WIZY NATO

Podróżni wyjeżdżający do Stanów Zjednoczonych kwalifikują się do ubiegania się o wizy NATO-1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5 lub NATO-6, jeżeli udają się tam na podstawie odpowiednich zapisów Porozumienia o statusie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego. O wyżej wymienione wizy mogą ubiegać się przedstawiciele państw, personel międzynarodowy oraz członkowie najbliższej rodziny posiadacza wizy NATO-1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5 lub NATO-6.

Duża część personelu wojskowego jest zwolniona z wymogu posiadania paszportu i wizy, jeżeli jest odkomenderowana do kwatery głównej NATO w USA i podróżuje w celach służbowych lub w ramach Porozumienia w Sprawie Statusu Sił NATO (NATO Status of Forces Agreement). Podróżni wyjeżdżający w ramach wyżej wymienionego porozumienia muszą posiadać książeczkę wojskową oraz rozkaz wyjazdu do NATO. Szczegółowe informacje w języku angielskim na temat wiz NATO można znaleźć na stronach Biura ds. Konsularnych Departamentu Stanu USA.

Wymagane dokumenty

Osoby starające się o wizy typu NATO 1-6 oprócz wymaganych dokumentów powinny przedłożyć pismo z delegującej instytucji rządowej. Przy wypełnianiu Elektronicznego Formularza on line DS-160 bardzo ważne jest, aby wybrać jako kategorię wizową, wizę NATO. Osoby ubiegające się o wizy NATO 1-6 zwolnione są z opłat wizowych.

Małżonkowie i dzieci

Małżonkowie oraz dzieci, które towarzyszą członkom personelu wojskowego podróżującym do USA bez wizy na podstawie rozkazów NATO  lub które udają się do USA, aby do nich dołączyć, powinny ubiegać się o wizę NATO-2. Podania wizowe małżonków tej samej płci traktowane są w Ambasadzie/Konsulacie tak samo jak podania małżonków odmiennej płci.