Włączenie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego – informacje

Włączenie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego

INFORMACJE

 

  • Z dniem 30 września 2019 r. Polska dopełniła warunków wszystkich wymaganych umów dwustronnych dotyczących bezpieczeństwa, a odsetek odmów wydania wiz B1/B2 spadł do wymaganego poziomu, tym samym kwalifikując Polskę do nominacji do amerykańskiego Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program (VWP)). Oznacza to, że wkrótce polscy obywatele będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach biznesowych i turystycznych w większości przypadków bez wizy.

 

  • Ostateczny odsetek odmów wydania wiz w kategorii B1/B2 (biznes/turystyka obywatelom Polski na całym świecie w ciągu amerykańskiego roku budżetowego kończącego się 30 września 2019 był niższy niż 3%.

 

  • Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA wymaga przeprowadzenia dodatkowych procedur administracyjnych ze strony rządu USA, aby sfinalizować przystąpienie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego. Ambasada USA przewiduje, że procedury te potrwają kilka miesięcy, zanim rozpocznie się podróżowanie bez wiz. Po zakończeniu tego procesu Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego ogłosi datę rozpoczęcia podróżowania w ramach Programu Ruchu Bezwizowego.

 

  • Włączenie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego oznacza, że obywatele polscy podróżujący na podstawie paszportów z chipami do odczytu komputerowego, którzy pomyślnie uzyskali autoryzację za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization (ESTA)), będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i biznesowych do 90 dni bez wizy. Osoby podróżujące z krajów objętych programem VWP muszą uzyskać autoryzację w systemie ESTA, która obecnie kosztuje 14 USD i jest ważna przez okres dwóch lat.

 

  • Polscy obywatele, którzy zamierzają podróżować do Stanów Zjednoczonych na dłużej niż 90 dni lub planują podjąć działania wymagające innych kategorii wizowych (np. praca lub studia w Stanach Zjednoczonych) nadal będą musieli ubiegać się o odpowiednią kategorię wizy. Polscy obywatele, którzy otrzymali odmowę w systemie ESTA, również będą musieli ubiegać się o wizę.

 

  • Pełne informacje na temat Programu Ruchu Bezwizowego (w tym systemu ESTA) są dostępne na stronie internetowej ambasady USA https://pl.usembassy.gov, a także na stronie internetowej amerykańskiego Urzędu Celnego i Ochrony Granic pod adresem https://esta.cbp.dhs.gov oraz na stronie internetowej Departamentu Stanu USA pod adresem http://travel.state.gov.