Wiadomość dla obywateli USA: Ambasada Amerykańska w Warszawie (26 maja 2021)

Wiadomość dla obywateli USA: Ambasada Amerykańska w Warszawie (26 maja 2021)

 

Miejsce: Polska

Wydarzenie: Obywatele Stanów Zjednoczonych mogą wrócić bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych z niektórymi paszportami, które straciły ważność.

Jeśli przebywają Państwo za granicą i Państwa paszport stracił ważność 1 stycznia 2020 roku lub później, pod pewnymi warunkami mogą Państwo na tym paszporcie wrócić bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych przed 31 grudnia 2021.

Z powyższego wyjątku mogą Państwo skorzystać, jeśli wszystkie wymienione poniżej warunki są spełnione:

 • Jest Pani/Pan obywatelem USA.
 • Przebywają Państwo za granicą i zamierza wrócić bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych.
 • Lecą Państwo bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych, terytorium zależnego Stanów Zjednoczonych lub leci Pani/Pan do Stanów Zjednoczonych z przesiadką (krótki pobyt w tranzycie.) 
 • Państwa paszport był wydany na 10 lat lub, jeśli mieli Państwo poniżej 15 lat, gdy paszport był wydany, nieważny aktualnie paszport był wydany na 5 lat
 • Państwa paszport, który stracił ważność, nie jest zniszczony.
 • Państwa paszport, który stracił ważność, nie jest w żaden sposób zmieniony.
 • Są Państwo w posiadaniu paszportu, który stracił ważność.

Nie mogą Państwo skorzystać z powyższego wyjątku, jeśli:

 • Chcą Państwo wyjechać ze Stanów Zjednoczonych za granicę.
 • Przebywają Państwo za granicą i zamierzają udać się do kraju poza Stanami Zjednoczonymi na okres dłuższy niż pobyt na lotnisku w tranzycie do Stanów Zjednoczonych lub do terytorium zależnego Sanów Zjednoczonych
 • Państwa nieważny paszport miał ograniczoną ważność.
 • Posiadają Państwo paszport specjalny (na przykład dyplomatyczny, oficjalny, wojskowy lub bezpłatny).
 • Państwa paszport jest zniszczony.
 • Państwa paszport jest zmieniony.
 • Nie są Państwo w posiadaniu swojego nieważnego paszportu.

Informujemy, że mimo iż władze Stanów Zjednoczonych zgodnie z powyższymi informacjami zaakceptują paszport amerykański, który stracił ważność, podczas kontroli granicznej w Stanach Zjednoczonych, polskie służby imigracyjne wymagają aktualnego ważnego paszportu od osób, które chcą opuścić Polskę. Obywatele amerykańscy, którzy posiadają ważny paszport innego kraju (na przykład Polski), mogą go przedstawić polskim służbom granicznym, aby opuścić Polskę, i przedstawić paszport amerykański, który stracił ważność, podczas kontroli granicznej w Stanach Zjednoczonych. Przypominamy obywatelom amerykańskim, którzy posiadają także obywatelstwo polskie, że polskie władze wymagają, aby wszystkie osoby, które mają prawo do polskiego obywatelstwa opuszczały Polskę na podstawie polskiego paszportu. 

Informujemy, że obecnie rutynowe rozpatrywanie wniosku paszportowego w Stanach Zjednoczonych trwa 10-12 tygodni. Jeśli potrzebują Państwo paszportu w krótszym czasie w związku z podróżą zagraniczną, mogą Państwo uiścić dodatkową opłatę w wysokości 60 USD, co skróci czas oczekiwania do 4-6 tygodni.

Obecnie wnioski paszportowe w Polsce można składać w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie, Konsulacie Generalnym w Krakowie i w Amerykańskiej Agencji Konsularnej w Poznaniu. Jeśli Państwa paszport stracił ważność 31 grudnia 2019 lub wcześniej lub jeśli nie mają Państwo żadnego ważnego paszportu, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony na temat ubiegania się o paszport.

Należy:

Pomoc:

Ambasada USA w Warszawie
+48 22 504 2784 (w godzinach pracy)
+48 22 504 2000 (poza godzinami pracy sprawy nagłe dotyczące obywateli USA)
ACSWarsaw@state.gov
ul. Piękna 12
00-539 Warszawa
https://pl.usembassy.gov/u-s-citizen-services/

Konsulat Generalny, Kraków, Poland
ul. Stolarska 9
31-043 Krakow, Poland
+48 12 424 5100 (w godzinach pracy)
+48 601 483 348 (po godzinach pracy dla obywateli amerykańskich w nagłych przypadkach)
KrakowACS@state.gov
https://pl.usembassy.gov/embassy-consulate/krakow/
https://pl.usembassy.gov/u-s-citizen-services/

Departament Stanu – Sprawy Konsularne
888-407-4747 lub 202-501-4444
Informacje na temat Polski
Rejestracja w Programie dla Przezornych Podróżnych (STEP) w celu otrzymywania informacji na temat bezpieczeństwa
Obserwuj nas na Facebooku i Twitterze.