Wiadomość dla obywateli amerykańskich: Lądowe przejścia graniczne, którymi można opuścić Ukrainę – 12 lutego 2022

Wiadomość dla obywateli amerykańskich: Lądowe przejścia graniczne, którymi można opuścić Ukrainę

 

14 lutego 2022

 

Sytuacja związana z bezpieczeństwem na Ukrainie jest nadal nieprzewidywalna z powodu zwiększonego zagrożenia działaniami militarnymi Rosji i może się niespodziewanie pogorszyć. Obywatele amerykańscy powinni natychmiast opuścić Ukrainę, korzystając z komercyjnych lub innych prywatnych środków transportu. 

 

W większości przypadków obywatele amerykańscy opuszczający Ukrainę muszą przedstawić ważny paszport amerykański oraz dowód szczepienia przeciwko COVID-19. Podróżnych zachęca się także do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego na COVID-19 wykonanego najkrócej jak to możliwe przed przekroczeniem granicy. Obywatele amerykańscy powinni być przygotowani, aby postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przekraczania granicy obowiązującymi w danym kraju. Wytyczne te mogą się różnić od wymogów dotyczących przekraczania granicy przez osoby przybywające do kraju lotem międzynarodowym. 

 

Zachęcamy osoby podróżujące z Ukrainy drogą lądową, aby przekraczały granicę na przejściach wymienionych poniżej, jeśli będą Państwo potrzebowali pomocy amerykańskiego urzędnika konsularnego:

PolskaPolska poinformowała rząd Stanów Zjednoczonych, że obecnie obywatele USA mogą przybywać do Polski, przekraczając lądową granicę Polski z Ukrainą. W tym celu nie jest wymagane żadne dodatkowe zezwolenie. Zachęcamy podróżnych przyjeżdzających do Polski z Ukrainy, aby przekraczali granicę na przejściach Korczowa-Krakovets lub Medyka-Shehyni. W pobliżu tych przejść pracują amerykańscy konsulowie, którzy mogą udzielić pomocy konsularnej. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: +48 22 504 2784 lub +48 22 504 2000 (Ambasada Amerykańska w Warszawie), lub +48 12 424 5100 (Konsulat Generalny w Krakowie) lub adresami poczty elektronicznej: ACSWarsaw@state.gov lub KrakowACS@state.gov. Mogą Państwo także kontaktować się z polską Strażą Graniczną pod adresem zdsc.kg@strazgraniczna.pl lub telefonicznie: +48 22 500 4068, +48 22 500 4568, or +48 22 500 5468.Istotne informacje (w języku polskim) znajdują się także na stronie internetowej Straży GranicznejStrona internetowa Ambasady Amerykańskiej i Konsulatu Generalnego podaje wymogi dotyczące wjazdu do i wyjazdu z Polski (W sekcji „Informacje dotyczące wjazdu i wyjazdu”).

 

Rumunia: Zachęcamy osoby podróżujące z Ukrainy do Rumunii drogą lądową, aby przekraczały granicę na przejściu Siret. Wkrótce w pobliżu tego przejścia urzędnicy konsularni będą świadczyć usługi konsularne. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: +40-41-270-6000 lub adresem poczty elektronicznej ACSBucharest@state.gov. Drogą lądową mogą przekraczać granicę z Rumunią osoby zaszczepione i niezaszczepione. Przydatne informacje zawiera strona rumuńskiej Straży GranicznejStrona internetowa Ambasady Amerykańskiej w Rumunii podaje wymogi dotyczące wjazdu do i wyjazdu z Rumunii w sekcji „Informacje dotyczące wjazdu i wyjazdu”.

 

Węgry: Zachęcamy osoby przyjeżdżające na Węgry z Ukrainy drogą lądową, aby przekraczały granicę w Záhony. Wkrótce w pobliżu tego przejścia urzędnicy konsularni będą świadczyć usługi konsularn. Obywatele amerykańscy nie muszą mieć węgierskiej wizy, ale powinni być przygotowani, aby przedstawić dowód szczepienia, negatywny wynik testu na COVID-19 lub dokumentację ozdrowieńca. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: +36-1-475-4400 lub pod adresem poczty elektronicznej ACS.Budapest@state.gov. Istotne informacje znajdują się także na stronie węgierskiej policjiStrona internetowa Ambasady Amerykańskiej na Węgrzech podaje bardziej szczegółowo wymogi dotyczące wjazdu do i wyjazdu z Węgier w sekcji „Informacje dotyczące wjazdu i wyjazdu”.

 

Słowacja: Lista otwartych przejść granicznych znajduje się na stronie Ambasady Amerykańskiej w Bratysławie. Ambasada amerykańska może świadczyć usługi konsularne obywatelom amerykańskim, którzy przyjeżdżają do Słowacji z Ukrainy. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu +421-2-5443-0861 lub +421-903-703-666 lub pod adresem poczty elektronicznej consulbratislava@state.gov. Wszystkie granice Słowacji są otwarte dla zaszczepionych podróżnych, natomiast osoby niezaszczepione mogą zostać wpuszczone ze względów humanitarnych, ale muszą się poddać testowaniu i kwarantannie. Strona internetowa Ambasady Amerykańskiej w Słowacji podaje bardziej szczegółowo wymogi dotyczące wjazdu do i wyjazdu ze Słowacji w sekcji „Informacje dotyczące wjazdu i wyjazdu”.

 

Mołdawia: Obywatele amerykańscy przyjeżdżający do Mołdawii z Ukrainy drogą lądową powinni unikać regionu Naddniestrza i przekraczać granicę Mołdawii na północ lub na południe od tego regionu. Głównym przejściem granicznym na południe od Naddniestrza jest Palanca – Mayaki Udobnoe. Głównym przejściem granicznym na północ od Naddniestrza jest Otaci – Mohyliv-Podilskyi. Wkrótce w pobliżu tych przejść urzędnicy konsularni będą świadczyć usługi konsularne. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu +373-2240-8300 lub pod adresem poczty elektronicznej ChisinauACS@state.gov. Podróżni nie powinni wjeżdżać do Mołdawii przez Naddniestrze, gdzie Ambasada Amerykańska ma ograniczony dostęp i nie może świadczyć pełnego zakresu usług dla obywateli amerykańskich. Zwracamy uwagę, że trasa pociągu Kiszyniów-Odessa również przebiega przez rejon Naddniestrza. Więcej informacji na temat tego regionu znajduje się na tej stronie

Obywatele amerykańscy mogą wjeżdżać do Mołdawii bez względu na status zaszczepienia. Więcej informacji znajduje się na stronie mołdawskiej Straży Granicznej (w języku rumuńskim). Strona internetowa Ambasady Amerykańskiej w Mołdawii podaje bardziej szczegółowo wymogi dotyczące wjazdu do i wyjazdu z Mołdawii w sekcji „Informacje dotyczące wjazdu i wyjazdu”.

 

Unia Europejska: Unia Europejska posiada stronę internetową, na której umieszczone są wszystkie informacje związane z ograniczeniami w podróży do poszczególnych państw członkowskich.

 

Obywatele USA, którzy zdecydują się pozostać na Ukrainie i nie wyjadą natychmiast zgodnie z niniejszą wiadomością, powinni wypełnić ten formularz, aby ułatwić kontakt ze sobą. Obywatele USA na Ukrainie powinni zdawać sobie sprawę, że rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie w stanie ewakuować obywateli amerykańskich w przypadku działań militarnych Rosji gdziekolwiek na terenie Ukrainy.

 

Dodatkowo należy:

 

 

 

Pomoc:

 

Departament Stanu – Sprawy Konsularne
888-407-4747 lub 202-501-4444
Informacje na temat Polski
Rejestracja w Programie dla Przezornych Podróżnych (STEP) w celu otrzymywania informacji na temat bezpieczeństwa
Obserwuj nas na Facebooku i Twitterze.