Włączenie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego – Często zadawane pytania

Włączenie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego

Często zadawane pytania

 

P: Jak Polacy mogą  podróżować do Stanów Zjednoczonych po włączeniu Polski do Programu Ruchu Bezwizowego?

O: W przypadku krótkich turystycznych i biznesowych wyjazdów na 90 dni lub krócej, obywatele Polski, którzy uzyskali zezwolenie wjazdu w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization, „ESTA”) nie potrzebują wizy. Wiza będzie nadal wymagana w przypadku innego celu podróży, w tym pobytów dłuższych niż 90 dni lub z zamiarem podjęcia pracy czy nauki w Stanach Zjednoczonych. Obywatele Polski podróżujący do USA bez wizy będą musieli mieć paszport z chipem do odczytu komputerowego.

P: Czy obywatele Polski muszą gdzieś się zarejestrować, aby podróżować bez wizy?

O: Aby podróżować bez wizy, obywatele Polski muszą wystąpić o zezwolenie wjazdu za pośrednictwem internetowego systemu ESTA. Dzięki ESTA można bardziej efektywnie  i skutecznie przeprowadzić wstępną kontrolę podróżnych. ESTA jest wymagana od podróżnych ze wszystkich 39 krajów należących do Programu Ruchu Bezwizowego (włączając Polskę). Podróżni powinni korzystać tylko z oficjalnej strony ESTA “cbp.dhs.gov”.

P: Mam wizę i jest ona nadal ważna. Jak mogę podróżować do USA?

O: Każdy podróżny, który ma ważną wizę może nadal z niej korzystać. Osoba posiadająca ważną wizę nie musi ubiegać się o zezwolenie ESTA. Podróżujący z wizą mogą przebywać na terenie USA do 6 miesięcy, zależnie od decyzji oficera imigracyjnego na granicy USA.

P: Jak długo obywatele Polski mogą przebywać w USA, jeśli podróżują bez wizy w ramach Programu Ruchu Bezwizowego?

O: Obywatele Polski mogą przebywać bez wizy w celach turystycznych lub biznesowych do 90 dni. Przedłużenie pobytu nie jest możliwe.

P: Otrzymałem wcześniej odmowę wizy lub miałem problemy przy wjeździe do USA. Czy mogę podróżować do USA bez wizy?

O: Z reguły zezwolenia wjazdu w systemie ESTA nie otrzyma osoba, która uprzednio otrzymała odmowę wizy lub w przeszłości miała problemy mogące wpłynąć na prawo do otrzymania wizy, takie jak wyrok sądowy lub złamanie prawa imigracyjnego USA. Tym samym taka osoba nie będzie mogła podróżować do USA bez wizy. Każda osoba, która otrzymała odmowę rejestracji ESTA może ubiegać się o wizę amerykańską w ambasadzie/konsulacie USA.

P: Czy są inne ograniczenia w ruchu bezwizowym?

O: Ruch bezwizowy jest dostępny dla podróżnych przybywających do USA lotami komercyjnymi lub statkami. Ponadto specjalne zasady obowiązują osoby, które przekraczają granicę lądową samochodem lub pieszo. Prosimy przeczytać wszystkie dostępne na stronach rządu USA odpowiedzi na często zadawane pytania, które odnoszą się do Programu Ruchu Bezwizowego i ESTA (informacja poniżej).

P: Gdzie obywatele Polski mogą znaleźć więcej informacji o Programie Ruchu Bezwizowego?

O: Pełne informacje o Programie Ruchu Bezwizowego (w tym ESTA) znajdują się na stronie internetowej Urzędu Celnego i Ochrony Granic USA dotyczącej ESTA https://esta.cbp.dhs.gov
i stronie Departamentu Stanu http://travel.state.gov, a dodatkowe informacje są dostępne na stronie Ambasady USA https://pl.usembassy.gov.

P: Czy polscy studenci nadal muszą posiadać wize J-1, aby uczestniczyć w wakacyjnym programie Praca Podróże (Summer Work Travel Program) lub innych programach wymiany (takich jak Camp Counselor, Intern/Trainee-praktyka/program dla stażystów)?

O: Tak, te program wymiany wymagają ubiegania się o wizę J-1. Osoby podróżujące bez wizy nie mogą uczestniczyć w żadnym z programów wymiany, ani podjąć żadnej pracy w Stanach Zjednoczonych.