenty w następującym porządku.

Paszport
Paszport powinien być ważny co najmniej 60 dni dłużej niż data ważności wizy. Paszporty wszystkich osób ubiegających się o wizę należy wyjąć z okładek.

Ważne: Należy przynieść także stare paszporty z uprzednio wydanymi wizami amerykańskimi, w przeciwnym wypadku Pani/Pana wiza może być odmówiona do momentu ich weryfikacji przez Konsula.

Fotografia
Każda osoba ubiegająca się o wizę powinna przedstawić dwa zdjęcia spełniające wszystkie wymagania dotyczące fotografii do wiz i paszportów amerykańskich.

Wniosek o wizę imigracyjną
Naley wypełnić online Elektroniczne Podanie o Wizę Imigracyjną DS-260  dla każdej osoby wyjeżdżającej, niezależnie od wieku (jeśli nie było wypełnione i przesłane wcześniej). Podanie jest dostępne na stronie internetowej CEAC po adresem https://ceac.state.gov/IV. Więcej informacji na temat wypełniania podań wizowych można znaleźć na stronie Departamentu Stanu pod adresem: http://travel.state.gov/visa/immigrants/info/info_5164.html

Aby otworzyć i wypełnić podanie DS-260 potrzebne są dwa numery: numer sprawy loteryjnej oraz data urodzenia głównej osoby wylosowanej w loterii DV w formacie RRRRMMDD (R – rok, M – miesiąc, D – dzień).

Odpis zupełny aktu urodzenia
Od osób urodzonych w Polsce wymagane są odpisy zupełne aktów urodzenia. Odpisy skrócone nie są przyjmowane.

Odpis zupełny aktu małżeństwa (jeśli dotyczy)
Każdy małżonek powinien przedstawić jedną kopię odpisu aktu małżeństwa. Przyjmujemy wyłącznie odpisy zupełne polskich aktów małżeństwa. Odpisy skrócone aktów małżeństwa nie są przyjmowane.

Dowody na to, że ustały ewentualne dotychczasowe związki małżeńskie (jeśli dotyczy)
Osoby rozwiedzione oraz wdowy/wdowcy powinni przedstawić dowody na ustanie wszelkich dotychczasowych związków małżeńskich, np.: odpis świadectwa rozwodu, odpis aktu zgonu, decyzja o unieważnienu małżeństwa.

Zaświadczenie o Niekaralności
Każda osoba, która ma ukończone 16 lat w dniu rozmowy z konsulem musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Osoby, które w przeszłości były karane muszą załączyć odpisy wyroków sądowych wraz z tłumaczeniem na język angielski. Dokumenty z sądu są wymagane z każdego kraju, w którym osoba ubiegająca się o wizę była sądzona.

Dokumenty dotyczące służby wojskowej
Obywatele polscy ubiegający się o wizę imigracyjną nie sa zobowiązani do przedstawienia książeczki wojskowej. Osoby z innych krajów ubiegające się o wizę, które odbywają lub odbywały w przeszłości służbę wojskową, muszą przedstawić dokumenty dotyczące służby. Dokumenty z wojska muszą zawierać pełny zapis przebiegu służby oraz wykazać wszelkie wyroki sądów wojskowych.

Wyniki badań lekarskich
Każda osoba ubiegająca się o wizę zobowiązana jest dostarczyć wyniki badań lekarskich w oryginalnej, zamkniętej kopercie. W Polsce badania lekarskie do wiz imigracyjnych przeprowadzają tylko i wyłącznie placówki i lekarze autoryzowani przez Ambasadę w Warszawie i Krakowie. Inne badania lekarskie nie są honorowane. Osoby zamieszkałe na Białorusi mogą zrobić wymagane badania lekarskie w Mińsku.

Dokumenty finansowe
Osoby ubiegające się o wizę w ramach loterii DV muszą udowodnić, że dysponują środkami finansowymi wystarczającymi do utrzymania się w USA i nie będą korzystać z pomocy socjalnej. Informacje jak spełnić powyższe wymaganie mogą Państwo znaleźć poniżej w zakładce Prawo wizowe i zasiłki socjalne.

Dokumenty świadczące o posiadaniu wymaganego wykształcenia lub doświadczenia zawodowego
Wymóg ten dotyczy tylko osób, które zostały wylosowane w programie loterii wizowej DV (tylko głównego aplikanta, nie dotyczy współmałżonka). Więcej informacji w instrukcjach loteryjnych.

Tłumaczenia
Dokumenty wydane w języku polskim, oprócz wyroków sądowych, nie wymagają tłumaczenia na język angielski. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski lub angielski muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na angielski wykonanymi przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku wiz loteryjnych i narzeczeńskich gwarancje finansowe na formularzu I-864 nie są wymagane. Jednakże osoby ubiegające się o taki rodzaj wizy zobowiązane są, zgodnie z przepisami Aktu o Imigracji i Naturalizacji, przekonać konsula w trakcie rozmowy w sprawie wizy, a także urzędnika imigracyjnego w chwili przekraczania granicy USA, że będą w stanie zapewnić sobie utrzymanie bez korzystania z pomocy socjalnej.

Osoba ubiegająca się o wizę loteryjną lub narzeczeńską spełni powyższe wymagania jeśli przedstawi:

  1. dowody na posiadanie wystarczających środków własnych niezbędnych do utrzymania na terenie USA siebie i rodziny przynajmniej w okresie jaki upłynie do chwili uzyskania odpowiedniej pracy;
  2. dowody na posiadanie konkretnej oferty pracy w USA, która zapewni rodzinie odpowiedni dochód;
  3. dowody na to, że rodzina lub znajomi z USA zamierzają udzielić wsparcia w początkowym okresie pobytu w USA (list lub formularz I-134); lub
  4. kombinację wymienionych wyżej dowodów.