Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Ambasada Amerykańska w Warszawie (2 września 2021)

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Ambasada Amerykańska w Warszawie (2 września 2021)

2 września polski rząd wprowadził stan wyjątkowy na okres co najmniej 30 dni w części województwa podlaskiego i lubelskiego w związku z aktualną sytuacją migracyjną na granicy między Polską i Białorusią. Na terenach objętych stanem wyjątkowym, na których znajduje się popularny wśród turystów Białowieski Park Narodowy, będą obowiązywać następujące przepisy:

– zakaz zgromadzeń, imprez masowych oraz kulturalnych i rozrywkowych,
– obowiązek posiadania przy sobie w miejscach publicznych dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, uczniowie poniżej 18 roku życia muszą posiadać przy sobie legitymację uczniowską,
– zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym,
– zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych miejsc, obiektów i obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną,
– zakaz noszenia broni, amunicji i środków wybuchowych,
– ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

Pełna lista miejsc objętych stanem wyjątkowym jest dostępna na stronie polskiego rządu: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000161201.pdf.

Wszyscy obywatele amerykańscy znajdujący się na terenach województwa podlaskiego i lubelskiego objętych stanem wyjątkowym powinni przestrzegać przepisów obowiązujących podczas stanu wyjątkowego.

 Pomoc:

Ambasada USA w Warszawie
+48 22 504 2784 (w godzinach pracy)
+48 22 504 2000 (poza godzinami pracy sprawy nagłe dotyczące obywateli USA)
ACSWarsaw@state.gov
ul. Piękna 12
00-539 Warszawa
https://pl.usembassy.gov/u-s-citizen-services/

Konsulat Generalny, Kraków, Poland
ul. Stolarska 9
31-043 Krakow, Poland
+48 12 424 5100 (w godzinach pracy)
+48 601 483 348 (po godzinach pracy dla obywateli amerykańskich w nagłych przypadkach)
KrakowACS@state.gov
https://pl.usembassy.gov/embassy-consulate/krakow/
https://pl.usembassy.gov/u-s-citizen-services/

Departament Stanu – Sprawy Konsularne
888-407-4747 lub 202-501-4444
Informacje na temat Polski
Rejestracja w Programie dla Przezornych Podróżnych (STEP) w celu otrzymywania informacji na temat bezpieczeństwa
Obserwuj nas na Facebooku i Twitterze