Wiadomość dla obywateli USA – Ambasada Amerykańska w Warszawie (10 czerwca 2022)

Wiadomość dla obywateli USA – Ambasada Amerykańska w Warszawie (10 czerwca 2022)

Zarejestruj się do głosowania oraz złóż kartę do głosowania w wyborach w 2022 roku z dowolnego miejsca na świecie!

Na stronie www.FVAP.gov można zarejestrować się do głosowania, poprosić o kartę do głosowania i nie tylko. Aby wziąć udział w głosowaniu w wyborach w 2022 roku należy wykonać kilka prostych kroków:

1.Prośba o kartę do głosowania: Mogą Państwo także wypełnić Wniosek o Federalną Kartę do Głosowania (FPCA).  Wypełniając FPCA, wnioskują Państwo o kartę do głosowania we wszystkich wyborach federalnych (na Prezydenta, do Senatu i Izby Reprezentantów), w tym w prawyborach i wyborach uzupełniających w roku kalendarzowym, w którym wniosek został złożony. Wszystkie poprawnie wypełnione, podpisane i datowane wnioski FPCA są akceptowane przez wszystkie lokalne komisje wyborcze we wszystkich stanach i na Amerykańskich Terytoriach Zależnych. Wniosek można wypełnić online na stronie www.FVAP.gov, używając przewodnika online assistant. Większość stanów umożliwia złożenie wniosku o kartę do głosowania przez stanowe portale internetowe dedykowane głosowaniu w wyborach. Strony te można odwiedzić poprzez FVAP.gov. Zachęcamy do poproszenia swojej lokalnej komisji wyborczej o elektroniczne dostarczenie czystych kart do głosowania (e-mailowo, do pobrania z Internetu lub faksem, w zależności od stanu), co jest najszybszą metodą na otrzymanie karty do głosowania, a także umożliwia zwrot wypełnionej karty do głosowania przed wyznaczonym terminem.

2. Odbiór i wypełnianie karty do głosowania: Stany są zobowiązane do rozesłania kart 45 dni przed wyborami federalnymi, a w przypadku prawyborów karty wysyłane są przynajmniej na 30 dni przed głosowaniem. W większości stanów możliwe jest potwierdzenie rejestracji i odbioru karty do głosowania drogą internetową.

3. Zwrot wypełnionej karty do głosowania: Niektóre stany dopuszczają zwrot wypełnionej karty do głosowania e-mailem lub faksem, inne nie. Jeśli Państwa stan wymaga przesłania papierowej wersji do lokalnej komisji wyborczej, mogą Państwo wysłać ją międzynarodową pocztą, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Ambasady USA w Warszawie lub Konsulatu Generalnego w Krakowie. Ambasada wyśle Państwa materiały do głosowania bez żadnej opłaty. Dokumenty należy włożyć do koperty zwrotnej ze znakiem uiszczonej amerykańskiej opłaty pocztowej lub do koperty z właściwym amerykańskim znaczkiem pocztowym i zaadresować ją do odpowiedniej komisji wyborczej.

Jeśli chcą Państwo jedynie zostawić w Ambasadzie w Warszawie zaklejone koperty z materiałami do głosowania, mogą je Państwo umieścić w urnie umieszczonej po lewej stronie od głównego wejścia do Ambasady przy Alejach Ujazdowskich 29/31, a w Konsulacie Generalnym w Krakowie materiały do głosowania można zostawić przy głównym wejściu ze strażnikami. Osoby, które mają pytania związane z głosowaniem lub potrzebują formularzy, mogą przyjść do Ambasady w Warszawie lub Konsulatu Generalnego w Krakowie dowolnego dnia roboczego od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-16:30. Zwracamy uwagę, że wszystkie osoby przychodzące do Ambasady lub Konsulatu podlegają kontroli bezpieczeństwa i nie mogą wnosić urządzeń elektronicznych, w tym telefonów komórkowych. Kartę do głosowania należy złożyć jak najszybciej po jej otrzymaniu lub co najmniej 30 dni przed wyborami, jeśli chcą ją Państwo wysłać za pośrednictwem Ambasady lub Konsulatu.  

 Informacje o kandydatach – źródła internetowe. Na stronie FVAP links dostępne są przydatne informacje na temat kandydatów, ich historii głosowania oraz stanowisk zajmowanych przez nich w różnych kwestiach. Informacje te są obiektywne, szeroko dostępne i łatwe do uzyskania online.  Istnieje również możliwość czytania ogólnokrajowej i lokalnej prasy, a także użycia wyszukiwarki do znalezienia artykułów i rożnego rodzaju informacji.   Aby otrzymywać informacje o datach wyborów oraz terminach składania dokumentów, można zapisać się do Voting Alerts (vote@fvap.gov), które są też udostępniane na Facebooku (@DODFVAP), Twitterze (@FVAP) oraz Instagramie (@fvapgov).

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie Federal Voting Assistance Program (FVAP) – FVAP.gov. Jeśli maja Państwo pytania dotyczące rejestracji do głosowania za granicą, prosimy o kontakt z Działem Obywateli Amerykańskich w Warszawie pod numerem telefonu +48 22 504 2784 oraz pod adresem acswarsaw@state.gov lub z Konsulatem Generalnym w Krakowie pod adresem krakowacs@state.gov.

Pomoc:

Ambasada USA, Warszawa, Polska
Aleje Ujazdowskie 29/31, Piękna 12
00-539, Warszawa
+48 22 504 2784 (godziny pracy)
+48 22 504 2000 (po godzinach pracy z udziałem obywateli USA)
ACSWarsaw@state.gov
https://pl.usembassy.gov/u-s-citizen-services/

Konsulat Generalny USA w Krakowie, Polska
Ul. Stolarskiej 9
31-043 Kraków, Polska
+48 12 424 5100 (godziny pracy)
+48 601 483 348 (po godzinach pracy z udziałem obywateli USA)
KrakowACS@state.gov
https://pl.usembassy.gov/embassy-consulate/krakow/

https://pl.usembassy.gov/u-s-citizen-services/

Agencja Konsularna USA, Poznań, Polska
Ul. Paderewskiego 8 pokój 06, 61-770 Poznań
tel: +48 61 851 8516
CAPoz@post.pl
https://pl.usembassy.gov/embassy-consulate/consular-agency-poznan/

Departament Stanu – Sprawy Konsularne
888-407-4747 lub 202-501-4444
Informacje na temat Polski
Rejestracja w Programie dla Przezornych Podróżnych (STEP) w celu otrzymywania informacji na temat bezpieczeństwa
Obserwuj nas na Facebooku i Twitterze.