Wiadomość dla obywateli USA: Granica polsko-ukraińska otwarta dla obywateli USA – 12 lutego 2022

Wiadomość dla obywateli USA: Granica polsko-ukraińska otwarta dla obywateli USA

12 lutego 2022

Sytuacja związana z bezpieczeństwem na Ukrainie jest nadal nieprzewidywalna z powodu zwiększonego zagrożenia działaniami militarnymi Rosji i może się niespodziewanie pogorszyć. Obywatele amerykańscy powinni natychmiast opuścić Ukrainę, korzystając z komercyjnych lub innych prywatnych środków transportu.

Polska poinformowała rząd Stanów Zjednoczonych, że obecnie obywatele USA mogą przybywać do Polski, przekraczając lądową granicę Polski z Ukrainą. W tym celu nie jest wymagane żadne dodatkowe zezwolenie. Zachęcamy podróżnych przyjeżdzających do Polski z Ukrainy, aby przekraczali granicę na przejściach Korczowa-Krakovets lub Medyka-Shehyni. Obywatele amerykańscy muszą przedstawić ważny paszport amerykański oraz dowód szczepienia przeciwko COVID-19. Podróżnych zachęca się także do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego na COVID-19, co ułatwi przekroczenie granicy do Polski.

Obywatele USA, którzy chcą przekroczyć granicę lądową Ukrainy z państwami innymi niż Polska, powinni zapoznać się z Wiadomością dla obywateli USA: Granice lądowe Ukrainy. Obywatele USA, którzy zdecydują się pozostać na Ukrainie i nie wyjadą natychmiast zgodnie z niniejszą wiadomością, powinni wypełnić ten formularz, aby ułatwić kontakt ze sobą. Obywatele USA na Ukrainie powinni zdawać sobie sprawę, że rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie w stanie ewakuować obywateli amerykańskich w przypadku działań militarnych Rosji gdziekolwiek na terenie Ukrainy.

Dodatkowo należy:

  • Odwiedzić stronę Ambasady Amerykańskiej w Kijowie, aby zapoznać się z najnowszymi komunikatami dotyczącymi bezpieczeństwa dla obywateli amerykańskich.
  • Regularnie śledzić lokalne i międzynarodowe wiadomości oraz media społecznościowe.
  • Upewnić się, że dokumenty podróży są ważne i łatwo dostępne.
  • Rozważyć własne plany na wypadek niebezpieczeństwa i zawsze mieć plan awaryjny, który nie zależy od pomocy rządu Stanów Zjednoczonych.
  • Zaszczepić się przeciwko COVID-19, aby ułatwić sobie podróż.
  • Zarejestrować się w Programie Departamentu Stanu dla Przezornych Podróżnych, dzięki któremu można otrzymywać najnowsze komunikaty dotyczące zagrożeń oraz ułatwić kontakt ze sobą Ambasadzie Amerykańskiej w nagłym przypadku.
  • Regularnie śledzić stronę internetową Departamentu Stanu, na której znajdują się Komunikaty dla Podróżnych oraz zapoznać się z Informacjami na Temat Ukrainy. Więcej informacji znajduje się na stronie Departamentu Stanu Lista Podróżnego.

Pomoc